Hvordan vi navngiver vejene (Denmark)

From Wazeopedia


Vejene navngives ud fra følgende kriterier (1):

Generel navngivning

Vejnavne følger den officielle stavemåde. Er man i tvivl om hvordan det staves, og om der er punktum i evt. forkortelser, kan vejnavnet efterprøves på denne side fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: Link

Freeway = Motorvej

 • Motorvejsnummer (uden parentes) f.eks. "E20". Er det ikke en Europavej, skrives blot nummeret på vejen f.eks. "18"
 • Hvis en Motorvej har flere numre skrives det med "/" med luft omkring, så teksten ombrydes fornuftigt i klienten, fx "E47 / E55"
 • Ved Y-splitninger - altså hvor en motorvej bliver til to, og den ene fortsat hedder det samme, og er af samme type, skal der indsættes en såkaldt "wayfinder" (et stykke vej magen til de veje der er i krydset. Disse to wayfindere skal navngives som reglerne for en afkørsel. En wayfinder bør være omkring 20 meter. (Wayfinder eksempel)
 • En oversigt over de danske motorveje kan ses her.
 • Motorvejskryds - det geografiske område markeres med lokaliteten kryds (Landmark - Junction/interchange) (eksempel)
 • En oversigt over danske motorvejskryds findes her.
 • Motorvej låses på level 4.


Major Highway = Hovedvej

 • Primærrute (1-2 cifret rutenummer), f.eks. "Vejlevej (18)".
 • Sekundærrute (3 cifret rutenummer), hvor første tal er 1, f.eks. "Københavnsvej (151)"
 • En oversigt over de danske hovedveje kan ses her.
 • Hovedvej låses på level 4


Minor Highway = Landevej med nummer eller Ringvej

 • Sekundærrute (3 cifret rutenummer), hvor første ciffer ikke er 1, f.eks. "Bredsten Landevej (473)".
 • Ringvej, der er navngivet som sådan, f.eks. (O1), (O2), (O3)
 • En oversigt over de danske landeveje/ringveje findes her
 • Landevej/Ringvej låses på level 3


Primary Street = Øvrige hovedfærdselsårer

 • Uden for byer
  • Forbindelsesveje som ikke allerede har en højere status
  • Veje, hvor den narturlige hastighed er højere end ~65-70 km/h (da der vil være veje, der kører ud til et slutpunkt ude ved en strand osv.)
 • I byer
  • De naturlige hovedfærdselsårer
 • Øvrig hovedfærdselsåre låses på level 1 (Auto)


Street = Almindelig vej

 • Mindre veje, der ikke bør tilbydes som relevante routingmuligheder, med mindre "man skal/vil den vej", eller det afkorter ruten væsentligt.
 • Villaveje i byerne.
 • Almindelig vej låses på level 1 (Auto)


Narrow Street = Stræde

 • Dobbelt rettet og meget smal vej i en by, hvor bredden ikke tillader to biler at mødes, f.eks. Skyttensstræde, Helsingør
 • Stræde låses på level 1 (Auto)


Private Road = Privat vej

 • Indkørsler (længere end 50m) og andre private veje.
 • Veje med gennemkørsel forbudt.
 • Privat vej låses på level 1 (Auto)


Ramp = Til-/frakørselsrampe

 • Navngives efter hvad der står på skiltet med klammer omkring frakørselsnummeret f.eks. "<6> Høje Taastrup C"
 • Hvis en rampe har flere numre skrives det med "/" med luft omkring, ligesom en motorvej fx "<20> København C / O2"
  • Tilkørsel - Motorvejsnummer og retning. Eks. "E45n Aalborg"
  • Frakørsel - Afkørselsnummer samt by eller område. Eks. "<49> Aarhus S / (501)" - Altså kun én by eller område.
 • Henvises til flere vejnumre skrives disse i samme parentes adskilt af "/" med luft omkring - "<49> Aarhus S / (18 / 180 / 501)"
 • Motorvejsfrakørsler - det geografiske område markeres med lokaliteten kryds (Landmark - Junction/interchange) og navngives med rutenummer, teksten "Frakørsel" og nummeret på frakørslen, f.eks. "E20 Frakørsel 48"
 • Til-/frakørselsrampe låses på level 4.


Rundkørsel

 • "Højeste" vejtype fra de tilstødende veje anvendes i hele rundkørslen.
 • Enkeltdelene af rundkørslen navngives ikke. Bynavn udfyldes, hvis det er indenfor bygrænsen.
 • Rundkørsel låses efter reglen for vejtypen.


Off-road / Not maintained = Off-road / Markvej

 • Vej som ikke kan køres med almindelig bil, men kræver f.eks. firehjulstræk eller høj frihøjde.
 • Denne vejtype laves kun, hvis de er offentlig tilgængelige.


Parking Lot Road = Parkeringspladsvej

 • Vej på parkeringsplads. Ikke veje i boligområder, hvor der er parkeringsmulighed. Her vælges almindelig vej.
 • Parkeringspladsveje navngives ikke. Har parkeringspladsen et navn, laves et sted af typen område, hvor navnet angives.


Gangstier og gågader

 • Gangstier og områder, hvor man ikke må/kan køre skal ikke tegnes på kortet.
  • Er det absolut nødvendigt de pågældende stier eller gader tegnes på, må de ikke have forbindelse til det alm. vejnet.
  • Sørg også for, at hvor en vej krydser en gågade, at der ikke er forbindelse, men laves en bro - med en højere level. Sæt evt. gågader mv. til fx. -5.