West Bank MapRaid

From Wazeopedia
התחלה: 8 מרץ 2018 10:00 IST סיום: 17 מרץ 2018 22:00 IST

"MapRaid" הינו אירוע מוגבל בזמן, בו הקהילה פועלת במאמץ משותף לשיפור המפה.

"MapRaid" הגדה המערבית פתוח למנהלים בלבד (בכל הרמות).

יעדים

  1. הוספת כבישים ודרכים אשר טרם הוספו למפה- יעד ראשי
  2. עדכון ותיקון הדרכים הקיימות ושיפור החיבוריות- יעד משני
  3. עדכון והוספת מקומות

משתתפי ה-Mapraid

שם העורך רמת עריכה תפקיד
okrauss 5 מנהל ה-MapRaid
Hen20001 6 מוביל
yaacobyy 6 מוביל
Shmupi 6 מוביל
Zeze13 6 מוביל
lg1992 5
sorin100 5
sh-oded 5
cnor_il 5
ab-editor 4
Stomtape 4
eyal-k 3
Gadikr 3
habbas89 3 דובר ערבית
ibkh3 3 דובר ערבית
markfir 3
motimarkus 3
JKL5 3 דובר ערבית

תקשורת

ב-MapRaid נשתמש ב-2 צורות תקשורת:

  • אפליקציית Discord- בטרם יתחיל ה-MapRaid תצורפו לערוץ המיוחד שייפתח לצורך העניין בשרת העולמי (תודה ל-Orbitc על העזרה).
  • צ'אט העורך- יש לוודא כי הנכם על ערוץ "הגדה המערבית" ובמצב "גלוי".

יש לוודא כי שכבת המשתמשים המחוברים בעורך פעילה.

איזור העריכה

ב-MapRaid כולם יהיו רשאים לערוך בכל רחבי הגדה המערבית בהתאם לגבולות שיוגדרו.

שימו לב! יש להתקין את סקריפט אזור העריכה ע"מ שלא לחרוג מאזור העריכה המוגדר.

לשינוי צבע האזור הנוצר באמצעות הסקריפט יש לפעול בהתאם להנחיות שבקובץ הזה.

(הסקריפט באדיבותו הרבה של mapomatic)

הוראות עריכה

אין צורך לבצע החלפה לעורך הבינלאומי (World). העורך יידע לזהות באופן עצמאי כי הנכם עורכים בגדה המערבית.

אין צורך בשינוי ההגדרות, שכן כללי העריכה זהים לישראל.

כללי העריכה, הנעילה וכיו"ב זהים במלואם לאלה שבישראל.

התאמות שפה

יש להשתמש בשפה הערבית בלבד עבור שמות רחובות, מקומות, ערים וכיו"ב. במידה ואינכם יודעים את שם הישוב ו/או הרחוב בערבית, באפשרותכם להשאיר את הסגמנט ללא שם או להתייעץ עם אחד מדוברי הערבית.

אין להוסיף ערים ללא אישור מהמובילים או מנהל ה-MapRaid.

פוליגון איזורים מסוכנים

כידוע לכם, נוכח העובדה כי ישראלים אינם רשאים להיכנס לשטחי A של הרש"פ, קיים פוליגון אזורים המסוכנים (המכונה- "פא"ם").

לאור קיומו של הפוליגון יש לנהוג כדלקמן:

1. יש להפעיל שכבת הערות המפה ולשים לב להערות הקיימות.

2. במידה ומוגדר איסור פניה מכביש 60 או כביש ראשי אחר או קיים TBR, יש להתייעץ עם המובילים בטרם העריכה.

3. אם קיימת כניסה לתוך יישוב פלסטיני מתוך שטח ישראל, חובה לקבוע פרסה לפני השלט האדום (במידה ואתם יודעים היכן הוא מוצב) או בכניסה לפא"ם כפי שניתן לבדוק במפה החיה (היינו, המקום אחרון שניתן לבצע פרסה).

4. בכבישים הצמודים לגדר או גבולות הפא"ם, יש להימנע מחציית הכבישים לצד השני.

5. יש לקבוע שם בערבית לסגמנט אשר עובר מישראל לתוך הפא"ם.

6. בכל מקרה, יש לבדוק את העריכות הסמוכות לפא"ם והאם נוצרו בקשות עדכון לאחר בניית המפה.

אם יש לכם ספק כלשהו בעניין, יש לפנות למובילים בטרם ביצוע העריכה!

כלים עבור ה-MapRaid

מקורות

מקורות מותרים לשימוש:

  • צילום לווין בעורך המפה
  • StreetView בעורך מפה. שימו לב- אין להשתמש בשמות רחובות אשר עשויים להופיע ב-streetview.

מקורות אסורים לשימוש:

  • מקורות חיצוניים כגון ARCgis, OpenStreet Map וכיו"ב.
  • מפות גוגל

אזהרה- הכללים בדבר הפרת זכויות יוצרים ברורים. אם מצאתם מקור ואינכם בטוחים האם ניתן להשתמש בו, יש לפנות למנהל ה-MapRaid או למובילים.

סקריפטים מומלצים לשימוש

  • Mapraid Overlay Script- מוסיף שכבת-על בעורך המפה המציגה את גבולות אזור העריכה.