Translations:Benelux WME Quick-Start/29/lb

From Wazeopedia

TIPP: Ënnert dem Layers.png Schichten ikon uewen riets vun da Map Editor Tool Bar, kanns de den road layer ausschalten, vir eng besser siecht iwwert d'Strooßen an d'Satellite Bild.
TIPP: Dréck Del vir een Segment, Plaatz, oder een Verbiendungspunkt ze läschen.