Difference between revisions of "Vrstvy"

From Wazeopedia
(Kentsmith9 moved page Parking to Parking (disambiguation))
 
(pridané linky)
 
(7 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
#REDIRECT [[Parking (disambiguation)]]
+
[[File:Vrstvy.PNG|right|border]]
 +
Súčasťou WME sú rôzne vrstvy (priehľadné prekrytia), ktoré je možné nad podkladovou mapou zobraziť alebo skryť:
 +
 
 +
*[[Užívateľské hlásenia (UR)|Problémy]]
 +
**'''Mapa''' - zobrazí [[mapové problémy]] a [[Užívateľské hlásenia (UR)|hlásenia chýb]]
 +
**'''Miesta''' - zobrazí problémy s miestami
 +
**'''Parkoviská''' - zobrazí problémy s parkoviskami
 +
 
 +
*[[Miesta (Places)|Miesta]]
 +
**'''Miesta''' - zobrazí body a plochy miest
 +
**'''Obydlie''' - zobrazí privátne miesta
 +
**'''[[Parkoviská]]''' - modrou farbou zobrazí plochy parkovísk
 +
 
 +
*Cesty
 +
**'''[[Označovanie ciest na Slovensku|Cesty]]''' - editovateľné segmenty ciest
 +
**'''[[Združené križovatky|Zlúčené križovatky]]''' - riešenie zložitých križovatiek
 +
**'''[[Uzávierky ciest|Uzávierky]]''' - vrstva s vyznačenými segmentmi, na ktorých je premávka uzavretá
 +
**'''[[Radary|Fixné kamery]]'''
 +
 
 +
*Displej
 +
**'''[[Zarovnanie podkladovej mapy|Satelitné snímky]]''' - podkladová satelitná mapa (Google mapa)
 +
**'''[[Area Managers na Slovensku|Správcovia oblasti]]''' - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
 +
**'''[[slovakia:Zarovnanie_podkladovej_mapy#Postup_zarovnania_podkladu_s_GPS_stopami|GPS body]]''' - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov
 +
**'''[[slovakia:Školenie_pre_začínajúcich_editorov#Editovate.C4.BEn.C3.A9_oblasti_.28EA.29|Editovateľné oblasti]]''' - zatieni na mape oblasti, ktoré sú editorovi neprístupné
 +
**'''Pripojení používatelia''' - zobrazí pripojených editorov
 +
**'''[[slovakia:Rýchla_príručka_pre_editora#Pozn.C3.A1mky_v_mape|Poznámky v mape]]''' - zobrazí na mape bielu plochu alebo bod s poznámkou editora
 +
**'''[[Označovanie miest, obcí a ich častí|Obce]]''' - zobrazí nad mapou priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá
 +
<br />
 +
 
 +
Nástrojová lišta editora obsahuje tlačítko ''Vrstvy'' [[Image:layers.png|30px]], ktorým sa otvára menu s vrstavmi. Menu obsahuje názvy všetkých dostupných vrstiev v WME. Pomocou zaškrtávacích políčok je možné jednotlivé vrstvy v mapovom okne editora zobraziť alebo skryť:
 +
 
 +
*'''Zaškrtnuté''' políčko vedľa názvu vrstvy indikuje '''zobrazenú vrstvu'''.
 +
*'''Nezaškrtnuté''' políčko vedľa názvu vrstvy indikuje '''skrytú vrstvu'''.
 +
 
 +
Voľba '''Viac možností''' umožňuje odfiltrovať mapové problémy a hlásenia chýb ako aj zobraziť už uzavreté položky.
 +
Pomocou ikony so špendlíkom v pravom hornom rohu je možné menu vrstiev trvalo zobraziť aj počas práce v okne mapy, inak sa menu vrstiev automaticky zatvorí.
 +
 
 +
<br />
 +
----
 +
<div style="float:left">[[File:ReturnTo.png|30px|Na úvod sprievodcu|link=Slovakia]] [[Slovakia|Na úvod sprievodcu]]</div>
 +
<div style="float:right">[[#top|Na začiatok stránky]] [[File:ReturnTop.png|30px|Na začiatok stránky|link=#top]]</div>

Latest revision as of 15:04, 1 November 2017

Vrstvy.PNG

Súčasťou WME sú rôzne vrstvy (priehľadné prekrytia), ktoré je možné nad podkladovou mapou zobraziť alebo skryť:

 • Miesta
  • Miesta - zobrazí body a plochy miest
  • Obydlie - zobrazí privátne miesta
  • Parkoviská - modrou farbou zobrazí plochy parkovísk
 • Displej
  • Satelitné snímky - podkladová satelitná mapa (Google mapa)
  • Správcovia oblasti - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
  • GPS body - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov
  • Editovateľné oblasti - zatieni na mape oblasti, ktoré sú editorovi neprístupné
  • Pripojení používatelia - zobrazí pripojených editorov
  • Poznámky v mape - zobrazí na mape bielu plochu alebo bod s poznámkou editora
  • Obce - zobrazí nad mapou priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá


Nástrojová lišta editora obsahuje tlačítko Vrstvy Súbor:Layers.png, ktorým sa otvára menu s vrstavmi. Menu obsahuje názvy všetkých dostupných vrstiev v WME. Pomocou zaškrtávacích políčok je možné jednotlivé vrstvy v mapovom okne editora zobraziť alebo skryť:

 • Zaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje zobrazenú vrstvu.
 • Nezaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje skrytú vrstvu.

Voľba Viac možností umožňuje odfiltrovať mapové problémy a hlásenia chýb ako aj zobraziť už uzavreté položky. Pomocou ikony so špendlíkom v pravom hornom rohu je možné menu vrstiev trvalo zobraziť aj počas práce v okne mapy, inak sa menu vrstiev automaticky zatvorí.