Changes

From Wazeopedia

Locks

894 bytes added, 5 years ago
Opprettet siden.
<big>Lås på veiene basert på editornivå</big>
< [[Norway]]
<span style="color: red;">Utkast 10.09.2014 chrmeum</span>
For å sørge for at hovedveinettet i Norge alltid skal være mulig å navigere på, er det satt låser på en del av veinettet. Dette betyr at editoren må ha et visst nivå som oppnås gjennom et antall "edits" og/eller ha vist at man følger denne Wiki/retningslinjene korrekt.   I Norge er dette hovedreglene rundt låsing av veinettet: '''Freeway''': Låses til L4<br />'''Major Hwy''': Låses til L3<br />'''Minor Hwy, Primary Rd, Street og alt lavere''': Her syns jeg godt det kan være åpent for alle nivåer å redigere, det er fortsatt mye av småveier som gjenstår å få tegnet inn.Ingen lås (Automatic(1) eller L1)'''Rundkjøringer''': L3, men L4 hvis de ligger over/under kryssende veger.<br />Ramper: Samme som høyeste tilstøtende vei.<br /> === Opplåsing/Nedgradering av låser ===Dersom man kommer over et sted der det er feil/redigeringsbehov på låste veier eller man har behov for å koble til nye veier skal det legges inn en [https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=334 forespørsel om nedgradering/opplåsing] i [https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=334 Forumet]. Her pleier de fleste forespørsler å bli behandlet i løpet av noen timer, eller normalt ikke mer enn ca et døgn.
115
edits