Difference between revisions of "Čísla domů"

From Wazeopedia
Line 140: Line 140:
 
| ne || ne || '''část␣č.p.''' || - || - || -
 
| ne || ne || '''část␣č.p.''' || - || - || -
 
|-
 
|-
| ano || ne || '''ulice␣č.p.''' ||colspan="3"| bude doplněno po otestování
+
| ano || ne || '''ulice␣č.p.''' || - || nezkr. název ulice␣č.p.<sup>*</sup> || alt_část␣č.p.␣alt_část<sup>**</sup>
 
|-
 
|-
| ano || ano || '''ulice␣č.p./č.o.''' ||colspan="3"| bude doplněno po otestování
+
| ano || ano || '''ulice␣č.p./č.o.''' || ulice␣č.p.␣č.o. || nezkr. název ulice␣č.p.␣č.o.<sup>*</sup> || alt_část␣č.p.␣alt_část<sup>***</sup>
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"| '''s jiným názvem<br/>názvem než<br/>obec'''
 
|rowspan="3"| '''s jiným názvem<br/>názvem než<br/>obec'''
| ne || ne || '''část␣č.p.''' || alt_část␣č.p.␣alt_část || - || -
+
| ne || ne || '''část␣č.p.''' || - || - || alt_část␣č.p.␣alt_část
 
|-
 
|-
| ano || ne || '''ulice␣č.p.''' ||colspan="3"| bude doplněno po otestování
+
| ano || ne || '''ulice␣č.p.''' || ulice␣č.p.␣alt_část || nezkr. název ulice␣č.p.␣alt_část<sup>*</sup> || alt_část␣č.p.␣alt_část<sup>**</sup>
 
|-
 
|-
| ano || ano || '''ulice␣č.p./č.o.''' ||colspan="3"| bude doplněno po otestování
+
| ano || ano || '''ulice␣č.p./č.o.''' || ulice␣č.p.␣č.o.␣alt_část || nezkr. název ulice␣č.p.␣č.o.␣alt_část<sup>*</sup> || alt_část␣č.p.␣alt_část<sup>***</sup>
 
|}
 
|}
 
'''tabulka č. 3''' - alternativní názvy pro '''č.p.'''
 
'''tabulka č. 3''' - alternativní názvy pro '''č.p.'''
  
 +
<sup>*</sup> ALT NÁZEV se použije pouze pokud název ulice obsahuje zkratku
 +
 +
<sup>**</sup> pokud pro jedno č.p. existuje na více ulicích (u rohových domů) použje se jako: alt_část␣č.p.␣alt_část␣"x"číslo (1,2, …)
 +
 +
<sup>***</sup> pokud pro jedno č.p. existuje více č.o. použije se jako: alt_část␣č.p.␣alt_část␣"X"č.o.
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

Revision as of 14:09, 24 August 2019

Pojmy a vysvětlivky

Důvod zadání adresních čísel pomocí landmarků

Waze neumožňuje na segmentech zadat a v klientovi vyhledat všechna potřebná adresní čísla. Adresní čísla na segmentu klient po vyhledání zobrazuje v nesprávném formátu. Uvedené chyby řeší zadání pomocí adresních landmarků.

Adresní čísla, která zadáváme

 • čísla popisná (dále č.p.) - 1 až 4 číslice
 • čísla evidenční (dále č.ev.) - 1 až 4 číslice
 • čísla orientační (dále č.o.) - 1 až 3 číslice případně doplněné znakem a až z

Adresní čísla, která nezadáváme

 • čísla která nemají obě souřadnice v RÚIAN
 • č.ev. která mají způsob využití stavebního objektu garáž

Formáty, které je možné v klientovi vyhledat

adresa obsahuje název ulice název ulice

číslo orientační

část č.p. ano * ano * ano *
část č.p. část ano ano ano
část č.p. obec ano ano ano
ulice č.p./č.o. ano *
ulice č.p. ano * ano *
ulice č.o. ano *
ulice č.p./č.o. část ano
ulice č.p. část ano ano
ulice č.o. část ano
ulice č.p./č.o. obec ano
ulice č.p. obec ano ano
ulice č.o. obec ano
* částečné zadání (bez názvu obce nebo části obce) lze vyhledat pokud není v okolí stejný název

tabulka č. 1 - formáty které je možné v klientovi vyhledat pro č.p. a č.o.

adresa obsahuje název ulice název ulice

číslo orientační

část č.ev. ano * ano * ano *
část "číslo evidenční" č.ev. ano * ano * ano *
část č.ev. část ano ano ano
část "číslo evidenční" č.ev. část ano ano ano
část č.ev. obec ano ano ano
část "číslo evidenční" č.ev. obec ano ano ano
ulice č.ev./č.o. ano *
ulice "číslo evidenční" č.ev./č.o. ano *
ulice č.ev. ano * ano *
ulice "číslo evidenční" č.ev. ano * ano *
ulice č.o. ano *
ulice č.ev./č.o. část ano
ulice "číslo evidenční" č.ev./č.o. část ano
ulice č.ev. část ano ano
ulice "číslo evidenční" č.ev. část ano ano
ulice č.o. část ano
ulice č.ev./č.o. obec ano
ulice "číslo evidenční" č.ev./č.o. obec ano
ulice č.ev. obec ano ano
ulice "číslo evidenční" č.ev. obec ano ano
ulice č.o. obec ano
* částečné zadání (bez názvu obce nebo části obce) lze vyhledat pokud není v okolí stejný název

tabulka č. 2 - formáty které je možné v klientovi vyhledat pro č.ev. a č.o.

Způsob zadání

Adresní landmarky zadávají editoři L4+ na základě dat z RÚIAN. Ostatní editoři mohou provádět opravy již zadaných adresních landarků. Schválení těchto změn provádí editoři L4+.

Umístění adresního landmarku

Podle souřadnic adresního místa RÚIAN s co nejlepší přesností nepřesahující 3 m.

Hlavní NÁZEV - č.p.

Podle druhu adresního místa zadáme vhodný formát:

 • část␣č.p.
 • ulice␣č.p.
 • ulice␣č.p./č.o.


Příklady:
Zakřany 1
Brněnská 31
Výsluní 1/5

Hlavní NÁZEV - č.ev.

Podle druhu adresního místa zadáme vhodnou formát:

 • část␣"č.ev."␣č.ev.
 • ulice␣"č.ev."␣č.ev.
 • ulice␣"č.ev."␣č.ev./č.o.


Příklady:
Zakřany č.ev. 4
Brněnská č.ev. 100
Kounická č.ev. 1199/68

Alternativní název (dále ALT)

ALT se nezobrazuje ale umožňuje v klientovi:

 • vyhledání různých adresních formátů (viz tabulka č. 1 a 2)
 • vyhledání nezkráceného názvu ulice pokud je oficiální název zkrácený


část obce pojmenované
ulice
čísla
orientační
název alt. název alt. název alt. název
se stejným
názvem jako
obec
ne ne část␣č.p. - - -
ano ne ulice␣č.p. - nezkr. název ulice␣č.p.* alt_část␣č.p.␣alt_část**
ano ano ulice␣č.p./č.o. ulice␣č.p.␣č.o. nezkr. název ulice␣č.p.␣č.o.* alt_část␣č.p.␣alt_část***
s jiným názvem
názvem než
obec
ne ne část␣č.p. - - alt_část␣č.p.␣alt_část
ano ne ulice␣č.p. ulice␣č.p.␣alt_část nezkr. název ulice␣č.p.␣alt_část* alt_část␣č.p.␣alt_část**
ano ano ulice␣č.p./č.o. ulice␣č.p.␣č.o.␣alt_část nezkr. název ulice␣č.p.␣č.o.␣alt_část* alt_část␣č.p.␣alt_část***

tabulka č. 3 - alternativní názvy pro č.p.

* ALT NÁZEV se použije pouze pokud název ulice obsahuje zkratku

** pokud pro jedno č.p. existuje na více ulicích (u rohových domů) použje se jako: alt_část␣č.p.␣alt_část␣"x"číslo (1,2, …)

*** pokud pro jedno č.p. existuje více č.o. použije se jako: alt_část␣č.p.␣alt_část␣"X"č.o.

část obce pojmenované
ulice
čísla
orientační
název alt. název alt. název alt. název alt. název
se stejným
názvem jako
obec
ne ne část␣"č.ev."␣č.ev. bude doplněno po otestování
ano ne ulice␣"č.ev."␣č.ev. bude doplněno po otestování
ano ano ulice␣"č.ev."␣č.ev./č.o. bude doplněno po otestování
s jiným názvem
názvem než
obec
ne ne část␣"č.ev."␣č.ev. bude doplněno po otestování
ano ne ulice␣"č.ev."␣č.ev. bude doplněno po otestování
ano ano ulice␣"č.ev."␣č.ev./č.o. bude doplněno po otestování

tabulka č. 4 - alternativní názvy pro č.ev.

alt_část = název části s následujícími výjimkami:

 • pokud se název části skládá jen z názvu obce a arabského čísla, bude alt_část prázdná a celý ALT. NÁZEV se vůbec nepoužije
 • pokud název části obsahuje arabské číslo obklopené z obou stran mezerou nebo pomlčkou, číslo i pomlčka se vynechá

ZÁMEK

Nastavit L4.

TYP

Bod

KATEGORIE

ADRESA (CONSTRUCTION SITE)

POPIS

Zadáváme údaje podle RÚIAN a název pošty příslušný k PSČ v následujícím formátu:

"obec" obec,␣"část obce"␣část obce
kraj,␣"okres"␣okres
"PSČ"␣xxx␣xx␣-␣"pošta"␣název pošty


Příklad:
obec Brno, část obce Dvorska
Jihomoravský kraj, okres Brno-město
PSČ 620 00 - pošta Brno 20

EXTERNÍ POSKYTOVATELÉ

Můžeme navázat na příslušné adresní místo v Google s kategorií street_address.

WEB, TELEFON, SLUŽBY, OTEVÍRACÍ HODINY

Nevyplňujeme.

ADRESA

ULICE

Zadáme:

 • název části obce podle RÚIAN (pokud se neshoduje s názvem obce)

nebo v případě Prahy:

 • MOP␣-␣název části obce podle RÚIAN


Příklady:
Dvorska
Praha 6 - Sedlec

ČÍSLO DOMU

Nevyplňujeme, je uvedeno v položce NÁZEV.

OBEC

Kvůli jednotnému zobrazení výsledků vyhledávání zadáváme vždy Waze obec příslušnou adresnímu místu RÚIAN, nikoliv pojmenovanou Waze část obce (ta je uvedena v položce NÁZEV nebo ULICE). Pozor, při zadávání nevytváříme žádné nové názvy obcí.


Příklad:
Brno

OKRES

Příslušný adresnímu místu RÚIAN.

ZEMĚ

Příslušná adresnímu místu RÚIAN, tj. Czech Republic.

Umístění navigačních bodů

Navigační body vytváříme jen tam kde jsou potřebné. Nepotřebný navigační bod je takový jehož vypuštěním dojde k posunu navigačního bodu na segmentu o méně než 2 m.


Příklad:
Navigacni body 1.png


Potřebné navigační body umisťujeme vedle segmentu (například tam kde je vchod do domu, branka, zvonek, schránka nebo domovní číslo na budově) ve vzdálenosti od segmentu 8 m nebo větší, na stranu segmentu příslušnou adresnímu landmarku. Takto TTS hlásí správně Přijeli jste do cíle, je nalevo / napravo.


Příklad:
Navigacni body 2.png

Co je nutné udělat před/po zadání adresních landmarků

Landmarky s kategorií Obytné místo

Landmarky s kategorií Obytné místo nelze změnit na jinou potřebnou kategorii a při ponechání by vytvářely duplicity ve výsledcích hledání. Proto je zde jediné řešení:

 • smazat a nově nezadávat

Landmarky s kategorií ADRESA (CONSTRUCTION SITE)

Kategorie ADRESA (CONSTRUCTION SITE) je vyhrazena pro adresní landmarky. Ze stávající landmarků které tuto kategorii obsahují je možné:

 • vytvořit adresní landmarky
 • změnit kategorii na jinou vhodnou
 • smazat pokud neobsahují žádnou užitečnou informaci

Jiné rušivé landmarky

Některé landmarky mají v názvu nebo ALT uveden název obce, části obce a nebo ulice. Tyto landmarky mohou zhoršit výsledky vyhledávání adresních landmarků a nebo ho znemožnit. U landmarků pojmenovaných v rozporu s pravidly je možné:

 • opravit název nebo ALT
 • smazat pokud neobsahují žádnou užitečnou informaci

Domovní čísla na segmentech

Při ponechání by vytvářely duplicity ve výsledcích hledání. Po zadání adresních landmarků je nutné domovní čísla na segmentech:

 • smazat a nově nezadávat

Segmenty

 • opravit názvy ulic a obcí pokud jsou v rozporu s pravidly
 • odstranit nepotřebné segmenty typu chodník, které sloužily jen jako nositel adresního čísla