Template:Utvecklingsplan och prioriteringar

From Wazeopedia

Revision as of 13:37, 29 July 2011 by Tobiashenricsson (talk | contribs) (New page: Waze växer snabbt, både i antalet funktioner och i populäritet. Det här är inte en komplett lista över utvecklingsområden, men kan försäkra dig om att Waze är medveten om dina pr...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Waze växer snabbt, både i antalet funktioner och i populäritet. Det här är inte en komplett lista över utvecklingsområden, men kan försäkra dig om att Waze är medveten om dina problem och arbetar på att göra saker och ting bättre.

Det vi fokuserar på just nu är bland annat:

 • Fixa irriterande buggar
 • Uppgradera de Nordamerikanska servarna för USA och Kanada
 • Få europeiska och brittiska baskartor på plats
 • Lägga till funktionen att söka en plats utifrån ett brittiskt postnummer
 • Buggar som kan uppstå när man tar bort en korsning är kända och tas om hand
 • Implementering av vägspärrar och avstängda vägar
 • Stöd för samåknings- och bussfiler
 • Lägga till stöd för att kunna skapa en rutt genom sammanlänkade parkeringsvägar, när du startar på en parkeringsväg
 • Supportrapporter som omfattar alla riktningarna man kan åka, inte bara din riktning eller den motsatta riktningen
 • Skapa vägrapporter som gäller för en plats som inte är din nuvarande
 • Skapa en statuslogg så att saker som tas omhand eller har ordnats ska rapporteras tillbaka

Nyligen genomfört: