Translations:Benelux Ramp/7/nl

From Wazeopedia

Revision as of 08:44, 13 April 2014 by Steveningelbrecht (talk | contribs) (Created page with "Afritten krijgen de benaming in de officiële taal van de betreffende plaatsnaam. Indien er een afritnummer werd toegewezen aan een afrit, moet deze in de naam worden opgenome...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Afritten krijgen de benaming in de officiële taal van de betreffende plaatsnaam. Indien er een afritnummer werd toegewezen aan een afrit, moet deze in de naam worden opgenomen. Plaatsnamen welke op de verkeersborden staan, worden in de naam opgenomen, gescheiden door een '/'. Wegnummers worden niet in de naamgeving van afritten vermeld.