WME Speeds

From Wazeopedia

Revision as of 20:51, 19 June 2016 by Wottem (talk | contribs) (8 revízií)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Skript zvýrazňuje segmenty podľa nastavenej rýchlosti. Pre každých 10 km/h je nastavená iná farba:

 • 0 - 10 km/h
 • 11 - 20 km/h
 • 21 - 30 km/h
 • 31 - 40 km/h
 • 41 - 50 km/h
 • 51 - 60 km/h
 • 61 - 70 km/h
 • 71 - 80 km/h
 • 81 - 90 km/h
 • 91 - 100 km/h
 • 101 - 110 km/h
 • 111 - 120 km/h
 • 121 - 130 km/h
 • 131 - 160 km/h

Skript umožňuje pomocou zaškrtávacích prepínačov v ľavom menu zvýrazňovať cesty v závislosti od priradenej rýchlosti:

 • Zvýrazniť iba segmenty bez rýchlosti červená
 • Zvýrazniť nezjazdné segmenty s rýchlosťami ružová
 • Spriehľadniť farby rýchlostí
 • Zvýrazniť nepotvrdené rýchlosti na segmentoch (v SK zatiaľ neaktívne)

Čiarkované segmenty

Čiarkovaný segment znamená, že na segmente nie sú pre oba smery nastavené rovnaké rýchlostné limity.

 • Čiarkovaný ružový       - rýchlosť je nastavená iba pre jeden smer.
 • Čiarkovaný s farbou rýchlosti - je nastavená rôzna rýchlosť pre smer A > B a B > A; farba je odvodená od nižšej rýchlosti.
Zobrazenie WME s použitím WME Speeds

Skript je dostupný na GreasyFork

Pozri tiež