Difference between revisions of "Zoznam výnimiek"

From Wazeopedia
(skytý text)
m (2 revízie)
(No difference)

Revision as of 20:52, 19 June 2016


  1. Bratislava, Rovinka a Dunajská Lužná - cesty I. a II. triedy sú ponížené na úroveň cesty III. triedy, pričom úsek cesty I/63 od Dunajskej Lužnej po obchvat má nastavenú zvýšenú preferenciu