Značení obcí

From Wazeopedia

Revision as of 10:15, 29 August 2014 by Pvo11 (talk | contribs) (→‎Úvodem aneb vysvětlení proč tato stránka)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Úvodem aneb vysvětlení proč tato stránka

Pojem obec v České republice má sémanticky více významů, jedni jej chápou jako obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (kterých je 6253 - stav k 1.8.2014, číslo se může průběžně měnit, podle toho jak obce vznikají či zanikají), jiní jako název místa, kam se chceme pomocí Waze dostat, tj. adresu místa.

Obce dle zákona mají různý status obec, městys, město, statutárního město, hlavní město a mezi obce podle zákona spadají i vojenské újezdy.

V České republice existuje kromě těch 6253 "obcí" další tisíce vesnic a sídel, které z pohledu obecní správy spadají pod jinou "obec". Tyto vesnice či sídla mají často vlastní doručovací adresy a často, mají vlastní značku začátku a konce obce, tj. je v nich omezena rychlost na 50 km/hod.

Zároveň však mnoho vesnic a obcí nemá jedinečný název, například Nových Vsí jsou v České republice desítky. To působí mnohé problémy, protože Waze není na takovou situaci připraven. Řešilo se to rozšířením názvu o doplňující údaje v závorce, k čemuž však mnozí přistupovali různě a ukázalo se, že i zde je potřeba jasně definovat určitá pravidla.

Proto vznikla snaha o sjednocení označování obcí a na fóru proběhla rozsáhlá diskuse, s cílem zajistit přehlednost v označování obcí, tj. aby uživatel Waze snadno našel to své cílové místo. Výsledkem je tento článek.

Pravidla pro označování obcí

1. Do položky City se uvede jedinečný název města/obce/vesnice/sídla, v případě, že město/obec/vesnice/sídlo nemá jedinečný název v České republice postupuje se dle pravidel uvedených dále - pro ověření jedinečnosti názvu využijte českou wikipedii (poznámka: masochisté mohou použít i prohlížeč databáze UIR-ADR)

2. Samostatně se v položce City neoznačují městské/místní části, které nemají vlastní značku začátku a konce obce - tj. např. Praha 6 Suchdol bude stále označena jen jako Praha

3. U měst se do položky City uvede pouze název města a nepřipojuje se závorka i když existuje nějaká další obec/vesnice/sídlo se stejným názvem.

4. U měst Hranice a Staré Město se do závorky uvede okres, ve kterém leží tj. buď Hranice (Cheb) nebo Hranice (Přerov), resp. Staré Město (Šumperk) nebo Staré Město (Uherské Hradiště).

5. U obcí (ze zákona), které nemají jedinečný název, se do položky City uvede do závorky uvede okres, ve kterém se nacházejí.

6. U vesnic a sídel, které nemají jedinečný název, se do položky City do závorky uvede obec pod kterou spadají.

7. U obcí (ze zákona), které nemají jedinečný název a nacházejí se v jednom okrese (bohužel i také případy s v ČR vyskytují), se do položky City do závorky uvede nějaký další rozlišující indikátor - například doručovací pošta, PSČ a pod. - viz příklady

Příklady použití

Jirkov

- v případě města v okrese Chomutov se uvede jen "Jirkov" (bez závorek)

- v případě vesnice v okrese Jablonec nad Nisou se uvede "Jirkov (Železný Brod)", tj. název_vesnice (název_obce)

Nová Ves - jen na Plzeňsku (okres Plzeň-jih) jsou 4 obce či vesnice, které se mají v názvu Nová Ves. Pole City pro tyto jednotlivé případy má obsahovat:

- v případě obce nacházející se hned u D5 blízko Plzně: "Nová Ves (Plzeň-jih)"

- v případě vesnice mezi Přešticemi a Měčínem: "Nová Ves (Kbel)"

- v případě vesnice nedaleko Nepomuka: "Nová Ves u Nepomuka"

- v případě vesnice u Oselce: "Nová Ves (Oselce)"


Mezholezy - v ČR se nacházejí dvě obce a jedna osada s názvem Mezholezy, obě obce se nacházejí v okrese Domažlice, takže na ně nelze použít pravidlo č. 5 a u těchto dvou obcí je třeba využít pravidlo 7. Proto mohou vypadat zápisy v poli City následovně:

- v případě osady v okrese Kutná Hora: "Mezholezy (Miskovice)"

- v případě obce, která se dříve nacházela v okrese Horšovský Týn: "Mezholezy (Horšovský Týn)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 24, 346 01 Horšovský Týn

- v případě obce, která byla i dříve v okrese Domažlice: "Mezholezy (Kdyně)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 57, 345 06 pošta Kdyně


CzechHomeIcon.jpg