Translations:Benelux Community Levels/3/nl History

Revision as of 19:38, 12 April 2014 by Steveningelbrecht (talk | contribs) (Created page with "Iedereen die begint met editen start bij level 1. Je kunt op dit niveau bewerkingen uitvoeren aan 60% tot 90% van het wegennet in jouw buurt. Meestal zijn dit weinig gebruikte...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Iedereen die begint met editen start bij level 1. Je kunt op dit niveau bewerkingen uitvoeren aan 60% tot 90% van het wegennet in jouw buurt. Meestal zijn dit weinig gebruikte wegen waar nog veel informatie ontbreekt. Deze informatie is meestal straatnamen van woonwijken, industriezones, ...