Utak

From Wazeopedia

Új utak létrehozása

Elsődleges cél a használhatóság (a Waze tudja használni tervezésnél az új utakat), másodlagos cél a pontosság.

 1. GPS pontok és műholdfelvételek rétegei legyenek bekapcsolva
 2. Nyomvonal rögzítése
  • Hengerelés esetén a felesleges csomópontok, GPS kóválygások törlése
  • Ha nincs hengerelés, a GPS nyomvonalakra illeszteni
  • Ha nincsenek GPS nyomvonalak, saját utazást is lehet használni
  • Ha nincs egyik sem, a műholdképre is lehet illeszteni
  • Ha a műholdképen még nem látszik, de tudod a pontos helyet, akkor szabadkézzel
 3. Csatlakoztatás az úthálózathoz
  • Csomópont keletkezzen a szintbeli kereszteződéseknél
  • Nem szintbeli keresztezéseknél az út szintjét is be kell állítani
 4. Útirány beállítása
  • 2 hónapon belül megtapasztalt útirány, gps nyomvonal alapján
  • Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor kétirányú
  • Az "Ismeretlen" (Unknown) irányt ne használd a térképszerkesztésben!
 5. Város, utcanév felvétele
  • Városnevet csak településhatáron belüli útnak adunk, a többinek "Nincs"-et kell beállítani
  • Városnévnek a hivatalos település(rész) nevét kell adni, pl. "Nyíregyháza - Sóstóhegy"
  • Főbb utak nevei a KIRA alapján
  • Utcák nevei a település rendezési terve alapján
  • Ha fentiek nem állnak rendelkezésre, akkor utcanévtáblák, közúti táblák alapján (vagy Google Utcakép szolgáltatást segítségül hívva)
  • Bárminemű kétség esetén célszerű az útnévnek "Nincs"-et választani, majd mások kitöltik
  • A közterületek nevét nem rövidítjük! Tehát nem u., krt., stny., hanem út vagy utca, körút, sétány, szer, köz, dűlő.
  • Településhatáron belül az országutak neve elsődlegesen az utcanév lesz, a számozását alternatív névnek vedd föl
 6. Úttípus beállítása
  • Burkolattal ellátott utak esetén, az M betűs számokkal jelölt utak Autópálya/autóút, az 1, 2 vagy 3 számjegyű utak Első- és másodrendű főút, a 4 számjegyűek Országút és az 5 számjegyű utak pedig Kiemelt utca, főutca típusként kell felrajzolni.
  • Lakott területen belül csak az országutak folytatása országút, a többi vagy utca vagy egyéb kategória
  • Ha több típusnak is megfelel az út, akkor a legnagyobb hátránnyal járó típust kell választani
  • Autóval fizetős / matricás utakat a Waze-ben is fizetős- / matricásként kell jelölni.
  • Lakott területen kívül a "Fényszóró kötelező" négyzetet ki kell pipálni
 7. Kanyarodási szabályok beállítása
  • Az új szegmensről minden másik szegmensre és mindegyikéről az új szegmensre
  • 2 hónapon belül megtapasztalt táblák, felfestések alapján (helyismeret)
  • Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor minden kanyarodást engedélyezni kell az új szegmensre/ről


Idea bulb01.png Tipp: Nagyobb úthálózat felrajzolása után érdemes Shift+Z-vel ellenőrizni, hogy mindenütt be lettek-e állítva a kanyarodási szabályok .


Speciális útfajták

Földút

Tetszőleges úttípus esetén alkalmazható a Földút kapcsoló, egy kivétellel, az Off-road / Nincs karbantartva úttípusnál. Ez a preferált beállítás a településen belüli utcákra, melyeknek neve van, de nincs rajtuk szilárd burkolat. Illetve arra a néhány országútra, amit évtizedekkel ezelőtt kiváltottak egy másik főúttal és már csak nyomokban található rajta burkolat vagy annyira kátyús, hogy azon folyamatos, min. 60 km/h sebességgel haladni nem lehet.

Off-road / Nincs karbantartva

Az Off-road úttípust csak olyan esetekben használd, ha az adott út személyautóval nem, vagy nagyon nehezen járható. Ilyenek a mezőgazdasági, erdészeti utak amin főleg traktorok járnak, vagy bizonyos "kistelkes" övezetek útjai amin a gödrök, kátyúk miatt nem lehet folyamatos 30 km/h sebességgel haladni. Ennél az úttípusnál a földút kapcsolót nem használjuk.

Védett főutcák

Településen belül azokat az utcákat jelöljük Kiemelt utca, főutca típussal, amik "haladósabbak", tehát - az esetleges közlekedési lámpákat leszámítva - folyamatosan lehet rajtuk nagyobb távolságokat megtenni. Az ilyen utcák rendszerint országút típusba tartozó utakból indulnak ki, elég szélesek ahhoz, hogy buszöblöket alakítsanak ki rajtuk, vagy akár többsávosak. Minden kereszteződésben elsőbbséget kapnak a becsatlakozó forgalommal szemben. Nem lehet rajtuk a teljes hosszukat figyelembe véve számottevő mértékű sebességkorlátozás vagy (gyalogátkelőket leszámítva) fekvőrendőr.

Zsákutca

A zsákutcák mindig kétirányúak. A megfordulást a WME automatikusan engedélyezi. Parkolóban végződő zsákutca esetén a parkoló kezdete után még maximum 5m utat kell húzni, ezt a valóságban behajtáskor és kihajtáskor is érinteni lehet.

Önmagukba záródó útszakaszok

A Waze nem engedi azt, hogy egy szegmens kezdő- és végpontja ugyanarra a pontra essen. Ezért a hurok legtávolabbi pontjára, vagy szögletes hurok esetén az egyik sarokba kell tenni egy csomópontot, amivel az két szegmensre bomlik. Kis (10m-nél kisebb) méretű hurkokat nem szükséges megrajzolni, a szegmens végponti csomópontját a hurok legtávolabbi csúcsába kell húzni.

Idea bulb01.png Tipp: A kliensben útvonaltervezési problémákhoz vezet, ha két szegmensnek a kezdő- és végpontja is közös, tehát a fenti megoldást is érdemes még egy csomóponttal bővíteni. Azaz a hurkot nem két, hanem három darabra kell vágni.


Célforgalom, Lakó-pihenő övezet, Magánút, Csak engedéllyel, Töltőállomás

Minden ilyen típusú szegmens legyen Csak célforgalom / Magánút típusú. A Waze csak akkor tervez ilyen útra, ha a célpont is ott található, vagy nincs más megközelítési lehetőség. Arra figyelj, hogy magánterületen belül ne legyen parkoló úttípus, csakis Magánút!

Osztott pálya

Ha a két pályatest valamilyen átjárhatatlan fizikai akadállyal (zöldterület, forgalomtól elzárt villamospálya, beton elválasztó elemek, szalagkorlát), hosszabb távon szeparálódik, akkor megfordulhat a fejedben, hogy a kétirányú szegmensek helyett dupla vonalvezetésben két egyirányú utat használnál inkább. Ilyenkor viszont a kereszteződések kialakítása, átláthatósága jelentősen nehezebb lesz, Ebben az esetben a kereszteződéseknél érdemes a Kereszteződés dobozt használni.

Lakótelepi parkolóút, szervizút

Ha van egy utca, vagy főutca, ahol - rendszerint megállási tilalom mellett - az átmenő forgalom zajlik, ettől zöldterülettel elválasztva vele párhuzamosan (vagy akár helyenként merőlegesen) felvehetnek megállási, parkolási célzattal olyan mellékutcákat, amiken a házak bejáratáig is el lehet jutni. Ezeket az utcákat Út / Utca típusra állítsuk.

Csak gyalogosan járható utak

Csak a navigációt segítő, illetve a külön névvel ellátott gyalogos útvonalakat vegyük fel. Az úttestek közelében párhuzamosan futó járdákat, kerékpárutakat semmiképpen ne! Ha nincs leburkolva, akkor Járda / Gyalogösvény típusú, a burkolt gyalogutak pedig Sétálóutca típusúak legyenek. Gyalogos terekre érdemesebb lehet inkább Sétány kategóriájú Helyet felvenni. A gyalogutakat autóval járható úthoz kell csatlakoztatni, mert a célponthoz navigálásnál így fogja tudni figyelembe venni, hogy melyik gyalogosan járható úthoz kell navigálni.

Vasút, villamos, HÉV, metró felszíni szakasza

A Vasút / Villamospálya típusú utak már a kliensben is megjelennek. A szintjét az utaknál megszokott módon állítsd be, hogy az élő térképen is helyesen jelenjenek meg, a szintbeli kereszteződéseknél (vasúti átjáró) pedig közös csomópontot kell létrehozni a keresztező úttal. A vasúti kanyarokat érdemes több töréspont közbeiktatásával finomítani, hogy jobban nézzen ki a térkép a kliensben. A vasútvonal neve a kezelője és a vonal száma, pl. "MÁV 102". Villamos, metró, HÉV esetén a rajta közlekedő járműtípus és járatszám "Villamos 1", "Metró 2", "HÉV Csepel". Figyelj oda, hogy a városból kivezető vonalaknál ne szerepeljen városnév a szegmens tulajdonságai között a cím mezőben!

Komp

A kompokat Komp típusú szegmensként kell bekötni az úthálózatba, mivel beállítható a kerülésük a kliensben. Az úttulajdonságok között a Fizetős út opciót nem kell beállítani, de föl kell venni olyan korlátozást, hogy az utolsó és az első komp közlekedése között le legyen zárva a szegmens mindkét irányba.

Keskeny utca

Olyan utca, ami kétirányú, de két autó egymás mellett nem fér el, egyiknek le kell húzódnia. Jellemzően az olasz, francia, ...stb. régi / történelmi belváros részek ilyenek. Magyarországon az ilyen utcák többségében célforgalmas utak, a forgalom ki van tiltva róluk, ezért nem is alkalmazzuk.

Buszsáv / telekocsi sáv

Vannak országok, ahol a speciális feltételek teljesülése esetén igénybe vehető sávot létesítettek a mindenki által használható útpályán. Ilyen például a telekocsi sáv (HOV), vagy a külön díj ellenében igénybe vehető sáv (EZ Pass). Magyarországon ezek a buszsávok, amiken alapesetben a menetrend szerint közlekedő autóbusz, a taxi, a motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, mentő, tűzoltó, rendőr stb. (1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 36.§ (8). pont) közlekedhet. Ezek közül a Waze-ben a taxi és a motorkerékpár a fontos. A buszsávval ellátott utak mellett, egy-egy párhuzamos egyirányú szakaszt kell felrajzolni, melyre a matricákhoz hasonló korlátozást kell felvinni, csak itt közösségi közlekedés, taxi, motorkerékpár típusokkal, melyek a jármű típusa kategória alatt találhatók.
A buszsávok előnye, hogy a rajta mért áthaladási sebesség eltérhet az út többi részétől, így a taxisok, motorosok valósághűbb érkezési időkkel számolhatnak és nem viszi őket felesleges kerülőkre a Waze. Fontos azonban figyelni, mert nem minden buszsávot vehet igénybe a fent felsoroltak egyike, ugyanis Budapesten például több helyen is találkozhatunk, egy a sávra vonatkozó "Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve BKK" feliratú táblával, ezekre az utakra nem szabad taxist és motorost küldeni.

Úttulajdonságok beállítása

Többes úttulajdonsággal rendelkező utak

Előfordul olyan, hogy egy útnak megváltozik valamely tulajdonsága. Például áthalad településhatáron, nagyobb szakaszokon hiányzik róla a burkolat, vagy erősen kátyússá válik, kétirányúból egyirányúba vált, vagy fordítva. Ekkor meg kell keresni a változási ponto(ka)t, és - ha még nincs ott ilyen, akkor - tenni kell egy (vagy több) csomópontot az útra. Ezzel az út több szegmensre bomlik, és az egyes szegmensekre külön-külön meg lehet adni a rájuk jellemző tulajdonságokat.

Időszakos behajtási tilalom

A WME-ben két időszakos tilalmat is lehet állítani, az egyiket a szegmensekre, a másikat pedig a bekanyarodásokra. Ne felejtsd el, hogy az úttípus és a beállított útirány minden időszakban korlátozó tényező marad, tehát egy célforgalmú útszakaszon akkor sem fog átvinni a kliens, ha idő szerint egyetlen behajtási tilalom sincs érvényben.

Sebességhatárok megadása

A térképszerkesztőben a szegmensekhez irányonként meg lehet adni sebességkorlátozásokat. A kliens csak azon utak esetében ad figyelmeztetést, amelyeknél van beállított érték. A sebességhatárok kétféleképp jelennek meg a kijelölt szegmensnél. Amennyiben szerkesztő állította be, látható az érték, ha egy algoritmus állította be központilag, az csak egy javaslat, ami nincs elfogadva, és mellette látható egy "elfogad" rubrika, amelyet helyes érték esetében ki kell pipálni és menteni ahhoz, hogy a sebességhatár elfogadásra kerüljön.
A sebességhatárokkal kapcsolatos szerkesztési tudnivalók:

 • Amennyiben egy szegmens közbülső pontján változik a sebességhatár, a szegmenst az adott ponton meg kell osztani
 • Az utakon, ha elfogadásra van szükség, azt csak szegmensenként lehet megtenni, így a "teljes utca kiválasztása" opció után az elfogadás lehetősége eltűnik
 • A "Teljes utca kiválasztása" opció nincs tekintettel a sebességadatok eltérésére, így ha azt használod, mindig kiemelt figyelemmel kell eljárni, hogy ne kerüljön a kijelölésbe olyan szakasz, amelyen már van megadva korlát, mivel ha bekerül, azt az új adat megadásával felül fogod írni
 • Azokat az utakat, amelyekhez még nincs sebességkorlátozás beállítva, eltérő színnel meg tudod jeleníteni a WME Color Highlights vagy a WME Color Speeds bővítmény segítségével
 • Csak azokat az utakat szerkesztheted itt is, amihez megfelelő jogosultságod van
 • Nem állítjuk át a beállított értékeket útépítésnél, sávelhúzásnál vagy egyéb olyan esetben, mikor a sebességhatárok rövid időre, ideiglenesen módosulnak!
 • Hosszabb ideig tartó sebességkorlátozásnál, ami meghaladja minimum az 1 hónapot, át lehet állítani a sebességhatárokat és a szakasz mellé fel kell venni egy térképjegyzetet, amiben szerepel a miért és a korlátozás várható végének idejét. Illetve érdemes előtte beküldeni az útmunkálatok formon keresztül, ezáltal visszakövethetőek lesznek a módosítások.
 • Időalapú sebességkorlátozásnál, ha rövid időre, csúcsidőbe (mondjuk 2x 2-3 óra) adják meg a korlátozást (pl. óvodák, iskolák előtt), akkor a biztonság miatt a kisebb sebességhatárt állítjuk be, ha pedig csúcsidőn kívülre esik a korlátozás (ilyen például az éjszakai), akkor marad az eredeti sebességhatár.

Fizetős / Matricás utak beállítása

2018. december 12 óta a Közép-Kelet európai régió országai, ahol matricás rendszerű az úthasználati jogosultság, áttértek a fizetős út rendszerről a matricás utak rendszerére.
Így Magyarországon az összes díjköteles útról lekerült a "fizetős út" tulajdonság, melynek helyébe a matricánkénti korlátozás lépett érvénybe. A korlátozást mindkét irányba fel kell venni, ugyanis nem biztos, hogy minden szegmens, amivel dolgoznunk csak A→B vagy csak B→A irányú. Az autóutak / autópályák 2 db egyirányú szegmenssorozatból állnak, ezért semmiféle hátrányt nem jelent, csak a hibaforrást küszöböli ki. A matricákat mindenképpen egy korlátozás szabály alá kell felvinni, engedélyezett típussal.

 • Egy szabályon belül kell szerepelnie, hogy csak az hajthat fel az adott szakaszra, akinek van például országos matricája vagy egy bizonyos megye matricája, így a kérdéses szakaszt bármelyikkel igénybe lehet venni, nem kell mindkettő.
 • Van olyan külföldi ország (Szlovákia), ahol például motorkerékpárral díjmentesen lehet használni az utakat, személyautóval pedig matricát kell vásárolni. Itt úgy néz ki a szabály, hogy vagy motoros módra van állítva a kliens, vagy be van állítva az országos matrica.
 • Magyar sajátosság a megyei matricarendszer, melynek érvényességi területe megtalálható itt: http://nemzetiutdij.hu/articles/article/uthalozat
 • Továbbá az egyes megyék matricáival használható szakaszok átfedik egymást. (például egy Pest megyei és egy Komárom-Esztergomi matricával Budapestről a Győri lehajtó előtti utolsó csomópontig szabályosan el lehet jutni)
 • Figyelni kell arra, hogy csak a főpályán kell a korlátozásokat felvinni, ugyanis a "A gyűjtő-elosztó pálya az autópálya csomópont részét képezi. A csomóponti ágak pedig díjmentesek. A díjfizetési kötelezettség a főpályára vonatkozik."
 • A megyei matrica határoknál, adott megye érvényesség kezdetét a csomópont lehajtója utántól állítjuk be, nem a felhajtótól kezdődően. Így ha valaki jogosulatlanul használta eddig az autópályát - vagy csak nem állította be a megfelelő matricát a kliensben - nem tereli majd le a program az előtt a szakasz előtt, melyet már mindenféle szempontból legálisan használhatna.

Sávasszisztens

Szintbeli csomópontok

Amikor két vagy több út szintben találkozik. Vegyük figyelembe, hogy a Waze jelenleg nem tartalmaz sávasszisztenst (ß teszt fázisban van), a forgalmi sávokat külön szegmensekként felvenni tehát az alább ismertetett néhány kivételtől eltekintve nem kell, teljesen felesleges.

Hangutasítások

A csomópontoknál a legfontosabb, hogy az elhangzó utasítás (ha van) egyértelmű legyen az adott helyzetben és időben érkezzen!

Fontos tudni, hogy mit mond a navigáció egy csomópontnál bármelyik hozzá kapcsolódó szegmensről érkezve. Ha csak két szegmens csatlakozik, akkor semmit. Ha több is, de a be- és kihaladó két szegmens neve és típusa is egyezik, és nincs más hasonló (alternatív vagy elsődleges) név, akkor semmit, kivéve, ha 45 foknál nagyobb a csatlakozási szög, és nincsen zárolva a csomópont, mert akkor azt mondja, hogy "fordulj jobbra / balra". Különben az úttípusoktól függően "térj le jobbra / balra" illetve "tarts jobbra / balra" (45 fokos szög alatt) vagy "fordulj jobbra / balra" (45 fokos szögnél, vagy afölött) lesz az utasítás, az iránytól függően.

A hangutasítások jelenleg kimerülnek a "térj le", "tarts", "fordulj", "fordulj vissza" műveletek kimondásában.

2016. decemberétől kezdve lehetőség van a hangutasítások közvetlen változtatására is. Továbbá a kliensben a mobil képernyőjén a fölső sávban a kereszteződés sematikus rajza attól fog függeni, hogy hogyan (milyen szögben) csatlakoznak a szegmensek. E kettő dolgot figyelembe véve csak olyan helyeken indokolt a hangutasítások változtatása, ahol az út kialakítása ezt indokolja! Tehát ha egy kanyarodó főútból egy oldalra csak egy mellékút ágazik ki, azt - továbbra is - egyszerűen a főút geometriájának két ponton való megtörésével lehet kezelni. Így az azon való folyamatos továbbhaladáshoz szükséges utasítás (45° alatti szög) biztosítható. Ha azonban egy kereszteződésből azonos irányba két mellékút is kiágazik, lehet az egyiknél "térj le", a másiknál "fordulj" az utasítás.

Megfordulás

A kereszteződésekben a megfordulást csak akkor szabad engedélyezni, ha azt tábla, záróvonal, szalagkorlát nem tiltja. Ha van "Kötelező haladási irány" tábla (jelzőlámpán csak balra mutató nyíl van, illetve a telezöld esetén a felfestés csak balra mutat), de nem szerepel rajta visszakanyarodó nyíl , illetve "Balra kanyarodni tilos" tábla van a kereszteződés előtt, akkor ott tilos megfordulni. Egyébként a szintbeli vasúti átjárót kivéve az összes többi esetben engedélyezhető a megfordulás, ha indokolt és erre tényleg szükség van.

Körforgalom

A Körforgalom a szintbeli csomópontok speciális esete. 2016 novemberétől kezdve a becsatlakozó utakat nem választjuk szét két egyirányú úttá. Így a kliensben helyesen fog megjelenni a körforgalom sematikus ábrája. A körforgalom szegmenseit nem nevezzük el, az úttípusa pedig legyen a két legmagasabb rangú becsatlakozó út közül a magasabb. Sebességkorlátra lakott területen 50 km/h-t, lakott területen kívül 90 km/h-t kell beállítani. Lakott területen kívül vagy fontosabb csomópontoknál a körforgalom kijárati szegmenseit a felhajtókhoz hasonlóan érdemes elnevezni a valóságban a táblákon látható neveknek megfelelően. Például: » Centrum, [2] » Vác (Alt+175: »). A csatlakozási csomópontól számítva egy maximum 5 méteres kétirányú szegmenst kell létrehozni és elnevezni a fentiek szerint. Ilyenkor a körforgalomba befelé nem fogja figyelembe venni a szegmens nevét, de kihajtásnál igen!

Járdasziget

A forgalmasabb csomópontokra jellemző jobb oldali egyirányú sávleválásokat csak akkor szükséges külön felvenni, ha egy nagyobb járdasziget miatt sokat késne a hangutasítás. Ha a felvett szakasz több, mint 50 méter hosszú, neve nincs, típusa a vele összekötött utak közül az alacsonyabb, kiindulási és becsatlakozási szöge pedig általában 45 foknál kisebb. Ekkor a kiindulópontnál az utasítás "térj le jobbra", és a becsatlakozásnál semmi. Ennél rövidebb szegmenseknél, ahol a letérő sáv kanyarodásának konkrét rádiusza van, a becsatlakozási szöget 45 fokosnál nagyobbra válasszuk, hogy "fordulj jobbra" legyen a hangutasítás. A kanyarodási szabályokat úgy állítsuk be, hogy az egyenesen haladó szegmensről ne engedjük meg a jobbra fordulást a kereszteződés központjában, valamint a becsatlakozási ponton is tiltsuk a kanyarodó szegmensről a balra fordulást.

Osztott pályás út

Osztott pályás út kereszteződésben vagy bonyolult kereszteződéseknél használjuk a "Kereszteződés dobozt", amivel könnyedén be tudjuk állítani a kanyarodási szabályokat. Ez a funkció az 5-ös szinttől érhető el, ha kell, kérj segítséget a fórumon.


Különszintű csomópontok

Ezeket főutak, autópályák találkozási pontjainál hozzuk létre, céljuk az erős forgalom legkevesebb akadállyal való elvezetése, és az útkapcsolatok biztosítása. A szerkesztőben a talajszinttől feljebb / lejjebb fekvő szegmenseket a Szint tulajdonság átállításával lehet szemléltetni, a pozitív számok felüljárót, a negatívak aluljárót jelentenek. Csak a szükséges hosszúságot emeljük meg, amik a valóságban is emeltek. Illesszünk be segédcsomópontokat a felüljárók lábaihoz, és csak a köztük levő szegmenst emeljük meg. Két szintet összekapcsoló utakhoz Felhajtó típust használunk, amelyet úgy kell elnevezni, hogy a cél út neve, és az iránya is legyen benne "[útnév] » irány" formában (Alt+175: »), ahogy az útjelző táblákon is szerepel. Például: [M6] » Budapest. Ha az útnév nem ismert, illetve 5 számjegyű országos főút esetén, elég az irány is "» irány" formában, például: » Celldömölk. A felhajtók mindig egyirányúak, általában csak különszintű csomópontokban használjuk őket, de az autópályák mellett párhuzamosan futó, felhajtókat összekötő utak is ilyen típusúak.

Mások útjainak szerkesztése

Mikor érdemes létező, mások által felvett utakhoz nyúlni? Az alábbiakban következik néhány példa:

 1. Hiányzó városnév, közterületnév, és nincsen kiválasztva a "Nincs" jelölőnégyzet (a szegmens színe ekkor piros)
 2. Bekötetlen út (hiányzó csomópont)
 3. Bekötetlen vasúti átjáró (hiányzó csomópont)
 4. Bekötetlen járda, sétálóutca
 5. Hibás úttípus (földút, célforgalmú utca, fizetős / matricás út nincs annak jelölve)
 6. Hibás útirány (pl. egyirányú, nem kettő, vagy a valóságban a másik irányba egyirányú)
 7. Hibás szint (sok helyen a talajszinten vezetett út 1-es szinttel van felvéve, ezek az élő térképen árnyékolva vannak)
 8. Valóságban létező, WME-ben tiltott kanyarodások, vagy fordítva
 9. Hibás közterületnév (Vigyázat, az utcanévtáblák sokszor ellentmondóak! Használj hivatalos forrást! - a névrövidítéseket - pl.: u., krt., Kossuth L. - viszont nyugodtan kiirthatod a térképről)
 10. Rossz hangutasítás (csak tapasztalt szerkesztőknek!)
 11. GPS nyomvonalakra nem illeszkedő út, emiatt a kereszteződésekben késő hangutasítás (csak tapasztalt szerkesztőknek!)

Mikor nem érdemes:

 1. Ha nem olvastad még el a Wikiben ezt az oldalt
 2. Ha nem vagy biztos abban, hogy ezzel javítani tudod a térképet
 3. Ha csak nüansznyi különbségek vannak
 4. Ha nem érted ennek az egésznek a működését

Ha végeztél az első szerkesztéseiddel, kérd meg az adott terület felelősét (Area Manager), hogy nézze át a munkádat. Erről a kapcsolatfelvétel bekezdésben találsz bővebb információkat.

Kezdőlap | Térképszerkesztési útmutató