Difference between revisions of "Street View History

m (naimportováno 10 revizí: legacy pages transfer 2)
(No difference)

Revision as of 21:42, 8 February 2017


Otevření panelu Street View

Přetažením modré ikony Sv-icon.png (je u ovládání zoomu) na segment se otevře okno Street View. Ikona nad mapou mění svou barvu:

Sv-red.png

Street View je nedostupné
Sv-blue.png

Street View jde použít

Když se modrá ikona "upustí" na segment, zobrazí se v pravé části okna editoru panel Street View:

Sv.jpg

Editor s otevřeným panelem Street View

Ovládání

V panelu Street View jsou dostupné prvky pro zvětšení zobrazení (funguje i kolečko myši) i pro pohyb. Pro pohyb virtuální kamery jde použít kurzorové šipky nebo tažení myši. Rychlé přesuny na mapě jsou možné přetažením modré ikony Street View.

Při zobrazeném Street View jde stále editovat.

Okno Street View se zavře ikonou x v levém horním rohu Street View nebo klávesovou zkratkou Shift+W.

Aktuálnost snímků

Podobně jako u satelitních fotografií platí i pro Street View, že snímky nemusí být aktuální a mohou se lišit od skutečnosti. Doba pořízení snímku je zobrazena nahoře v panelu Street View, pokud je instalován ToolBox.