Difference between revisions of "User:TserBK/Vietnam/Roads and Roundabouts"

From Wazeopedia
Line 67: Line 67:
  
 
== Thực Hành Chỉnh Sửa ==
 
== Thực Hành Chỉnh Sửa ==
 +
 +
=== Vẽ Đường Mới ===
 +
(đang phát triển)
 +
 +
=== Sửa Đường Hiện Tại ===
 +
(đang phát triển)
 +
 +
=== Phân Ra Đường ===
 +
(đang phát triển)
 +
 +
=== Turn Instructions ===
 +
(đang phát triển)
 +
 +
=== (Ngã? Giao Lộ?) ===
 
(đang phát triển)
 
(đang phát triển)

Revision as of 16:02, 25 May 2016

This page is a work-in-progress draft.


Đường và Vòng Xoay (đang phát triển) Roads and Roundabouts

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh.
This page is also available in English.

Loại của Đường và Vòng Xoay

Category Type Ứng Dụng ở Việt Nam
Major Routes Motorway (MW) N.A.
Ramp ?
Major Highway (MH) QL (SL>80?90?)
Minor Highway (mH) TL (SL>70?80?)
Streets Primary Streets HL, (Streets with SL>=60??)
Streets ?
Non-routable Dirt Road / 4X4 Trail ?
Parking Lot Road ?
Private Road ?
Ferry ?
Non-drivable Footpath Không sử dụng
Pedestrianised Area Không sử dụng
Stairway Không sử dụng
Railway ?
Runway ?

Đặt Tên cho Đường và Vòng Xoay

Tên của đường hoặc vòng xoay có 3 phần:

  • Đường
  • Thành Phố
  • Nước

(hiện nay Waze chưa có phần "tỉnh" ở Việt Nam)

Đường

(đang phát triển)

  • Quốc Lộ (QL)
  • Tỉnh Lộ (TL)
  • Hương Lộ (HL)
  • Đường Bình Thường

Thành Phố

(đang phát triển)

  • TPTTTU
  • TPTTT

Nước

Mục này phải chọn "Vietnam".

Thực Hành Chỉnh Sửa

Vẽ Đường Mới

(đang phát triển)

Sửa Đường Hiện Tại

(đang phát triển)

Phân Ra Đường

(đang phát triển)

Turn Instructions

(đang phát triển)

(Ngã? Giao Lộ?)

(đang phát triển)