Translations:Improve your skills/30/nl

From Wazeopedia

Als het niet lukt om een segment aan te sluiten, kan het zijn dat een van de segmenten waarop je wil aansluiten een hoger lock niveau heeft dan je editing niveau. Dat los je op door een hogere editor te vragen de aansluiting te maken of de lock te verlagen, zodat je het zelf kunt doen. Indien het segment een voet- of fietspad is, bekijk dan of deze een nuttige toevoeging is. Lukt het je niet een segment te verbinden en is er geen hoger level beschikbaar, laat dan een gat tussen de segmenten. Dan is het duidelijk voor andere editors dat het segment nog moet worden aangesloten. Als je het segment op het vergrendelde segment legt, ziet het er op het eerste gezicht goed uit, maar kun je er geen route over krijgen.