משתמש:Sheli

From Wazeopedia

שלי

1

שלום עולם, איזה יום יפה


שדגכ שדגכ שדג כ שדגכ

2

שלום עולם, איזה יום יפה שדגכ שדג כש דגכ ש דגע ש ע שד כשד


תת כותרת 3

שלום עולם, איזה יום יפה

שדגכ שד כשד דג כשד גכ שגעכ

דגי עי

4

שלום עולם, איזה יום יפה שדגכ שדג עשג כע י דכע


כותרת ראשית שנייה