Eestindamine

From Wazeopedia

Ülevaade

See juhend sisaldab võtteid ja näpunäiteid tarkvara eesti keelde tõlkimiseks.

Elementaarsed põhitõed

All on loetletud mõned üldkasutatavad punktid, mida järgida tõlkimise käigus tõlkekvaliteedi tagamiseks.

  • Pööra tähelepanu kõigile sektsioonidele (WME, klient, veeb), et säilitada ühtne tõlkimisstill ja sõnastus.
  • Jälgi konteksti. Ideaalis tuleks fraas ka tegelikust asukohast üles otsida.
  • Ära püüa teha otsetõlget inglise keelest. Eesti ja inglise keele lauseehitus on kohati väga erinev.
  • Olles tõlkinud ühe fraasi, loe see uuesti läbi ja veendu, et selles poleks vigu ning et tõlge kõlaks loogiliselt.
  • Kui tõlgitud fraas või lause tundub Sulle (või emale/isale/sõbrale) ebaloogiline, siis tuleb see ümber sõnastada.
  • Kui võimalik, palu alati mõnel meeskonnaliikmel tõlge üle vaadata ja vajadusel korrigeerida.
  • Kui korraga mõnd head tõlget ei meenu, siis jäta fraas hetkel vahele ja tule selle juurde hiljem tagasi. Vajadusel kasuta sõnastike abi.

Tutvu ka Waze'i stiilijuhendiga (ing k).

Kolm üldist reeglit

  1. Töölaud sinatab kasutajat.
  2. Töölaud ei räägi üldjuhul endast esimeses isikus ja kasutab oma tegemiste või olekute kirjeldamisel tegevusnimesid (nt "kirjutatakse", "sulgemine" jne).
  3. Käsuvormi kasutatakse ainult juhul, kui tegemist on konkreetse käsu andmisega. Üldjuhul on sellisteks kohtadeks ainult nupud ja menüükirjed.

Enim kiputakse eksima teise reegli vastu.

Näited:
“Can’t open file” peaks tõlkima kui “Faili avamine pole võimalik”, mitte “Ma ei saa faili avada”. “Loading data...” peaks tõlkima kui “Andmete laadimine...”, mitte kui “Laadin andmeid...”.

Konkreetsed juhised liidese komponentidele

Akna või dialoogi tiitliribad

Tiitliriba tekstil on kirjeldav funktsioon (mis on selle dialoogi funktsioon? mida siin teha saab?).

Näide:
“Add opening hours” peaks tõlkima tiitliribal kui “Lahtiolekuaegade lisamine”, mitte kui “Lisa lahtiolekuajad”.

Seega - valides menüüst “Lisa lahtiolekuajad” (“Add opening hours”) avatakse dialoog, mille tiitliribal on tekst “Lahtiolekuaegade lisamine” (“Add opening hours”).

Menüüd

Menüü pealdised (ehk ülemmenüüd) on nimetavas käändes, mitte kunagi käsuvormis. Pealdised on samuti kirjeldused — need kirjeldavad, mis käsud antud menüüs asuvad.
Ka “checkbox” kirjed ei ole käsuvormis.

Näide:
“View toolbar” tõlgitakse kui “Tööriistariba näitamine”, mitte kui “Näita tööriistariba”.

Tööriistaribad

Üldjuhul sama, mis menüüde puhul. Kasutada võimalikult lühikesi vorme.

Olekuribad

Teated, mida programm oma tegemiste kohta olekuribal annab, on üldiselt tegevusnimega.

Näited:
“Loading closures...” peaks tõlkima kui “Sulgemiste laadimine...”, mitte kui “Laadin sulgemisi...”.
“Sending message...” peaks tõlkima kui “Sõnumi saatmine...”, mitte kui “Saadan sõnumit...”.

Nupud

Nupud on enamasti käsuvormis ("Sulge ...", "Ava ...", "Lisa ...", jne).

Teateaknad

Järgida tuleb kolme üldist reeglit. Oluline on vältida teietamist ning esimese isiku kasutamist arvuti tegemiste kirjeldamisel. Kui teateaknas küsitakse kinnitust mingi tegevuse jaoks, siis on sealne küsimus päris küsimuse vormis ja mitte käsu vormis.

Näide:
"Do you want to shut down Waze?" peaks tõlkima kui "Kas soovid Waze'i sulgeda?", mitte kui "Sulge Waze?"

Probleemsed sõnad

Laadima

Igasuguste alla- ja üleslaadimiste puhul on õige kasutada "laadi alla" või "laadi üles".
"Lae" kasutatakse muude tegevuste puhul, kus tulemuseks on laeng või laetud olek (nt "laen püssi" või "aku laeb").

Äpp

Äpp omastavas käändes on "äpi". Nt "Laadis äpi alla".
Äpp osastavas käändes on "äppi". Nt "Uuenda äppi".

Võib asendada sõnaga "rakendus".

Sõnastikud