Difference between revisions of "Válcování History

(→‎Hlášení chyby: Zvětšení velikosti obrázků)
m (naimportováno 5 revizí: legacy pages transfer 2)
(No difference)

Revision as of 21:43, 8 February 2017Válcování

Hlášení chyby

V hlášení chyby mapy je volba W4-ico-valec.png Válcovat:

Průběh a ukončení válcování

  • Zvolit tlačítko Válcovat.
  • Zobrazí se mapa s ikonou válcování W4-ico-valcovani.png.
  • Pokračovat v jízdě v režimu válcování.
  • Po projetí nezmapované oblasti zastavit válcování:
    • klepnout na ikonu válcování W4-ico-valcovani.png,
    • stisknout tlačítko Stop.

Editace

Nová vyválcovaná cesta se zobrazí jako červená čára v aplikaci Waze. V tomto stavu ještě není vidět v editoru. Ve WME se zobrazí až po aktualizaci tras v editoru. Bez editace zmizí červená čára z editoru obvykle nejdříve za týden.

Chybné válcování

Někdy se válcování nepovede. Válcování vyžaduje kvalitní mobilní datové připojení a dobrý GPS signál. Obtížně se válcují cesty, které leží příliš blízko stávajících cest. Před válcováním se doporučuje vypnout navigování.