Translations:Benelux Roads (General)/12/nl History

Revision as of 19:59, 12 April 2014 by Steveningelbrecht (talk | contribs) (Created page with "Uitzondering op de regel zijn voorsorteerstroken die meer dan 50 meter voor het kruispunt afsplitsen van de hoofdweg EN waarbij de rijstrook van de hoofdbaan gescheiden wordt ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Uitzondering op de regel zijn voorsorteerstroken die meer dan 50 meter voor het kruispunt afsplitsen van de hoofdweg EN waarbij de rijstrook van de hoofdbaan gescheiden wordt door obstakels (betonblokken, middenberm, ...)