Aktualizace míst

Z Wazeopedia


Vytvářejte místa zodpovědně. Pokud bude více změn odmítnuto, může dojít k zablokování funkce přidávání míst a fotografií.

Některé změny v mapě podléhají schvalování:

  • Změny míst pokud má uživatel (místa lze měnit z klienta) nebo editor nižší level, než je nastavený zámek u místa.
  • Místa vytvořená začínajícím editorem musí být po vytvoření schválena. Až po určitém počtu schválených míst přidává editor místa do mapy ihned a bez schválení.

V mapě se místa se žádostmi o potvrzení od řidičů a začínajících editorů zobrazují ve vrstvě Aktualizace míst. Podle typu změny se zobrazí tyto ikony:

Wme placemarker new.png Nové místo
Požadavek na schválení nového místa.
Wme placemarker new photo.png Nový obrázek
K místu byla přidána nová fotka.
Wme placemarker updated details.png Nové detaily pro místo
U stávajícího místa byly přidány nové detaily.
Wme placemarker flagged.png Námitka
Nahlášení problému z aplikace Waze u Místa klepnutím na tři tečky. Hlásí se duplicity, uzavřená nebo přesunutá míst, nevhodná místa, špatné detaily, obytná místa a místo neodpovídá výsledkům hledání.

Schválení

Nová a upravená místa schvalují editoři s vyšším oprávněním. Pokud změna nesplňuje pravidla, je odmítnuta.

Wme-zpravy-aktualizace.png
Žádosti o potvrzení jsou zobrazeny na kartě Zprávy.

Otevřené žádosti se zobrazují v mapě růžově. Čím je žádost starší, tím je ikona tmavší. Potvrzené, ale neuložené žádosti jsou zobrazeny zeleně.

PalePinkBalloon.pngPalePurpleBalloon.pngPurpleBalloon.pngGreenBalloon.png
Barvy znázorňují mj. stáří žádosti
Ico-aktualizace-2.png
Místo má dvě aktualizace

Zamčeno pro editaci

Místo podléhající schválení má zobrazeno v levém panelu varování:

Wme-aktualizace-mist-2.png

Takové místo jde editovat až po schválení. Kliknutí na varování zobrazí okno s popisem a volbami schválení:

Wme-aktualizace-mist-1.png

Schválit nebo zamítnout?

Schválit
Hlavní vodítko pro schválení je kladná odpověď na otázku "Je většina informací v aktualizaci správně?". Pokud jsou některé informace zadané špatně, nebo je připojena nevhodná fotka, může editor fotku odstranit po schválení aktualizace a špatné informace opravit.
Odmítnout
Chybné informace znamenají zamítnutí.
Otevřeno
Pokud si nejste jistí zda schválit, nebo odmítnout, nechejte aktualizaci ve stavu Otevřeno. Problém vyřeší jiný editor.