Vrstvy

From Wazeopedia

Revision as of 20:50, 19 June 2016 by Wottem (talk | contribs) (3 revízie)

Wme layers expanded.png

Mapa v editore sa skladá z viacerých z vrstiev (priehľadných prekrytí):

 • Satelitná mapa - podkladová satelitná mapa (Google map)
 • Obce - priehľadná plocha ohraničujúca obce a mestá
 • Cesty - editovateľné segmenty ciest
 • GPS body - body zobrazujú GPS stopu všetkých jázd na ceste
 • Správcovia oblasti - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
 • Miesta - body a plochy miest
 • Akualizácie Miesta - zobrazenie s návrhmi na aktualizácie miest, súvisí s vrstvou miesta
 • Zlúčené križovatky - plochy rozsiahlych križovatiek
 • Fixné kamery
 • Mapové problémy
 • Hlásenia chýb
 • Editovateľné oblasti
 • Uzávierky ciest
 • Pripojení používatelia

Nástrojová lišta editora obsahuje tlačítko Vrstvy Layers.png, ktorým sa otvára menu s vrstavmi. Menu obsahuje názvy všetkých dostupných vrstiev v WME. Pomocou zaškrtávacích políčok je možné jednotlivé vrstvy v mapovom okne editora zobraziť alebo skryť:

 • Zaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje Zobrazenú vrstvu.
 • Nezaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje skrytú vrstvu.

Pomocou ikony s modrou šípkou Reload-layers.png v pravom hornom rohu menu je možné znovu načítať všetky vrstvy (okrem satelitnej mapy, miest a GPS bodov). Tým je napríklad možné zobraziť posledné zmeny, ktoré urobil iný editor, pričom nedôjde k vymazaniu chatu.