Translations:Benelux Minor Highway/2/nl

From Wazeopedia

Revision as of 08:39, 13 April 2014 by Steveningelbrecht (talk | contribs) (Created page with "'''Wanneer toepassen in België''': * N-wegen vanaf N100 tot en met N999.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Wanneer toepassen in België:

  • N-wegen vanaf N100 tot en met N999.