Zaužívané skratky

From Wazeopedia

Revision as of 20:47, 19 June 2016 by Wottem (talk | contribs) (18 revízií)

Zoznam skratiek:

 • OVP - Odbočte VPravo
 • OVL - Odbočte VĽavo
 • DSVP - Držte Sa VPravo
 • DSVL - Držte Sa VĽavo
 • PPZ - Použite Pravý Zjazd
 • PLZ - Použite Ľavý Zjazd
 • OSDP - Otočte sa Do Protismeru
 • ČS - Čerpacia Stanica, benzínka
 • PLR - Cesta na parkovisku - (Parking Lot Road)
 • Fw, FW, FWY - Diaľnica, rýchlostná cesta (FreeWay)
 • Hw, HW, HWY - Cesta vyššej kategórie (HighWay)
 • ZDZ - Zvislé Dopravné Značenie
 • VDZ - Vodorovné Dopravné Značenie
 • MÚK - Mimoúrovňová Križovatka
 • KO - Kruhový objazd
 • UR - Užívateľské hlásenia chýb (tiež Update Request, alebo User Report)
 • MP - Mapové problémy (Map Problem)
 • WME - Waze Map Editor
 • LM - Live Map
 • FTW - Feed The Waze - dopĺňanie údajov mapy
 • WS - WazeStats (www.wazestats.com) štatistika prihlásených užívateľov
 • WSS - Waze Service Status
 • WSP - Waze Status Page
 • GSV / SV - Google StreetView
 • EA - Editovateľná oblasť (Editable Area)
 • AM - Správca oblasti (Area Manager)
 • LC - skupina skúsených editorov na úrovni krajiny (Local Champs)
 • GC - skupina skúsených editorov na medzinárodnej úrovni (Global Champs)
 • CM - Manažér na úrovni krajiny (Country Manager)
 • HN, HNs - Čísla domov (House numbers)
 • DACH - Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko (Deutschland, Austria, Schweiz)
 • NA - Severná Amerika - (North America = USA+Kanada)
 • IL - Izrael
 • INTL / ROTW - medzinárodný / zvyšok sveta (International / Rest Of The World)
 • ETA - Predpokladaný čas príchodu (Estimated Time of Arrival)
 • ASR - Automatické rozpoznávanie reči (Automated Speech Recognition)
 • TTS - Hlasové navigačné inštrukcie (Text To Speech)
 • POI - Bod záujmu (Point Of Interest)
 • PUR - Miesto so žiadosťou o potvrdenie (Place Update Requests)
 • MPR - Najvyššia dovolená rýchlosť - (maximálna povolená rýchlosť)