Translations:Improve your skills/42/nl

From Wazeopedia
Te gedetailleerd
Veel beter


Wegen opsplitsen

Het splitsen van wegen in twee enkele segmenten voor beide rijstroken mag alleen worden gedaan als dit nodig is voor navigatie. Het feit dat een weg fysiek is gesplitst, is geen reden. Met Junction arrows kun je ervoor zorgen dat fysiek onmogelijke afslagen worden voorkomen. Het opsplitsen van een bestaande weg doe je alleen in overleg met de gebieds- of regiomanager. Houd er rekening mee dat het samenvoegen van een weg ongeveer dezelfde inspanning kost als het splitsen ervan. Zie ook de Wegaspecten pagina.