Propaguj Waze History

Revision as of 20:52, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportovány 4 revize: legacy pages transfer)
  • Čím více bude Wazerů, tím lépe bude Waze fungovat.
  • Přesvědčte své přátele, příbuzné, spolužáky a kolegy, aby používali Waze.
  • Napište hodnocení Waze na iTunes App Store nebo Google Play.
  • Pište o Waze na svůj Facebook.
  • Sledujte Waze na sociálních sítích Twitter, Facebook, Instagram a Google+.
  • Propagujte Waze všude, kde je to to vhodné.