Difference between revisions of "WME Toolbox History

(→‎Nastavení: Odkaz (Výška))
m (naimportováno 17 revizí: legacy pages transfer 2)
(No difference)

Revision as of 21:42, 8 February 2017

WME Toolbox je rozšíření webového prohlížeče, které do WME přidává další užitečné funkce.


Instalace

Toolbox je dostupný pro:

 • Chrome-icon.png Chrome
 • Firefox.png Firefox - stažený xpi soubor přetáhnout na okno prohlížeče Firefox.

Aktualizace

WME Toolbox upozorní na možnost instalace nové verze. Pokud je v prohlížeči povolena automatická aktualizace rozšíření, měl by se Toolbox sám aktualizovat. Aktualizaci je možné v prohlížeči vyvolat ručně.

Pokud se aktualizace nedaří kvůli chybě, je nejlepší odinstalovat WME Toolbox a nainstalovat jej znovu.

Návod

Vrstvy

Tb-vrstvy.png

Vrstvy Toolboxu jsou dostupné nahoře na liště pod tlačítkem kufříku Tb-tlacitko.png.

Zatržením volby se aktivuje příslušná vrstva:

L6 locks Zvýrazní segmenty uzamčené na danou úroveň
Manual locks less equal greater Ručně uzamčeno menší stejná vyšší editorská úroveň
Elevation < or > ground Výška segmentu < nebo > úroveň země
House numbers Segmenty s čísly domů
Streets with name but no house number Pojmenované ulice bez čísel domů
Tunnels Tunely
Speed Limit Rychlostní omezení
Segments/nodes with time restrictions Segmenty s časovým omezením
Loops (same connection segments) Smyčky, stejné sjízdné konce
Roundabouts which may cause issues Problémový kruhový objezd
U-Turns U-Turn
Reverse Connections Reverzní připojení
Dead-end loops Mrtvá smyčka
Soft-Turns Soft-Turn

Lišta

Tb-lista.png
 • Toolbox Auto Hide Sidebar.png Skrytí levého panelu
 • Toolbox Enable Highlights.png Přepínač zvýraznění
 • Toolbox Minimap.png Přepínač zobrazení náhledové mapy
 • Toolbox Config Panel.png Nastavení Toolboxu (viz níže)
 • Toolbox Keyboard Shortcuts.png Nastavení klávesových zkratek
 • Toolbox Measurement Tool.png Měření vzdáleností a plochy
 • Toolbox Properties Editor.png Editor vlastností více segmentů najednou
 • Toolbox Copy Segment Attributes.png Kopírování vlastností segmentu na další vybrané segmenty
 • Toolbox Clear Road Geometry.png Vyrovná segment odstraněním geometrických bodů
 • Toolbox Cut Segment.png Rozdělí segment na dva
 • Toolbox Select Roundabout.png Vybere všechny segmenty rondelu
 • Toolbox Redo Roundabout.png Vrátí zpět rondel
 • Toolbox Convert Roundabout.png Převede rondel na obyčejné segmenty
 • Toolbox Place In Roundabout.png Nakreslí plochu uvnitř rondelu
 • Toolbox Select In Area Place.png Vybere segmenty uvnitř plochy

Nastavení

Tb-konfigurace.png
 • Hide user info - skryje informace o uživateli v levém panelu.
 • Force full screen - celoobrazovkový režim.
 • Activate popups - aktivuje popisky vybraných prvků.
 • Snap distance - citlivost přichycování k objektům.
 • Toolbar rows - počet řádků lišty (0 = svislá).
 • Show point places at zoom 3+ instead of 5+ - zobrazí místa typu bod od zvětšení 3 místo 5.
 • Toolbox features to display in toolbar - zobrazení nástrojů na liště Toolboxu.
 • External permalinks to display in toolbar - externí odkazy zobrazené na liště.
 • Display elevation values with < or > ground highlight - zobrazí hodnotu výšky segmentů.
 • Re-center WME when panning mini-map - vystředí WME při posunu v minimapě.
 • Re-center mini-map when panning WME - vystředí minimapu při pohybu mapy WME.