Zoznam výnimiek

From Wazeopedia

Revision as of 20:52, 19 June 2016 by Wottem (talk | contribs) (2 revízie)


  1. Bratislava, Rovinka a Dunajská Lužná - cesty I. a II. triedy sú ponížené na úroveň cesty III. triedy, pričom úsek cesty I/63 od Dunajskej Lužnej po obchvat má nastavenú zvýšenú preferenciu