Difference between revisions of "User:TserBK/Vietnam/Cities"

From Wazeopedia
 
Line 5: Line 5:
 
{{mbox | text = Trang này cũng có sẵn bằng [[../en/Cities|tiếng Anh]].<br \>'''This page is also available in [[../en/Cities|English]].'''}}
 
{{mbox | text = Trang này cũng có sẵn bằng [[../en/Cities|tiếng Anh]].<br \>'''This page is also available in [[../en/Cities|English]].'''}}
  
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Phân Cấp Hành Chính Việt Nam ==
+
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Phân Cấp Hành Chính Việt Nam</div> ==
  
 
The table below provides general information on divisions at respective administrative levels in Vietnam.  
 
The table below provides general information on divisions at respective administrative levels in Vietnam.  
Line 24: Line 24:
 
|}
 
|}
  
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Đặt Tên Thành Phố Cho Đường và Địa Điểm ==
+
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Đặt Tên Thành Phố Cho Đường và Địa Điểm</div> ==
  
 
Liên quan đến Waze, ta phải chọn tên "City" (thành phố) theo ...?
 
Liên quan đến Waze, ta phải chọn tên "City" (thành phố) theo ...?
Line 36: Line 36:
 
[[../Roads_and_Roundabouts#Th.C3.A0nh_Ph.E1.BB.91|Xem vào trang này]] để tìm hiểu quy tác định dạng tên thành phố.
 
[[../Roads_and_Roundabouts#Th.C3.A0nh_Ph.E1.BB.91|Xem vào trang này]] để tìm hiểu quy tác định dạng tên thành phố.
  
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Lớp Thành Phố trong WME ==
+
== <div style="background:lightblue; border:thick solid lightblue">Lớp Thành Phố trong WME</div> ==
 
{{mbox | type=construction | text= (đang phát triển)}}
 
{{mbox | type=construction | text= (đang phát triển)}}

Latest revision as of 06:18, 26 May 2016

This page is a work-in-progress draft.


Thành Phố (đang phát triển)

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh.
This page is also available in English.

Phân Cấp Hành Chính Việt Nam

The table below provides general information on divisions at respective administrative levels in Vietnam.

Phân Cấp
1 Thành phố trực thuộc trung ương Tỉnh
2 Quận Huyện Thị xã Thành phố trực thuộc tỉnh Huyện Thị xã
3 Phường Phường Phường Phường
Thị trấn Thị trấn

Đặt Tên Thành Phố Cho Đường và Địa Điểm

Liên quan đến Waze, ta phải chọn tên "City" (thành phố) theo ...? As far as Waze is concerned, the filed of "City" shall use names of the following (whichever applicable).

Tên TP TP Trực thuộc trung ương TP Trực thuộc tỉnh Huyện Thị xã

Xem vào trang này để tìm hiểu quy tác định dạng tên thành phố.

Lớp Thành Phố trong WME

(đang phát triển)