Translations:Benelux Pedestrian Boardwalk/2/nl

From Wazeopedia

Revision as of 09:12, 13 April 2014 by Steveningelbrecht (talk | contribs) (Created page with "Pedestrian Boardwalks worden niet gekoppeld aan andere wegen. Zo wordt voorkomen dat het voor routing wordt gebruikt. Bij twijfelgevallen is het goed om op het forum te overle...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Pedestrian Boardwalks worden niet gekoppeld aan andere wegen. Zo wordt voorkomen dat het voor routing wordt gebruikt. Bij twijfelgevallen is het goed om op het forum te overleggen.