Kaistaopastus WME:ssä

From Wazeopedia

Kaistaopastus saatiin tuotantoon toukokuussa 2020. Tämä artikkeli tarjoaa lyhyen ohjeen kaistaopastuksen käyttöön. Sinun tulee olla vähintään level 3 editori, jotta voit muokata tai lisätä kaistaopastuksia.

Yleisiä sääntöjä

 • Yksinkertainen on parasta kaistojen kanssa, kuten karttoja muokatessa yleensäkin. Liian monimutkainen rakenne ei yleensä toimi tai sen ylläpito on hankalaa
 • Lisää tarvittaessa karttakommentti WME:ssä jotta muutkin tietävät miksi olet tehnyt mahdollisesti totutusta poikkeavan ratkaisun (esim. pakotettu opastus)
 • Älä pääsääntöisesti kaistoita moottoriteitä tai valtateitä. Muutama poikkeus sääntöön löytyy, sillä joissain tilanteissa kaistoittaminen on perusteltua myös isommilla teillä.
 • Mikäli olet epävarma, kysy apua foorumilta tai Slackissa.

Kaistaopasteiden lisääminen

 1. Valitse segmentti, jolle haluat lisätä kaistaopastuksen
Select segment2.png
 1. Segmentin tietopaneelissa, valitse oikeanpuoleisin välilehti “kaistat”
Selected segment.png
 1. Napsauta “Lisää kaistaopastus” -linkkiä jotta pääset kaistaopasteiden muokkauskonsoliin. Huomaa, että kaksisuuntaisilla segmenteillä, segmentin molempiin päihin voi lisätä kaistaopasteet. Tarkista siis, että lisäät opasteet oikeaan päähän segmenttiä. Lisää kaistoja se määrä, joka segmentin liittyessä seuraavaan segmenttiin on olemassa - vaikka kaistojen määrä segmentin aikana vaihtuisikin.
Lanes opened.png
 1. Merkitse kaistaopasteet siten, kuin tilanne on luonnossakin. Kuvassa on siis esimerkkinä 3 kaistaa, joista oikeanpuoleisin kääntyy oikealle ja vasemmanpuoleisin kääntyy vasemmalle. Lisäksi kahdelta oikeanpuoleiselta saa jatkaa suoraan.
 2. Napauta “käytä” -nappia ja tallenna (WME:n oikea yläkulma). Kaistaopastus on yksinkertaisimmillaan valmis näin.
 3. Clientissa tilanne näyttää nyt tältä:
Lanes client.png

Kaistaopastuksen muuttaminen tai poistaminen

 1. Valitse segmentti, jonka kaistaopastusta haluat muuttaa tai poistaa
Select segment.png
 1. Segmentin tietopaneelissa, valitse oikeanpuoleisin välilehti “kaistat”
 2. Napsauta “Muuta kaistaopastus” -linkkiä jotta pääset kaistaopasteiden muokkauskonsoliin
 3. Lisää tai vähennä kaistoja kuten lisäämisohjeissa on kerrottu
 4. Mikäli haluat poistaa kaistaopastuksen, muuta kaistojen määräksi nolla (0)
 5. Napauta “käytä” -nappia ja tallenna (WME:n oikea yläkulma). Kaistaopastus on päivitetty.

Pakotetut käännösopasteet

Joissain tilanteissa voi olla perusteltua muuttaa WME:n ehdottamaa käännösopastetta. Tämä saattaa tulla kyseeseen tilanteissa, joissa esimerkiksi tien muoto ei luonnossa vastaa opastusta. Tällöin voit käsin muuttaa opastuksen ulkoasua.

 1. Valitse segmentti, jonka kaistaopastusta haluat muuttaa tai poistaa
 2. Segmentin tietopaneelissa, valitse oikeanpuoleisin välilehti “kaistat”
 3. Napsauta “Muuta kaistaopastus” -linkkiä jotta pääset kaistaopasteiden muokkauskonsoliin
 4. Klikkaa kääntymisopastetta konsolissa ja valitse listalta sopivampi opastus
Select arrow.png
 1. Napauta “käytä” -nappia ja tallenna (WME:n oikea yläkulma). Kaistaopastus on päivitetty.

Erikoistilanteet

H tai # -risteys

Tämä erikoistilanne tulee usein vastaan kahdennetuilla teillä. Tässä tilanteessa tulee toimia seuraavasti:

 1. Sinun tulee kaistoittaa kaikki segmentit, jotka liittyvät käännökseen. Kuvan esimerkissä joudut siis kaistoittamaan sekä etelästä tulevan Lapinmäentien että sen jälkeen tulevan lyhyen segmentin kahdennettujen teiden välissä.
2segments.png
 1. Lisää ensin kaistat kahdennetulle tielle saapuvalle segmentille (Lapinmäentie). Huomaa, että vaikka vasen kaista todellisuudessa on vasemmalle kääntyville, tulee se tässä tapauksessa merkitä jatkuvaksi suoraan (koska vasemmalle ei tästä solmusta voi kääntyä).
H-1.png
 1. Lisää sitten kaistat seuraavalle segmentille. Huomaa, että esimerkiksi tässä tapauksessa kaistoja onkin enää yksi ja tällä kertaa se merkitään vasemmalle kääntyväksi
H-2.png
 1. Heuristiikka hoitaa clienttipäässä kaistojen näyttämisen siten, että kuvassa Lapinmäentietä ajettaessa suoraan menevää kaistaa ei näytetä, vaan sen tilalle periytyy seuraavaan segmenttiin määritetty käännös vasemmalle. Heuristiikan tuloksena kuvatussa tilanteessa siis kaistat näytetään käyttäjälle seuraavasti:
Arrows1.png Lapinmäentien kaistaopastus
+
Aroows2.png Lyhyen segmentin kaistaopastus
=
Arrows3.png Käyttäjälle näytettävä opastus
 1. # -tyyppisissä risteyksissä perättäisiä kaistaopasteita tulee siis olla kolmessa perättäisessä segmentissä. Tämä on jo hankala erikoistapaus ja kannattaa kysyä vinkkiä foorumilla tai Slackissa.

Heuristiikka ei toimi kaikissa risteystyypeissä

Seuraavat säännöt ovat voimassa toistaiseksi

 • Heuristiikka toimii ainoastaan H tai # -tyyppisissä risteyksissä
 • Sisään- ja ulostulosegmenttien tulee olla samansuuntaisia (vain hyvin pieni ero sallitaan)
 • Lyhyiden segmenttien tulee olla lyhyempiä kuin 50m
 • Suorien segmenttien tulee olla suora viiva (vain hyvin pieni ero sallitaan)
 • Vasemmalle kääntymisen tulee olla 90 astetta (hyvin pieni ero sallitaan)
 • # -tyyppisen risteyksen sisällä U-käännöksen sisään- ja ulostulevien segmenttien tulee olla samansuuntaisia (vain hyvin pieni ero sallitaan)

Esimerkkejä risteyksistä, joissa heuristiikka EI toimi

Lanesnotfunctioning.png
Lanesnotfunctioning2.png
Lanesnotfunctioning3.png
Lanesnotfunctioning4.png