Difference between revisions of "Användarhandbok för Android"

From Wazeopedia
 
Line 55: Line 55:
 
*[[#Registrera| Registrera]]
 
*[[#Registrera| Registrera]]
 
----
 
----
=== Initialization and first time running===
+
=== Inställningar och första gången du kör Waze===
 
<br/>
 
<br/>
 
<CENTER>[[Image:3_2_first_time_running.png]]</CENTER>
 
<CENTER>[[Image:3_2_first_time_running.png]]</CENTER>
 
<br/>
 
<br/>
  
# Initializing:<CENTER>[[Image:3.3-initializing.png]]</CENTER>
+
# Inställningar:<CENTER>[[Image:3.3-initializing.png]]</CENTER>
# If GPS or AGPS are off on your mobile settings you'll get the next message:<CENTER>[[Image:3_4_no_gps_connection.png]]</CENTER>
+
# Om GPS eller AGPS inte är påslaget på din telefon visas följande meddelande:<CENTER>[[Image:3_4_no_gps_connection.png]]</CENTER>
 
<br/>
 
<br/>
  
[[#Getting started|Back to Getting started]]
+
[[#Att komma igång|Tillbaka till Att komma igång]]
 
----
 
----
  
=== Select your location ===
+
=== Välj din plats ===
# After the initialization you'll be required to select your location (If the GPS and AGPS are turned off):<CENTER>[[Image:3_5_choose_a_server.png]]</CENTER>
+
# Efter de inledande inställningarna kommer du att få välja plats (Om GPS och AGPS är avstängt):<CENTER>[[Image:3_5_choose_a_server.png]]</CENTER>
# Language files will be downloaded according to the selection :<CENTER>[[Image:3_6_downloading language1.png]]</CENTER>
+
# Språkfiler kommer att laddas ned beroende på vilken plats du valt:<CENTER>[[Image:3_6_downloading language1.png]]</CENTER>
 
<br/>
 
<br/>
  
[[#Getting started|Back to Getting started]]
+
[[#Att komma igång|Tillbaka till Att komma igångx]]
  
 
----
 
----
  
=== Terms of use ===
+
=== Användarvillkor ===
After that Terms of use will be presented:
+
Efter detta kommer användarvillkoren att visas:
 
<br/>
 
<br/>
 
<CENTER>[[Image:3_7_terms_of_use.png]]</CENTER>
 
<CENTER>[[Image:3_7_terms_of_use.png]]</CENTER>
 
<br/>
 
<br/>
In order to proceed you need to confirm that you understand and accept those terms of use.
+
För att fortsätta måste du bekräfta att du förstår och accepterar villkoren.
Click the '''Accept''' button to continue to use waze, or the '''Decline''' button to exit the program.<br/>
+
Klicka på '''Acceptera (Accept)''' för att fortsätta att använda Waze, eller på '''Avbryt (Decline)''' för att avsluta programmet.<br/>
If you have accepted the terms of use, you will next get a form to create your account.<br/>
+
Om du har accepterat användarvillkoren så kommer du att se en skärm där du kan skapa ett konto.<br/>
  
[[#Getting started|Back to Getting started]]
+
[[#Att komma igång|Tillbaka till Att komma igång]]
  
 
----
 
----
  
=== Select your language ===
+
=== Välj språk ===
#Select your language:<CENTER>[[Image:3_8_language.png]]</CENTER>
+
#Välj språk:<CENTER>[[Image:3_8_language.png]]</CENTER>
  
#After choosing the language the Login screen will be displayed:
+
#Efter att du valt språk kommer skärmen för att logga in att visas:
  
 
<CENTER>[[Image:3_9_welcome.png]]</CENTER>
 
<CENTER>[[Image:3_9_welcome.png]]</CENTER>
 
<br/>
 
<br/>
  
[[#Getting started|Back to Getting started]]
+
[[#Att komma igång|Tillbaka till Att komma igång]]
  
 
----
 
----
  
===Sign up===
+
===Logga in===
*[[#Create an account|Create an account]]
+
*[[#Skapa ett konto|Skapa ett konto]]
*[[#Existing user| Existing user]]
+
*[[#Registrerade användare| Registrerade användare]]
 
*[[#Twitter|Twitter]]
 
*[[#Twitter|Twitter]]
*[[#Way to go!|Way to go!]]
+
*[[#Bravo!|Bravo!]]
  
[[#Getting started|Back to Getting started]]
+
[[#Att komma igång|Tillbaka till Att komma igång]]
====Create an account ====
+
====Skapa ett konto ====
  
1. If you're a new user at waze, tap New user.<br/>
+
1. Om du är ny Waze-användare, klicka på Ny användare (New user).<br/>
  
:1.1 Fill out the details below in order to create your account: <br/>
+
:1.1 Fyll i detaljerna nedan för att skapa ditt konto: <br/>
 
<CENTER>[[Image:3_9_1_1create_account.png]]</CENTER>
 
<CENTER>[[Image:3_9_1_1create_account.png]]</CENTER>
  
You'll be asked to provide a username and password, an email address, and optionally to choose a waze nickname, which is used to identify you on the map and in reports you send, should you choose to be identified.<br/>
+
Du behöver fylla i ett användarnamn, lösenord, din e-postadress och, om du så vill, ett Waze-namn som används för att identifiera dig på kartan och i rapporter du skickar in om du väljer att inte vara anonym.<br/>
*Select the username you'd like. The username is case dependent so Jenny is not the same as jenny.  
+
*Välj det användarnamn du vill ha. Användarnamnet skiljer på versaler och gemener (stora och små bokstäver), så Jenny är alltså inte detsamma som jenny.  
*After you have proceeded to fill in all the form, waze will display the filled-in form (your password will be displayed as five stars no matter how long it actually is).  
+
*Efter att du skrivit in alla uppgifter kommer Waze att visa det ifyllda formuläret (ditt lösenord kommer att visas som fem stjärnor oavsett hur långt det egentligen är).  
*If the information is the way you want it, select Create in order to create your account. If not, select the line you want to change.
+
*Om informationen är korrekt, välj Skapa (Create) för att skapa ditt konto. Om inte, välj den rad som du vill ändra.
 
<br/>
 
<br/>
 
<br/>
 
<br/>
:1.2 Tap Next to confirm and to enter as a registered user or Skip if you don't want to register at this moment.<br/>  
+
:1.2 Klicka på Nästa (Next) för att bekräfta och för att logga in som en registrerad användare. Du kan också välja Hoppa över (Skip) om du inte vill registrera dig just nu.<br/>  
:Note that if you select “skip”, a temporary account will be created for you If you skip the registration.<br/>
+
:Observera att om du väljer “Hoppa över (Skip)” så kommer ett tillfälligt konto att skapas åt dig.<br/>
:'''You will not be able to access waze's web site and points you get during driving will not be saved!'''
+
:'''Du kommer inte att kunna komma åt Wazes webbsidor eller få poäng under färd!'''
 
<br/>
 
<br/>
 
<CENTER>[[Image:3_9_12_temporary_account.png]]</CENTER>
 
<CENTER>[[Image:3_9_12_temporary_account.png]]</CENTER>
 
<br/>
 
<br/>
  
[[#Sign up|Back to Sign up]]
+
[[#Logga in|Tillbaka till Logga in]]
 
+
--[[User:Tobiashenricsson|Tobiashenricsson]] 13:18, 8 August 2011 (UTC)
 
----
 
----
  

Latest revision as of 13:18, 8 August 2011

Android

Förord om den svenska översättningen

Observera: Bilderna visas än så länge på engelska. Appen är översatt till svenska, varför de svenska uttrycken visas först med originaluttrycken på engelska inom parentes. I vissa fall kan det hända att uttrycken på svenska inte stämmer till 100% med de i appen. Det beror förmodligen på att språkfilen till apparna uppdaterats. Påpeka gärna detta i den här tråden i forumet.

Ladda ned waze

För att ladda ned Waze behöver du en internetanslutning på din telefon (3G eller Wi-Fi).

Ladda ned Waze till din telefon

 1. Gå till m.waze.com via din telefons interna webbläsare eller sök efter Waze på Android Market: (Om du laddar ner från m.waze.com så kan du hoppa över steg 3)
  Android1.png
 2. Sök efter Waze
  1 2 search waze.png
 1. Välj Waze från sökresultaten
1 3 search result.png
 1. Klicka på Installera för att börja nedladdningen
1 4 install.png
 1. Klicka på OK för att bekräfta upplysningarna:
1 5 confirmations.png
 1. Efter några sekunder kommer du att se nästa sida. Klicka på Waze: Community GPS för att se hur nedladdningen går.
  1 6 start downloading.png
 2. Nedladdning:
  1 7 download progress.png
Observera: Om du vill avbryta en nedladdning, klicka bara på Avbryt nedladdning (Cancel Download)


Tillbaka till Ladda ned Waze


Installera Waze

Installationen kommer att börja så snart nedladdningen är klar.

 1. Installation:
  2.1-installing.png
 2. Efter att installationen avslutas, klicka på Öppna (Open) för att starta appen eller klicka på Avinstallera (Uninstall) för att ta bort Waze från din enhet.
  2.2-open or uninstall.png


Tillbaka till Ladda ned Waze


Komma igång

Waze välkomstskärm:

3 1 splash screen.pngInställningar och första gången du kör Waze


3 2 first time running.png


 1. Inställningar:
  3.3-initializing.png
 2. Om GPS eller AGPS inte är påslaget på din telefon visas följande meddelande:
  3 4 no gps connection.png


Tillbaka till Att komma igång


Välj din plats

 1. Efter de inledande inställningarna kommer du att få välja plats (Om GPS och AGPS är avstängt):
  3 5 choose a server.png
 2. Språkfiler kommer att laddas ned beroende på vilken plats du valt:
  3 6 downloading language1.png


Tillbaka till Att komma igångx


Användarvillkor

Efter detta kommer användarvillkoren att visas:

3 7 terms of use.png


För att fortsätta måste du bekräfta att du förstår och accepterar villkoren. Klicka på Acceptera (Accept) för att fortsätta att använda Waze, eller på Avbryt (Decline) för att avsluta programmet.
Om du har accepterat användarvillkoren så kommer du att se en skärm där du kan skapa ett konto.

Tillbaka till Att komma igång


Välj språk

 1. Välj språk:
  3 8 language.png
 1. Efter att du valt språk kommer skärmen för att logga in att visas:
3 9 welcome.png


Tillbaka till Att komma igång


Logga in

Tillbaka till Att komma igång

Skapa ett konto

1. Om du är ny Waze-användare, klicka på Ny användare (New user).

1.1 Fyll i detaljerna nedan för att skapa ditt konto:
3 9 1 1create account.png

Du behöver fylla i ett användarnamn, lösenord, din e-postadress och, om du så vill, ett Waze-namn som används för att identifiera dig på kartan och i rapporter du skickar in om du väljer att inte vara anonym.

 • Välj det användarnamn du vill ha. Användarnamnet skiljer på versaler och gemener (stora och små bokstäver), så Jenny är alltså inte detsamma som jenny.
 • Efter att du skrivit in alla uppgifter kommer Waze att visa det ifyllda formuläret (ditt lösenord kommer att visas som fem stjärnor oavsett hur långt det egentligen är).
 • Om informationen är korrekt, välj Skapa (Create) för att skapa ditt konto. Om inte, välj den rad som du vill ändra.1.2 Klicka på Nästa (Next) för att bekräfta och för att logga in som en registrerad användare. Du kan också välja Hoppa över (Skip) om du inte vill registrera dig just nu.
Observera att om du väljer “Hoppa över (Skip)” så kommer ett tillfälligt konto att skapas åt dig.
Du kommer inte att kunna komma åt Wazes webbsidor eller få poäng under färd!


3 9 12 temporary account.png


Tillbaka till Logga in --Tobiashenricsson 13:18, 8 August 2011 (UTC)


Existing user

 1. If you already have a waze account, tap Get Started.
 2. Enter your Username and Password and tap Log in.


3 9 2 1 Login.png


Back to Sign up


Twitter

You can also enter your twitter account details. Your routes and / or road reports will be tweeted automatically from your account according to your settings.

3 9 3-twitter details.png


Back to Sign up


Way to go!

1. Way to go! Congratulation you have a new WAZE account.

3 10 way to go.png


2. Read or skip the information about waze:

3 11 wazeinanutshell.png


3. Welcome to waze's main screen:

3 12 mainscreen.png


4. 2D (2D and 3D should appear in the settings part)

3 13 2d.png


5. 3D- Depth dimension will be added to the map in this mode.

3 14 3d.png

Back to Sign up


Menues


4-menus.png


Screen and Main menu

Position from right to left Description Name Icon Other Modes
Top of the screen
#1 Denotes the level of the GPS reception GPS Reception 4 101 good gps.png 4 102 weak gps.png 4 103 no gps.png
#2 Denotes whether the phone is connected to the internet via Wi-Fi or Cellular Network Internet Connection 4.111-internet ok.png 4.112-no internet.png
#3 Mood icons. You can choose from a variety of options. Mood 4.121-baby waze.png
#4 View all the groups that you are following. Groups 4.130-groups.png
#5 View ll the events that have been reported by your groups, that have been reported on your route or that have been reported near to you. Live info 4.140-live info.png
#6 Some details about the application, including the version number. About 4.150-about.png
Bottom of the screen (Main menu)
#1 Tap here to drive to an address, to a favorite address and history drives. Drive 4.160-drive.png
#2 Configure or change waze's settings. Settings 4.161-Settings.png
#3 View groups or scoreboard. More 4.162-More.png
Second row
#1 Shows you on center of the map. Me on map 4.163-Me on map.png
#2 Tapping here will close waze. Exit 4.164-exit.png
#3 Tapping here will alow to report about different things during the driving. Report 4.165-report.png
Center of the Screen- Half transparent and will disappear after 5 seconds
#1 Zooms out the map Zoom out 4.170-zoom out.png row 3, cell 5
#2 row 3, cell 2 Zoom in 4.171-zoom in.png row 3, cell 5
#3 row 3, cell 2 Align North 4.172-align north.png row 3, cell 5
#4 row 3, cell 2 Update map 4.173-update map.png row 3, cell 5Back to Menues


Detailed OperatingBack to Menues


Top Screen icons

Back to Detailed Operating


GPS reception and Internet connection

Tapping 4 101 good gps.png or 4 111 internet ok.png icons will show the next screen:

4 2 1 1 gps reception.png
It describes GPS reception and Internet connection.


4 101 good gps.png Means you have good connectivity and your location is known.
4 102 weak gps.png Means a low-power connection, until it improves only your rough location is known.
4 103 no gps.png Means your GPS connection is bad or non-existent, and your location is unknown. To improve it, try to give your phone a clear line of sight to the sky and wait a few minutes.

Back to Top Screen icons


Select your mood

Tapping 4 121 baby waze.png allows to change your mood:

4 2 1 2 mood selection.png


Mood happy.png - you’re happy – other wazers will see your avatar on the map as Waze happy.png
Mood sad.png - you’re sad – and your avatar Waze sad.png
Mood tired.png - you’re tired – and your avatar Waze tired.png
Mood mad.png - you’re mad – and your avatar Waze mad.png
Mood bored.png - you’re bored – and your avatar Waze bored.png
Mood starving.png - you’re starving – and your avatar Waze starving.png

Back to Top Screen icons


Groups

Tapping 4.130-groups.png will allow to view your groups:

4.2.1.3-groups.png


Tap Around me to view groups' report in your area:

4.2.1.3.1-groups around me.png


Tap On route to view groups' reports on current route:

4.2.1.3.2-groups on route.png


Tap My Groups to return to Groups screen and tap OK to view your grroups:

4.2.1.3.3-my groups.png


Back to Top Screen icons


Live info

Tapping 4.140-live info.png will show all Live info. This is an exclamation point together with a small number representing the number of events that have been reported in your area. As long as you have Internet connectivity this number is constantly updated. To view details of these reports, tap the Events button at the bottom of the screen.
If you've stopped, the reports will also be displayed in rotation on the main screen, on your map.

4.2.1.4-live info.png


Simply by driving around with waze running on their smartphones, drivers share real-time information that waze translates into road and traffic conditions. You can also actively report to the community on traffic, accidents and incidents, speed cameras, police traps, blocked roads and more. These are called "events". This information about events is collected and analyzed in real time to provide all wazers with the optimal route to their destination at any given moment.The Events button displays a menu, organized by type of event, of the real-time live reports by wazers about problems in your area:

 • All -All.png gives you a list of all events reported in your area, listed by distance
 • Police -Police.png displays only reports of police cars/traps , listed by distance
 • Traffic -Loads.png displays only reports of traffic loads in your area (light / moderate / heavy / standstill) listed by distance
 • Accidents -Accident.png displays only reports of accidents in your area.
 • Chit Chats -Chit chat.png displays the chat and allow to add a comment:
 • Other -Other.png any reports of events that aren't in one of the above 3 categories.


From the list of displayed events, you can:

 • Tap on the event to display its location on the map together with the full text of the report. To add your own comment to the report of this event (where allowed): tap on the Comment button that appears under the text of the report. You'll get a virtual keyboard: type in your comment and press Done. Your comment will also be sent directly to the wazer who reported the event originally. If he or she replies, you'll get a message on your screen: "responding to you" with his or her reply.


4.2.1.7.2-traffic menu.png


 • Tap the arrow beside an event to bring up a menu of possible actions:
  • Show on map (the same option as touching the report of the event rather than the arrow beside it)
  • Report irrelevant – if you're in that location and the event reported no longer exists there
  • Add comment – brings up the virtual keyboard; type in your comment and then press Done.
  • Sort by recency - if you would rather see results by chronological order (latest first).


Back to Top Screen icons


About

Tapping the 4.150-about.png icon will show you a little details about your current waze version:

4.2.1.11-about waze.png


Back to Top Screen icons


Bottom Screen Icons

Back to Detailed Operating


Drive to

Drive to- Search or choose an address to drive to.

Snap20110403 140527.png Snap20110403 140535.png

 • Search address or place- You may enter the name of a road, an address, a place name or keywords. Waze is smart and will show you a list of matches in order based on the closest and importance of the place. If there are few matches, a Google Local Search will be used. So you can search for "toy shop" or "gas station" and Waze will let you select from the closest matches. You don’t have to enter a city but if your destination is not in your current city, you might want to enter a city as well. If Waze does not know the house numbers on your destination road, or you don't enter a house number, Waze will choose the middle of the road.

Search results:

4 2 2 1 2-new address.png


After getting the results you can select one of the folowing:

Drive Select as your destination. After selecting this option, Waze will suggest you an optimal route to your destination, considering different factors like Traffic jams and hazards.
Show on map Centers the map display on the location
Add to favorites You have the choice of entering a name for the favorite. If you select Done this location will be added to the end of your My favorites list.


My Favorites- This is a list of saved locations that you chose to add to favorites. You can select any location here as your destination. This list is sorted based on how recently and frequently you selected the favorite as a destination. Your home or work place can be added from "Home" and "Work" shortcut, in order to get an easy and fast access.


Recent Searches- A list of recent locations you selected after using search address or place or selecting a destination using the location menu. The most recent search is at the top. Note: Destinations chosen from my favorites or saved locations are not included in the Recent Searches list.


Saved Locations- A list of locations saved using the location Menu. You can select any location here as your destination. The most recently saved location is at the top of the list of Saved locations.

Back to Bottom Screen Icons


Settings

Settings: allow you to view and personalize your waze experience.

4.2.2.2-settings.png


 • Navigation guidance (on/off)- whether you want voice instruction in addition to the map display when following a route.
 • Display – to display the map in either 2D (default) or 3D.
 • Light – whether the screen lighting should be adjusted for day or night viewing. By default, the display will automatically switch to night mode when it gets dark. You can choose to keep this option manual by setting "automatic night mode" to Off from the General settings menu.


Back to Bottom Screen Icons


General
Snap20110310 102456.png
 • Language - allow you to change the language of the system.
 • Prompts - allows you to change the language of the navigation instructions.
 • Measurement system – you can choose to display distances in miles or in kilometers.
 • Back light on – by selecting "on", the backlight will remain on as long as waze is running.
 • Auto zoom - by default it's "According to speed", so the map will zoom in and out, while navigating, depending on your speed. You can also select "According to distance", so the map will zoom in and out depending on the distance to your next decision point (e.g. place where you have to turn). You can disable this feature by selecting "No".
Snap20110310 102533.png
 • Show points ticker - Whether to display the points ticker
 • 24 hour clock – allows you to choose between 24/12 hour clock.

Auto learn routes to your frequent destination -

Back to Settings


Profile

Profile: Displays your account details

4.2.2.2.3-Profile.png
 • User name
 • Password- five stars representing your password (no matter how long your password is).
 • Nickname

Note: To change your username and password, first go to the waze.com site, log in, and make the changes, and only then update it on your phone.


Back to Settings


Privacy
4.2.2.2.3.1-Privacy.png


This menu displays a screen headed "Display my location on mobile and web" . Waze always respects your privacy, and your location will never be shared against your will. This is where you define the degree of privacy you'd like:

 • Anonymous: your location is shown but not your identity (neither username nor nickname): you appear as an "anonymous user". This is the default. The top Status bar shows this by displaying your avatar in blue with a question mark on it.
 • Nickname: other wazers will see your location on the map, and your avatar will display your current mood (as described regarding the Status bar avatar, above). If you've chosen this option, your status bar displays a green avatar.


Back to Settings


Twitter (settings)

Twitter lets you choose whether to tweet your waze reports to your twitter followers; if you choose to do so, enter your Twitter username and password. Your current mood will be included in the tweet. You can disable and re-enable tweeting at any time without affecting your Twitter credentials.


4.2.2.2.3.2-twitter.png


Additionally, you can configure which reports to publish on your Twitter account:

 • My road reports.
 • My destination and ETA.
 • City & state only.
 • House #, Street, City, State.


Back to Settings


Facebook
4.2.2.2.3.3-facebook.png

Additionally, you can configure which reports to publish on your Facebook account:

 • My road reports.
 • My destination and ETA.
 • City & state only.
 • House #, Street, City, State.
 • My road Munching.


Back to Settings


Foursquare

Lets you set up your foursquare account to use with waze, and set tweets about your foursquare activity.

4.2.2.2.3.4-foursquare.png

What is Foursquare? It's a cool way to discover and promote cool places in your city and be rewarded for doing so. You can check foursquare and check in to locations around you using waze. First thing you'll need is to create an account on foursquare - this can be done on http://www.foursquare.com Then, make sure you are logged in to waze (with your waze user name) and go to settings >> profile. Under 'Foursquare' enter your foursquare user name and password. Hit back or enter (depending on phone) and wait for the message confirming that you were able to connect to your foursquare account. Note that sometimes it takes a few times before it is able to connect. Once connected, you can use waze and at any given point - when you position is known (GPS icon is green) - you can check in to locations on foursquare. Go to "report" - where you would usually report traffic jams, accidents, etc. - the last option is to check in with foursquare. Choosing this option will bring up a list of all the foursquare locations around you. Click on one to check in to it. Then visit http://www.foursquare.com to see the full details of this check in.


Back to Settings


Car

Car: represents your car on the map you see

4.2.2.2.3.5-car.png

You can choose from a large number of cars of different types and colors.


Back to Settings


Map
4.2.2.2.4-map.png

4.2.2.2.40-map.png

4.2.2.2.41-map.png


Back to Settings


Map color scheme
4.2.2.2.4.1-map color scheme.png


Back to Settings


Groups
4.2.2.2.5-groups.png

Tapping Pop-up reports will show the next screen:

4.2.2.2.5.1-popup reports.png

Tapping wazers group icons:

4.2.2.2.5.2-wazers group icons.png


Back to Settings


Routing
4.2.2.2.6-routing.png

Route preference: Here you can select between fastest or shortest way:

4.2.2.2.6.1-route perference.png

Dirt roads: Here you can choose whether you want waze to navigate you through dirt roads or not:

4.2.2.2.6.2-dirt roads.png

Back to Settings


Data Usage
4.2.2.2.7-data usage.png

Tapping Refresh map of my area will delete tiles (sections of the map) in the area, and download it again from the server.


Back to Settings


Recommend
4.2.2.2.8-recommend.png


Back to Settings


Help/Support
4.2.2.2.9-help support.png

Send logs

4.2.2.2.9.1-send logs.png

About

4.2.2.2.9.2-about.png


Back to Settings


More
4.2.2.3-more.png

Back to Bottom Screen Icons


Scoreboard
4.2.2.3.1-scoreboard.png

4.2.2.3.10-everyone scoreboard.png

4.2.2.3.11-friends scoreboard.png

Back to More


Groups
4.2.2.3.2-groups.png

4.2.2.3.20-nearby groups.png

4.2.2.3.21-popular groups.png

Create Group

4.2.2.3.4-create group.png

Add icon

4.2.2.3.4.1-add icon.png

Add Group name and Description

4.2.2.3.4.2-group name and description.png

Close the message:

4.2.2.3.4.3-group created message.png

Back to More


Me on map

Me on map – simply centers your car on the screen.

4.2.2.4-me on map.png

Back to Bottom Screen Icons


Exit

Exits the application.

4.2.2.5-exit.png

Back to Bottom Screen Icons


Report
4.2.2.6-report.png

4.2.2.60-report.png

Note: All the option will be displayed only if there are GPS reception and Internet Connection.

Back to Bottom Screen Icons


Police
Snap20110310 101835.png

Select whether the location is on your lane or the reverse direction. You can add a description, take a picture and record a voice message (by selecting the red button).

Back to Report


Traffic jam
Snap20110310 102007.png

Select whether the traffic jam is moderate, heavy or standstill. Also Select whether the location is on your lane or the reverse direction. You can add a description, take a picture and record a voice message (by selecting the red button).

Back to Report


Accident
Snap20110310 102042.png

Select whether the accident is minor or major. Also Select whether the location is on your lane or the reverse direction. You can add a description, take a picture and record a voice message (by selecting the red button).

Back to Report


Hazard
Snap20110310 102130.png

Select whether this is a road hazard, shoulder or weather hazard. Also Select whether the location is on your lane or the reverse direction. You can add a description, take a picture and record a voice message (by selecting the red button).

Back to Report


Speed cam
Snap20110310 102158.png

Select whether this is a speed cam, a red light cam or fake. Also select whether it's on your lane or the other direction.

Note: The speed cam will be added to the location where you clicked "Send".

Back to Report


Chit chat
Snap20110310 110625.png

Select whether the location is on your lane or the reverse direction. You can also take a picture and record a voice message (by selecting the red button).

Back to Report


Update map
4.2.2.6.7-Update map.png

 • Record new roads
4.2.2.6.7.1-Record new roads.png

 • To cancel recording of new roads tap 4.2.2.6.7.10-Stop recording.pngand choose 4.2.2.6.7.11-Stop recording.png
 • Stopping the recording will show the next screen:
4.2.2.6.7.2-New Road Recording Off.png

 • Update house number
 • Report map problem
4.2.2.6.7.4-Report map problem.png

4.2.2.6.7.40-Report map problem.png

check-in with Foursquare

4.2.2.6.8-check in with Foursquare.png

Back to Report


Middle Screen Icons

 • Zoom In/Out

4.171-zoom in.png 4.170-zoom out.png

 • Align North

4.172-align north.png

 • Update map

4.173-update map.png

Back to Detailed Operating