Difference between revisions of "Vrstvy"

From Wazeopedia
m (img)
(update)
Line 1: Line 1:
[[File:Vrstvy.png|right|border]]
+
[[File:Vrstvy.PNG|right|border]]
Mapa v editore sa skladá z viacerých z vrstiev (priehľadných prekrytí):
+
Súčasťou WME sú rôzne vrstvy (priehľadné prekrytia), ktoré je možné nad podkladovou mapou zobraziť alebo skryť:
  
*'''Satelitná mapa''' - podkladová satelitná mapa (Google map)
+
*Problémy
*'''Obce''' - priehľadná plocha ohraničujúca obce a mestá
+
**'''Mapa''' - zobrazí mapové problémy a hlásenia chýb
*'''Cesty''' - editovateľné segmenty ciest
+
**'''Miesta''' - zobrazí problémy s miestami
*'''GPS body''' - body zobrazujú GPS stopu všetkých jázd na ceste
+
**'''Parkoviská''' - zobrazí problémy s parkoviskami
*'''Správcovia oblasti''' - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
+
 
*'''Miesta''' - body a plochy miest
+
*Miesta
*'''Akualizácie Miesta''' - zobrazenie s návrhmi na aktualizácie miest, súvisí s vrstvou miesta
+
**'''Miesta''' - zobrazí body a plochy miest
*'''Zlúčené križovatky''' - plochy rozsiahlych križovatiek
+
**'''Obydlie''' - zobrazí privátne miesta
*'''Fixné kamery'''
+
**'''Parkoviská''' - modrou farbou zobrazí plochy parkovísk
*'''Mapové problémy'''
+
 
*'''Hlásenia chýb'''
+
*Cesty
*'''Editovateľné oblasti'''
+
**'''Cesty''' - editovateľné segmenty ciest
*'''Uzávierky ciest'''
+
**'''Zlúčené križovatky''' - riešenie zložitých križovatiek
*'''Pripojení používatelia'''
+
**'''Uzávierky''' - vrstva s vyznačenými segmentmi, na ktorých je premávka uzavretá
 +
**'''Fixné kamery'''
 +
 
 +
*Displej
 +
**'''Satelitné snímky''' - podkladová satelitná mapa (Google map)
 +
**'''Správcovia oblasti''' - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
 +
**'''GPS body''' - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov
 +
**'''Editovateľné oblasti''' - zobrazí editovateľné oblasti jednotlivých správcov (AM)
 +
**'''Pripojení používatelia''' - zobrazí pripojených editorov
 +
**'''Poznámky v mape''' - zobrazí žltú plochu miest s poznámkou editora
 +
**'''Obce''' - zobrazí priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá
 +
<br />
  
 
Nástrojová lišta editora obsahuje tlačítko ''Vrstvy'' [[Image:layers.png|30px]], ktorým sa otvára menu s vrstavmi. Menu obsahuje názvy všetkých dostupných vrstiev v WME. Pomocou zaškrtávacích políčok je možné jednotlivé vrstvy v mapovom okne editora zobraziť alebo skryť:
 
Nástrojová lišta editora obsahuje tlačítko ''Vrstvy'' [[Image:layers.png|30px]], ktorým sa otvára menu s vrstavmi. Menu obsahuje názvy všetkých dostupných vrstiev v WME. Pomocou zaškrtávacích políčok je možné jednotlivé vrstvy v mapovom okne editora zobraziť alebo skryť:
  
*'''Zaškrtnuté''' políčko vedľa názvu vrstvy indikuje '''Zobrazenú vrstvu'''.
+
*'''Zaškrtnuté''' políčko vedľa názvu vrstvy indikuje '''zobrazenú vrstvu'''.
 
*'''Nezaškrtnuté''' políčko vedľa názvu vrstvy indikuje '''skrytú vrstvu'''.
 
*'''Nezaškrtnuté''' políčko vedľa názvu vrstvy indikuje '''skrytú vrstvu'''.
  
Pomocou ikony s modrou šípkou [[File:Reload-layers.png|baseline]] v pravom hornom rohu menu je možné znovu načítať všetky vrstvy (okrem satelitnej mapy, miest a GPS bodov). Tým je napríklad možné zobraziť posledné zmeny, ktoré urobil iný editor, pričom nedôjde k vymazaniu chatu.
+
Voľba '''Viac možností''' umožňuje odfiltrovať mapové problémy a hlásenia chýb ako aj zobraziť už uzavreté položky.
 +
Pomocou ikony so špendlíkom v pravom hornom rohu je možné menu vrstiev trvalo zobraziť aj počas práce v okne mapy, inak sa menu vrstiev automaticky zatvorí.
  
 
<br />
 
<br />

Revision as of 10:34, 17 April 2017

Vrstvy.PNG

Súčasťou WME sú rôzne vrstvy (priehľadné prekrytia), ktoré je možné nad podkladovou mapou zobraziť alebo skryť:

 • Problémy
  • Mapa - zobrazí mapové problémy a hlásenia chýb
  • Miesta - zobrazí problémy s miestami
  • Parkoviská - zobrazí problémy s parkoviskami
 • Miesta
  • Miesta - zobrazí body a plochy miest
  • Obydlie - zobrazí privátne miesta
  • Parkoviská - modrou farbou zobrazí plochy parkovísk
 • Cesty
  • Cesty - editovateľné segmenty ciest
  • Zlúčené križovatky - riešenie zložitých križovatiek
  • Uzávierky - vrstva s vyznačenými segmentmi, na ktorých je premávka uzavretá
  • Fixné kamery
 • Displej
  • Satelitné snímky - podkladová satelitná mapa (Google map)
  • Správcovia oblasti - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
  • GPS body - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov
  • Editovateľné oblasti - zobrazí editovateľné oblasti jednotlivých správcov (AM)
  • Pripojení používatelia - zobrazí pripojených editorov
  • Poznámky v mape - zobrazí žltú plochu miest s poznámkou editora
  • Obce - zobrazí priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá


Nástrojová lišta editora obsahuje tlačítko Vrstvy Layers.png, ktorým sa otvára menu s vrstavmi. Menu obsahuje názvy všetkých dostupných vrstiev v WME. Pomocou zaškrtávacích políčok je možné jednotlivé vrstvy v mapovom okne editora zobraziť alebo skryť:

 • Zaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje zobrazenú vrstvu.
 • Nezaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje skrytú vrstvu.

Voľba Viac možností umožňuje odfiltrovať mapové problémy a hlásenia chýb ako aj zobraziť už uzavreté položky. Pomocou ikony so špendlíkom v pravom hornom rohu je možné menu vrstiev trvalo zobraziť aj počas práce v okne mapy, inak sa menu vrstiev automaticky zatvorí.