Translations:Benelux Roads (General)/34/nl History

Revision as of 20:01, 12 April 2014 by Steveningelbrecht (talk | contribs) (Created page with "In de 19 Brusselse gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest waar er 2 officiële talen zijn wordt de Franse versie aangehouden. In de plaatsnamenlijst van België staat aangege...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

In de 19 Brusselse gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest waar er 2 officiële talen zijn wordt de Franse versie aangehouden. In de plaatsnamenlijst van België staat aangegeven wat de officiële taal is.