All translations

From Wazeopedia

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)Iedere beginnende editor heeft de neiging om de map te corrigeren op een correcte visuele wijze. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Uiteindelijk willen we eerder correcte gps-instructies krijgen, liefst in combinatie met een herkenbare map ter visuele ondersteuning. 
Daarom is het belangrijk dat je de [[Junction_Style_Guide|Junctie stijl gids]] doorneemt, en vooral het [[Junction_Style_Guide#Controlling_Turn_Instructions|deel over geometrie]] waar wordt uitgelegd hoe de hoek van een junctie en het gebruikte wegtype invloed heeft op de navigatie-instructie die de gps geeft. Uitgebreide achtergrond informatie van Waze zelf vind je onder [[How_Waze_determines_turn_/_keep_/_exit_maneuvers|Hoe Waze kiest tussen afslaan en aanhouden]].
 h French (fr)Chaque éditeur débutant à tendance à corriger les cartes pour calquer la réalité. Or, ce n'est pas notre but ici. Notre but est d'avoir des instructions GPS correctes et précises, combinées avec un carte facile à interpréter en un coup d'oeil.
C'est pourquoi il est important de bien comprendre les [[Junction_Style_Guide|styles de jonction]] et en particulier la [[Junction_Style_Guide#Controlling_Turn_Instructions|partie relative à la géométrie]] qui explique comment les angles des jonctions et le type de route affectent les instructions de navigation donnée par le GPS. Ceci est détaillé dans [[How_Waze_determines_turn_/_keep_/_exit_maneuvers|Comment Waze choisit les directions à prendre à un carrefour]].
 h Dutch (nl)Iedere beginnende editor heeft de neiging om de map te corrigeren op een correcte visuele wijze. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Uiteindelijk willen we eerder correcte gps-instructies krijgen, liefst in combinatie met een herkenbare map ter visuele ondersteuning. 
Daarom is het belangrijk dat je de [[Junction_Style_Guide|Junctie stijl gids]] doorneemt, en vooral het [[Junction_Style_Guide#Controlling_Turn_Instructions|deel over geometrie]] waar wordt uitgelegd hoe de hoek van een junctie en het gebruikte wegtype invloed heeft op de navigatie-instructie die de gps geeft. Uitgebreide achtergrond informatie van Waze zelf vind je onder [[How_Waze_determines_turn_/_keep_/_exit_maneuvers|Hoe Waze kiest tussen afslaan en aanhouden]].