אתיקה

From Wazeopedia

התקשורת בין המשתמשים בפורום, בצ'אט בעורך המפה, בוויקי ובעריכת המפה מתנהלת באופן דומה לכללי ההתנהגות והתקשורת הנהוגים בוויקיפדיה בהתאמות ושינויים אשר יפורטו בהמשך. עקרונות אלה מבוססים על נימוס וכבוד הדדי בין משתמשי Waze.

ערך זה מבוסס בחלקו על תרגום ערך Waze etiquette.

התורמים לדף המקורי הינם: Deeploz, Kentsmith9 ו-PesachZ.

עקרונות כלליים בפורום

כללים אלה מבוססים על חוקי הפורום.

 • אין להתסיס, להעליב או לאיים על חברים אחרים (אפילו כבדיחה).
 • אין לפרסם או לשתף מידע אישי על אחרים (כלומר שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכו').
 • אין לפרסם או לשתף בפומבי דיונים פרטיים עם משתמשים אחרים או עם הצוות (אלא אם השולח נתן לך רשות לעשות זאת). דיונים פרטיים נועדו להיות פרטיים.
 • אין להזכיר בהודעה בפורום מעשה שנעשה בעבר ע"י משתמש אחר לצורך מתן דוגמה לכך שאותו משתמש פעל באופן לא תקין או שטעה בעבר.
 • יש להגיב לכל הודעה פרטית שהשולח שלה הוא מנהל תוך זמן סביר ולא להתעלם ממנה.
 • היה אדיב, מנומס, הימנע משימוש בשפה פוגענית או לא ראויה ונסה להימנע ככל הניתן מדעות קדומות.
 • השתדל להיות אדיב כאשר הנך מנהל דיון סוער, גם אם הצד השני אינו פועל כך. באופן הזה, הדיון לא ייגרר להשמצות אישיות ושפה לא נאותה.
 • זכור את כלל הזהב- התייחס לאחרים כפי שהיית מצפה שיתנהגו אליך.
 • היה סבלני ואדיב כלפי עורכים חדשים.
 • אין לבצע שיימינג (ביוש). כלומר, אין להכפיש את שמו של אדם בפומבי על פרטים שאינם ידועים לכל או להעמידו על טעות באופן שאינו הולם או משפיל.
 • שים לב לצורת הניסוח שלך. זכור שהתקשורת בין המשתמשים אינה מלווה בשפת גוף, הבעות פנים, שינויי קול וכיו"ב. לכן: הימנע מניסוחים מתלהמים ואל תרשום דברים שאחר כך תצטער עליהם. באותה מידה, השתדל לקרוא את דברי האחרים בצורה שקולה.
 • נהל דיונים בכבוד הדדי וחתור להסכמה. אם אתה רואה שדיון מתלהט, עצור והצע להרגיע את הרוחות.
 • אל תנטור טינה לאחרים.
 • דון בעובדות ולא אישית כלפי משתמשים אחרים.
 • הימנע ממתן מידע חלקי או שגוי.
 • אל תנהל דיון לשם הדיון. אם אינך מסכים, ציין ונמק זאת. כמו כן, אל תתעלם משאלות הגיוניות.
 • דע להתנצל ולהודות בטעויות שלך.
 • תן פידבק חיובי או מחמאה אם צריך. כולם שמחים לקבל הערכה, בייחוד בסביבה שפועלת לא מעט על פשרות.
 • עזור לפתור אי הסכמות בין משתמשים.
 • השתדל ככל הניתן לא לפגוע ברגשות של אחרים.
 • פעל בהגינות, בשקיפות ובבהירות על מנת להימנע מספק ו/או אמירות עמומות.
 • בהתנהלותך מול עורכים ממדינות אחרות, בפורום העולמי, זכור כי כללי השימוש, הנימוס וכיו"ב שונים מהנהוגים בישראל (לדוג'- שימוש ב-caps lock נחשב ל"צעקה", שאינה מקובלת).

הנחיות לעניין פרסום הודעות (פוסטים) בפורום

קרא את כל ההודעות בפורום הזה לפני פרסום הודעה ראשונה בפורום.

 • פרסום כפול- אין לפרסם את אותה הודעה פעמיים.
 • הקפצת הודעות/ דיונים ישנים- אין להקפיץ הודעות שלא לצורך וללא הסבר, יש לפעול בהתאם להנחיות בהודעה זו.
 • "חטיפת" הודעות- אין לפתוח הודעה חדשה בנושא שנדון במקביל בהודעה שנפתחה ע"י משתמש אחר. אם אינך מסכים עם הדיון בהודעה המוקדמת יותר, פרסם בו תגובה מתאימה בדיון המוקדם לשלך.
 • אין לצעוק- שים לב, שימוש בכתב מודגש, בצבע אדום או בפונט גדול מאוד עלול להיחשב כצעקה. אל תבצע בו שימוש רק כדי להדגיש את דעתך.

התנהלות מול מנהלים

קהילת Waze מבוססת על עורכים ברמות שונות. עורכים בעלי וותק וידע גבוהים יותר, יהיו ברמה גבוהה יותר מיתר העורכים. המנהלים הבכירים יהיו בדרך כלל ברמות 5 (מנהל ארצי) או 6 (מוביל קהילה) ותפקידם, בין היתר, לעזור לכלל העורכים. אין לזלזל בעורכים ברמות הנמוכות ממך, ואין להגיב בזלזול לעורכים פחות מנוסים. יש לפעול בהתאם להנחיות המנהלים הבכירים, אלא אם הדבר סותר את האמור בדף זה או כל הנחיה רלוונטית אחרת בוויקי, הרלוונטית לישראל (או לכללים המקומיים, במידה והינך עורך בחו"ל).

עורכים בעלי תפקיד ניהולי חייבים לזכור- עם הדרגה באה אחריות גדולה יותר. אי ציות מצד מנהלים (בכל הרמות) לכללים בערך זה יטופל ע"י המובילים ו/או החברה, בהתאם לחומרת המקרה ובהתחשב באם מדובר במקרה בודד או בתופעה חוזרת.

בכל שאלה או בעיה אשר אינם ראויים לעלות בפורום, יש לפנות בהודעה פרטית למובילים או למנהלים הארציים. במידה וקיימת בעיה כלשהי עם אחד מהמובילים ו/או ארציים, ניתן לשלוח בהודעה פרטית לאחד המובילים האחרים. המובילים ינסו לפתור את הפנייה בדיסקרטיות ובהקדם האפשרי.

באפשרותך לבצע חיפוש של בעלי התפקידים השונים בהתאם להוראות המצוינות בהודעה זו

עריכת ערכים בוויקי

 • הוספת ערך חדש מחייבת פתיחת דיון מתאים בפורום Wiki, מדריכים ומקורות ומידע.
 • לפני כל שינוי מהותי בערך קיים יש להעלות את הנושא לדיון בפורום.
 • לפני כל שינוי מינורי בערך קיים יש להתייעץ עם כותביו המרכזיים ו/או אחרונים של הערך, ובכל מקרה יש לעדכנם טרם השינוי.

אתיקה בעריכת המפה

ראה כללים למשתמש בעורך המפה

רצ"ב רשימה חלקית של הפרות אפשריות של כללי האתיקה הקשורות בעריכת המפה. שים לב, כי חריגה מהכללים תטופל ע"י בעלי תפקידים בקהילה או ע"י החברה.

 • פגיעה במזיד במפה- עלולה לגרום לחסימה מעריכה.
 • מחיקה ושרטוט מחדש של מקטעים שלא לצורך- מחיקת סיגמנט ע"י עורך ברמה הנמוכה מ-3 מחייבת קבלת היתר לכך בפורום טרם הביצוע.
 • יצירת מקטע המאריך מקטע קיים עם תכונות זהות (במקום להאריך את זה שקיים מקודם), ולאחר מכן מחיקת הצומת הוירטואלי שנוצר (זו מחיקת קרדיט של יוצר המקטע הראשון וגם מחיקת היסטוריית העריכות).
 • מחיקה והקמה של מקום (שהוא אותו מקום).
 • עריכה ע"י מנהל אזור באזור ניהול המצוי באחריות מנהל אזור אחר ללא אישורו ועדכונו- ראה הוראות רלוונטיות במדריך למנהלי אזור.
 • הטעייה מכוונת של עורכים אחרים- מהווה הפרה של כללי האתיקה.
 • אי תיקון טעויות שביצעת לאחר שהעירו לך על כך- לא מכובד ומהווה הפרה של כללי האתיקה.
 • התעלמות מהודעות פרטיות- לא מכובד ומהווה הפרה של כללי האתיקה.

קישורים חיצוניים

ראו גם