Difference between revisions of "Základy editace"

From Wazeopedia
(→‎Vytvoření místa: Aktuální obrázky)
(→‎Ukládání: Aktualizace obrázku)
 
Line 167: Line 167:
  
 
== Ukládání ==
 
== Ukládání ==
Provedené úpravy mapy je třeba uložit klávesovou zkratkou {{key press|Ctrl|S}} nebo ikonou diskety [[File:Wme-ico-save-4.png|28px|baseline]].
+
Provedené úpravy mapy je třeba uložit klávesovou zkratkou {{key press|Ctrl|S}} nebo ikonou diskety [[File:Wme-ico-save-4.png|38px|baseline]].
  
 
Editor má někdy problémy s ukládáním a tak je lepší '''ukládat často'''. Doporučujeme ukládat po nejvýše 50 úpravách.
 
Editor má někdy problémy s ukládáním a tak je lepší '''ukládat často'''. Doporučujeme ukládat po nejvýše 50 úpravách.

Latest revision as of 06:54, 7 April 2018


Silnice

Nakreslení silnice

Nakresleni-silnice.gif
Nakreslení nového segmentu a jeho připojení ke stávajícímu
 1. Najet na ikonu Silnice Wme-road.png.
 2. Novou silnici začít kreslit kliknutím na místo, kde začíná.
 3. Naklikat potřebné geometrické body na trase silnice.
 4. Silnici ukonči dvojklikem nebo Shift+klik.
Wme-silnice-chyba.jpg
Chybné segmenty: 1 - bez pojmenování atp. 2 - mnoho geobodů. 3 - nepřesné umístění, 4 - cesta je potok.
 • Stisk ESC ukončí kreslení silnice.
 • Kresli jen existující cesty.
 • Každý segment musí mít vhodně zadané položky Země, Obec a Ulice, jinak bude segment červený (nedokončený).
Ulice-naseptavac.png

Vymazání silnice

 1. Myší vybrat segment.
 2. Kliknout na ikonu koše Wme-delete.png nebo zmáčknout Delete.

Je možné vymazat více segmentů najednou tlačítkem Wme-delete.png.

Nikdy existující segmenty nemaž. Waze k segmentům ukládá důležité informace (např. jízdní informace hlášené aplikací Waze). Smazáním segmentu systém tyto informace ztratí.

Připojení silnice

Nově kreslené segmenty je obvykle nutné připojit k existujícímu segmentu, nebo křižovatce.

 1. Nový segment lze začít kreslit nebo ukončit kreslení na existujícím segmentu.
 2. Uložený (stávající) segment připojit k jinému segmentu přetažením koncového bodu na existující segment.
 3. Připojení na existující křižovatku připojí segment i k ostatním segmentům křižovatky.
Segment-pripojeni.gif
Připojení existujícího segmentu k jinému a kontrola

Vždycky se ujisti, že jsou všechna připojení nastavena správně:

Wme-nespojena-krizovatka.png
Svislý segment není připojen k hlavní silnici; vpravo je opravené připojení

Na levé straně obrázku není připojen nově nakreslený svislý segment. WME Validator zvýraznil segment červeně a vybraná původní silnice není ukončena v křižovatce (segment pokračuje i za křižovatkou). Pravá část obrázku ukazuje opravený stav: WME Validator nehlásí chybu a vybraný segment hlavní silnice má koncový bod v křižovatce.

Šipky

Šípky znázorňují (ne)možnost odbočení ze segmentu na další připojené segmenty. Klepnutím na šipku se změní její stav:

 • Wme turn allowed.png zelená šipka znamená odbočení povoleno.
 • Wme turn scheduled.png žlutá značí omezení v určitém čase nebo pro určité typy vozidel.
 • Wme turn restricted.png červená šipka znamená zákaz odbočení.
 • Wme u-turn restricted.png červenou šipku U-turn neměníme.

Obvykle na křižovatce nastavujeme všechny šipky zelené:

 • Q zakáže všechny odbočení.
 • W povolí všechna odbočení.

Naučte se po připojení segmentu nebo po změně směru segmentu vždy použít na dotčených křižovatkách stisknutí kláves Q W. Stejná kombinace kláves se používá pro opravu problémů na křižovatce.

Vždycky ověřte, že jsou všechna odbočení nastavena správně. Naučte se používat klávesovou zkratku Shift+Z.

 • S oddělí překrývající se šipky.
 • A přepne průhlednost šipek. Půjde vybrat prvek pod šipkou.

Vymazání připojení

Připojení (křižovatka) je zobrazené jako malý modrý bod spojující nejméně dva segmenty. I připojení pouhých dvou segmentů má význam:

 • Odděluje segmenty různých vlastností (typ cesty, obec, ulice, výška atp.).
 • Chrání proti navigačním chybám na silnici se stejnými koncovými body a na smyčkách.

Naopak v ostatních případech je spojení dvou stejných cest zbytečné. Postup vymazání:

 1. Kliknout na křižovatku (změní se na modrý bod s bílým okrajem).
 2. Kliknout na koš Wme-delete.png nebo zmáčknout Delete. Křižovatka se změní na geometrický bod, který je někdy také zbytečný a je dobré ho smazat.

Není dobré používat ikonu mostu Bridge idle.png. To sice smaže křižovatku, ale zároveň zvýší výšku o jednu úroveň. Tu je následně nutné opět snížit.

Úprava geometrie

Existující segmenty někdy nemají ideální tvar a nekopírují skutečnou trasu silnice. Segment je možné upravit. Po vybrání segment zmodrá a objeví se na něm nové body, kterými lze pohybovat myší:

Wme-segment.png
A, B - koncové body, 1 - geometrický bod, 2 - vytvoření geobodu

Kreslit příliš mnoho geometrických bodů je zbytečné. Zatěžuje to systém a vyčerpává drahý datový přenos. Smazání geometrického bodu je snadné. Na nadbytečný geometrický bod je třeba najet kurzorem myši a zmáčknout klávesu D.

Geometrie.gif
Vytvoření nových a odstranění nadbytečných geometrických bodů

Smyčka

Smycka.png

Smyčka je silnice, které končí sama v sobě. Smyčku je před připojení potřeba rozdělit, jinak nepřipojíte koncový bod.

Podrobný postup najdete v kapitole smyčky.

Rozdělení segmentu

Segment-rozdeleni.gif
Rozdělení segmentu na dva

Stávající segment (1) je někdy nutné rozdělit. K segmentu připojte nový segment (2), který okamžitě vymažte. Na původním segmentu vznikne křižovatka (3):

Wme-segment-rozdeleni.png

Pozor na vytváření krátkých segmentů, které v mapě nechceme.

Rozpojení silnic

 1. Vybrat segment.
 2. Přesunout konec segmentu pryč z křižovatky.
Segment-odpojeni.gif
Odpojení segmentu z křižovatky

Výběr více segmentů

Jeden segment se vybere kliknutím na něj. Občas je nutné vybrat více segmentů a udělat na nich společné nastavení. Po výběru prvního segmentu se další vybírají Ctrl+klik.

Druhou možností je použití klávesy M a následného výběru segmentů. Režim multivýběru se ukončí dalším stiskem M.

Výběr celé silnice

Postup výběru všech segmentů se stejnými vlastnostmi, jako má vybraný segment:

 1. Vybrat segment.
 2. Zmáčknout klávesovou zkratku Ctrl+A nebo vlevo ve vlastnostech zvolit volbu Vybrat celou ulici.

Pokud je někde mezera nebo cesta s jinými vlastnostmi, nebude zahrnuta do výběru. Není možné vybrat segmenty bez zadaného jména ulice.

Mosty

Postup vytvoření mostu mezi dvěma stejnými segmenty:

 1. Vybrat sousední segmenty.
 2. Kliknout na ikonu mostu Bridge idle.png.

Přemostění zvýší výšku obou segmentů o jednu úroveň, kterou je možné následně upravit.

Kruhové objezdy

Podívejte se na podrobný návod pro vytvoření kruhového objezdu.

Další informace najdete na stránkách Značení cest v České republice a v kategorii Cesty.

Místa

Vytvoření místa

 1. Najet na ikonu Místa Wme-place.png.
 2. Místo typu Bod:
  • Vybrat ikonu Bod Wme-place-point.png.
  • Následně kliknout na místo na mapě.
 3. Místo typu Plocha:
  • Vybrat ikonu Plocha Wme-place-landmark.png.
  • Na mapě postupným klikat geometrické body po obvodu daného místa.
  • Kreslení ukončit dvojklikem.

Kam se bude navigovat

Místo typu Bod by mělo být umístěno na (nebo co nejblíže) segmentu, kam má být řidič navigován.

Plocha má "zaměřovač" Wme-zamerovac.png, na který bude navigace navádět. Zaměřovač umisťujeme na nejlepší sjízdnou příjezdovou cestu k místu, popř. na vhodné parkování (i mimo hranici Plochy do vyznačeného prostoru).

Ukládání

Provedené úpravy mapy je třeba uložit klávesovou zkratkou Ctrl+S nebo ikonou diskety Wme-ico-save-4.png.

Editor má někdy problémy s ukládáním a tak je lepší ukládat často. Doporučujeme ukládat po nejvýše 50 úpravách.

Další informace jsou na stránce Místa.