Difference between revisions of "Vrstvy"

From Wazeopedia
(update)
(pridané linky)
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
 
Súčasťou WME sú rôzne vrstvy (priehľadné prekrytia), ktoré je možné nad podkladovou mapou zobraziť alebo skryť:
 
Súčasťou WME sú rôzne vrstvy (priehľadné prekrytia), ktoré je možné nad podkladovou mapou zobraziť alebo skryť:
  
*Problémy
+
*[[Užívateľské hlásenia (UR)|Problémy]]
**'''Mapa''' - zobrazí mapové problémy a hlásenia chýb
+
**'''Mapa''' - zobrazí [[mapové problémy]] a [[Užívateľské hlásenia (UR)|hlásenia chýb]]
 
**'''Miesta''' - zobrazí problémy s miestami
 
**'''Miesta''' - zobrazí problémy s miestami
 
**'''Parkoviská''' - zobrazí problémy s parkoviskami
 
**'''Parkoviská''' - zobrazí problémy s parkoviskami
  
*Miesta
+
*[[Miesta (Places)|Miesta]]
 
**'''Miesta''' - zobrazí body a plochy miest
 
**'''Miesta''' - zobrazí body a plochy miest
 
**'''Obydlie''' - zobrazí privátne miesta
 
**'''Obydlie''' - zobrazí privátne miesta
**'''Parkoviská''' - modrou farbou zobrazí plochy parkovísk
+
**'''[[Parkoviská]]''' - modrou farbou zobrazí plochy parkovísk
  
 
*Cesty
 
*Cesty
**'''Cesty''' - editovateľné segmenty ciest
+
**'''[[Označovanie ciest na Slovensku|Cesty]]''' - editovateľné segmenty ciest
**'''Zlúčené križovatky''' - riešenie zložitých križovatiek
+
**'''[[Združené križovatky|Zlúčené križovatky]]''' - riešenie zložitých križovatiek
**'''Uzávierky''' - vrstva s vyznačenými segmentmi, na ktorých je premávka uzavretá
+
**'''[[Uzávierky ciest|Uzávierky]]''' - vrstva s vyznačenými segmentmi, na ktorých je premávka uzavretá
**'''Fixné kamery'''
+
**'''[[Radary|Fixné kamery]]'''
  
 
*Displej
 
*Displej
**'''Satelitné snímky''' - podkladová satelitná mapa (Google map)
+
**'''[[Zarovnanie podkladovej mapy|Satelitné snímky]]''' - podkladová satelitná mapa (Google mapa)
**'''Správcovia oblasti''' - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
+
**'''[[Area Managers na Slovensku|Správcovia oblasti]]''' - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
**'''GPS body''' - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov
+
**'''[[slovakia:Zarovnanie_podkladovej_mapy#Postup_zarovnania_podkladu_s_GPS_stopami|GPS body]]''' - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov
**'''Editovateľné oblasti''' - zobrazí editovateľné oblasti jednotlivých správcov (AM)
+
**'''[[slovakia:Školenie_pre_začínajúcich_editorov#Editovate.C4.BEn.C3.A9_oblasti_.28EA.29|Editovateľné oblasti]]''' - zatieni na mape oblasti, ktoré sú editorovi neprístupné
 
**'''Pripojení používatelia''' - zobrazí pripojených editorov
 
**'''Pripojení používatelia''' - zobrazí pripojených editorov
**'''Poznámky v mape''' - zobrazí žltú plochu miest s poznámkou editora
+
**'''[[slovakia:Rýchla_príručka_pre_editora#Pozn.C3.A1mky_v_mape|Poznámky v mape]]''' - zobrazí na mape bielu plochu alebo bod s poznámkou editora
**'''Obce''' - zobrazí priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá
+
**'''[[Označovanie miest, obcí a ich častí|Obce]]''' - zobrazí nad mapou priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá
 
<br />
 
<br />
  

Revision as of 15:04, 1 November 2017

Vrstvy.PNG

Súčasťou WME sú rôzne vrstvy (priehľadné prekrytia), ktoré je možné nad podkladovou mapou zobraziť alebo skryť:

 • Miesta
  • Miesta - zobrazí body a plochy miest
  • Obydlie - zobrazí privátne miesta
  • Parkoviská - modrou farbou zobrazí plochy parkovísk
 • Displej
  • Satelitné snímky - podkladová satelitná mapa (Google mapa)
  • Správcovia oblasti - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
  • GPS body - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov
  • Editovateľné oblasti - zatieni na mape oblasti, ktoré sú editorovi neprístupné
  • Pripojení používatelia - zobrazí pripojených editorov
  • Poznámky v mape - zobrazí na mape bielu plochu alebo bod s poznámkou editora
  • Obce - zobrazí nad mapou priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá


Nástrojová lišta editora obsahuje tlačítko Vrstvy Layers.png, ktorým sa otvára menu s vrstavmi. Menu obsahuje názvy všetkých dostupných vrstiev v WME. Pomocou zaškrtávacích políčok je možné jednotlivé vrstvy v mapovom okne editora zobraziť alebo skryť:

 • Zaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje zobrazenú vrstvu.
 • Nezaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje skrytú vrstvu.

Voľba Viac možností umožňuje odfiltrovať mapové problémy a hlásenia chýb ako aj zobraziť už uzavreté položky. Pomocou ikony so špendlíkom v pravom hornom rohu je možné menu vrstiev trvalo zobraziť aj počas práce v okne mapy, inak sa menu vrstiev automaticky zatvorí.