Difference between revisions of "User:TserBK/Vietnam/Cities"

From Wazeopedia
(Phân Cấp Hành Chính Việt Nam)
(Đặt Tên Thành Phố Cho Đường và Chỗ)
Line 25: Line 25:
  
 
== Đặt Tên Thành Phố Cho Đường và Chỗ ==
 
== Đặt Tên Thành Phố Cho Đường và Chỗ ==
 +
 +
Liên quan đến Waze, ta phải chọn tên "City" (thành phố) theo ...?
 +
As far as Waze is concerned, the filed of "City" shall use names of the following (whichever applicable).
 +
 +
{| class="wikitable" | style=text-align:center;
 +
|-
 +
| '''Tên TP''' || TP Trực thuộc trung ương || TP Trực thuộc tỉnh || Huyện || Thị xã
 +
|}
 +
 +
[[../Roads_and_Roundabouts#Th.C3.A0nh_Ph.E1.BB.91|Xem vào trang này]] để tìm hiểu quy tác định dạng tên thành phố.
  
 
== Lớp Thành Phố trong WME ==
 
== Lớp Thành Phố trong WME ==

Revision as of 19:41, 25 May 2016

This page is a work-in-progress draft.


Thành Phố (đang phát triển)

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh.
This page is also available in English.

Phân Cấp Hành Chính Việt Nam

The table below provides general information on divisions at respective administrative levels in Vietnam.

Phân Cấp
1 Thành phố trực thuộc trung ương Tỉnh
2 Quận Huyện Thị xã Thành phố trực thuộc tỉnh Huyện Thị xã
3 Phường Phường Phường Phường
Thị trấn Thị trấn

Đặt Tên Thành Phố Cho Đường và Chỗ

Liên quan đến Waze, ta phải chọn tên "City" (thành phố) theo ...? As far as Waze is concerned, the filed of "City" shall use names of the following (whichever applicable).

Tên TP TP Trực thuộc trung ương TP Trực thuộc tỉnh Huyện Thị xã

Xem vào trang này để tìm hiểu quy tác định dạng tên thành phố.

Lớp Thành Phố trong WME