Difference between revisions of "Places History

Line 5: Line 5:
<i>Plaatsen</i> (Places) zijn opzoekbare bestemmingen op de Waze-kaart, net als de "Points of Interest" die te vinden zijn op bepaalde populaire GPS-apparaten. Ze kunnen worden toegevoegd vanuit de app, maar ook in de [[Waze Map Editor]]. Hier vind je de instructies voor het maken van een <i>plaats</i> in de [[Waze Map Editor|WME]]. Voor een beschrijving van de verschillende soorten plaatsen zie de [[Place categories|Plaatscategorieën]] pagina.
<i>Plaatsen</i> (Places) zijn opzoekbare bestemmingen op de Waze-kaart, net als de "Points of Interest" die te vinden zijn op bepaalde populaire GPS-apparaten. Ze kunnen worden toegevoegd vanuit de app, maar ook in de [[Waze Map Editor]]. Hier vind je de instructies voor het maken van een <i>plaats</i> in de [[Waze Map Editor|WME]]. Voor een beschrijving van de verschillende soorten plaatsen zie de [[Place categories|Plaatscategorieën]] pagina.
<br />
<br />
Een plaats kan gedefinieerd worden als een <i>punt</i> of een <i>areaplaats</i>. Boven een bepaalde grootte worden <i>Areaplaatsen</i> zichtbaar in de app. Een <i>Puntplaats</i> is nooit zichtbaar, maar op beide typen kan worden gezocht, geselecteerd en naartoe worden genavigeerd. Er is ook een derde soort plaats genaamd [[#Residential or Private Places|Residential places]], dit zijn privéadressen. Dit zijn altijd puntplaatsen.<br />
Een plaats kan gedefinieerd worden als een <i>punt-</i> of een <i>areaplaats</i>. Boven een bepaalde grootte worden <i>Areaplaatsen</i> zichtbaar in de app. Een <i>Puntplaats</i> is nooit zichtbaar, maar op beide typen kan worden gezocht, geselecteerd en naartoe worden genavigeerd. Er is ook een derde soort plaats genaamd [[#Residential or Private Places|Residential places]], dit zijn privéadressen. Dit zijn altijd puntplaatsen.<br />
===Puntplaatsen===
===Puntplaatsen===
Puntplaatsen worden niet weergegeven in de app. Ze worden alleen gebruikt om Wazers te helpen locaties te vinden, vooral wanneer ze niet of verkeerd worden vermeld in andere zoekmachines. Omdat de plaatsen opgezocht/geselecteerd kunnen worden vanuit de [[Waze app|app]], zijn de nauwkeurige positionering van een puntplaats en het verstrekken van een volledig adres (inclusief [[House numbers|straatnummer]]) beide uiterst belangrijk.<br />
Puntplaatsen worden niet weergegeven in de app. Ze worden alleen gebruikt om Wazers te helpen locaties te vinden, vooral wanneer ze niet of verkeerd worden vermeld in andere zoekmachines. Omdat de plaatsen opgezocht/geselecteerd kunnen worden vanuit de [[Waze app|app]], zijn de nauwkeurige positionering van een puntplaats en het verstrekken van een volledig adres (inclusief [[House numbers|straatnummer]]) beide uiterst belangrijk.<br />
<br />
<br />
In de [[Waze Map Editor|WME]] wordt een puntplaats als een kleine circel vertoond:<br />
In de [[Waze Map Editor|WME]] wordt een puntplaats als een kleine circel vertoond met uizondering van een <i>residential place, die als een kleine driehoek wordt getoond.<br />
[[File:Wme place.png]]  Standaard puntplaats<br />
[[File:Wme place.png]]  Standaard puntplaats<br />


Line 22: Line 22:
De Waze-routeringsserver navigeert de Wazer naar het segment dat fysiek het dichtst bij is waar de <i>Puntplaats</i> is geplaatst. <br />
De Waze-routeringsserver navigeert de Wazer naar het segment dat fysiek het dichtst bij is waar de <i>Puntplaats</i> is geplaatst. <br />
De puntmarkering is het stoppunt. Als de plaats zich in een gebouw bevindt, moet de markering doorgaans bij of nabij de hoofdingang van de locatie worden geplaatst. Probeer je voor te stellen waar je zou stoppen om iemand voor deze locatie af te zetten.
De puntmarkering is het stoppunt. Als de plaats zich in een gebouw bevindt, moet de markering doorgaans bij of nabij de hoofdingang van de locatie worden geplaatst. Probeer je voor te stellen waar je zou stoppen om iemand voor deze locatie af te zetten.
===Area Places=== <!--T:4-->
===Areaplaatsen=== <!--T:4-->
<i>Area Places</i> appear in the [[Waze app]]. Too many of them can clutter the map, creating large gray zones that do not help Wazers orient themselves. Therefore, it is important to use <i>Area Places</i> only when they are distinctive and significant enough to orient drivers. Care should be taken not to snap to road segment nodes, because this makes it more difficult to edit the place and/or segments later on.<br />
<i>Areaplaatsen</i> worden getoond in de [[Waze app]]. Te veel areaplaatsen kunnen de kaart onoverzichtelijk maken, waardoor grote grijze zones ontstaan ​​die Wazers niet helpen de weg te vinden. Daarom is het belangrijk om <i>Areaplaatsen</i> alleen te gebruiken als ze onderscheidend en belangrijk genoeg zijn om bestuurders te oriënteren. Zorg ervoor dat je de plaats nodes niet op knooppunten van wegsegmenten legt. Dit maakt het later moeilijker om de plaats en/of segmenten te bewerken.<br />
<br />
<br />
[[Parking Lot Place|Parking Lots]] and [[Gas Station Place|Gas Stations]] should be drawn as areas, regardless of their size. All other places are generally drawn as a Point Place, except when they are large and distinctive enough to help in the orientation during driving. See also the paragraph on [[#When_to_use_Area_or_Point|how to determine Area or Point]].<br />
[[Parking Lot Place|Parking Lots]] and [[Gas Station Place|Gas Stations]] should be drawn as areas, regardless of their size. All other places are generally drawn as a Point Place, except when they are large and distinctive enough to help in the orientation during driving. See also the paragraph on [[#When_to_use_Area_or_Point|how to determine Area or Point]].<br />

Revision as of 15:29, 30 November 2021

Plaatsen

Plaatsen (Places) zijn opzoekbare bestemmingen op de Waze-kaart, net als de "Points of Interest" die te vinden zijn op bepaalde populaire GPS-apparaten. Ze kunnen worden toegevoegd vanuit de app, maar ook in de Waze Map Editor. Hier vind je de instructies voor het maken van een plaats in de WME. Voor een beschrijving van de verschillende soorten plaatsen zie de Plaatscategorieën pagina.
Een plaats kan gedefinieerd worden als een punt- of een areaplaats. Boven een bepaalde grootte worden Areaplaatsen zichtbaar in de app. Een Puntplaats is nooit zichtbaar, maar op beide typen kan worden gezocht, geselecteerd en naartoe worden genavigeerd. Er is ook een derde soort plaats genaamd Residential places, dit zijn privéadressen. Dit zijn altijd puntplaatsen.

Puntplaatsen

Puntplaatsen worden niet weergegeven in de app. Ze worden alleen gebruikt om Wazers te helpen locaties te vinden, vooral wanneer ze niet of verkeerd worden vermeld in andere zoekmachines. Omdat de plaatsen opgezocht/geselecteerd kunnen worden vanuit de app, zijn de nauwkeurige positionering van een puntplaats en het verstrekken van een volledig adres (inclusief straatnummer) beide uiterst belangrijk.

In de WME wordt een puntplaats als een kleine circel vertoond met uizondering van een residential place, die als een kleine driehoek wordt getoond.
Wme place.png Standaard puntplaats

Wme place selected.png Geselecteerde puntplaats

Wme place changed.png Gewijzigde puntplaats

Wme place pending update.png Gewijzigde puntplaats, wachtend op goedkeuring

De Waze-routeringsserver navigeert de Wazer naar het segment dat fysiek het dichtst bij is waar de Puntplaats is geplaatst.
De puntmarkering is het stoppunt. Als de plaats zich in een gebouw bevindt, moet de markering doorgaans bij of nabij de hoofdingang van de locatie worden geplaatst. Probeer je voor te stellen waar je zou stoppen om iemand voor deze locatie af te zetten.

Areaplaatsen

Areaplaatsen worden getoond in de Waze app. Te veel areaplaatsen kunnen de kaart onoverzichtelijk maken, waardoor grote grijze zones ontstaan ​​die Wazers niet helpen de weg te vinden. Daarom is het belangrijk om Areaplaatsen alleen te gebruiken als ze onderscheidend en belangrijk genoeg zijn om bestuurders te oriënteren. Zorg ervoor dat je de plaats nodes niet op knooppunten van wegsegmenten legt. Dit maakt het later moeilijker om de plaats en/of segmenten te bewerken.

Parking Lots and Gas Stations should be drawn as areas, regardless of their size. All other places are generally drawn as a Point Place, except when they are large and distinctive enough to help in the orientation during driving. See also the paragraph on how to determine Area or Point.

Generally, an Area Place only covers what a Wazer sees when driving to the actual location. It follows that the Area outline covers the building of the place, but never the whole property. However, an Area Place doesn't have to be as detailed as the building is, actually, it's better to keep the shape roughly.
Natural features such as forests, parks, and lakes are drawn to the visible contours.

Some types of Area Places show in different colors in the app. Generally, Natural features show green (e.g., Park) or blue (e.g., River).

Area Place for the Namur hospital, with the Point Marker at the entrance, and the Move Handle on the top right of the building


Each Area Place has a Wme place stop point.png “Point Marker“ , which by default is centered. This point can be moved to where you should arrive, or where to park, even a short distance outside of the marked area, indicated by the black outline (see picture). Again, try to imagine where you would stop to drop someone off for this location.

If the Area itself needs to be modified, click on the place to select it. Use the geometry points to adjust the shape. To move an area place without changing its shape, drag the Wme place drag handle.png Move Handle icon.

Residential or Private Places

When arriving, Waze proposes to take a picture of your destination. In this way, many private Places are uploaded to WME. For these private Places, the category residential is used. Private Places will not be searchable, and the identity of whoever created them or attached pictures, will not be exposed. Private Places only contain photos and an exact address, without all the other properties of a Place. The pictures will only show to people driving explicitly to that address. Waze editors will be using the pictures and exact locations to improve the house numbers database.

WME Places convertresidential.jpg

Public Places can be turned into private Places, but private Places cannot be turned into public Places. Use the link located under the buttons for Point or Area in the menu, to convert Places mistakenly labeled as public into private.

More on this topic see the Residential Place page.

Combined Places

Point Places within an Area Place

Point Places within an Area Place are allowed and mostly used for shops in a shopping mall, faculties within a University campus, etc.. Avoid Areas within Areas, as this may become confusing on the client's display.

When to use Area or Point

Parking Lots and Gas Stations are always drawn as Area Place. Most other places are generally drawn as a Point Place, except when they are large and distinctive enough to help in the orientation during driving, which will often be the case with an Event Center, Factory, Hospital, Office, Camping, Shopping malls, Museums (e.g.,Rijksmuseum, Amsterdam), Monuments (e.g., Mardasson, Bastogne), Schools, Tourist Site, Attraction, Sports Court or Stadium and natural features. They are mapped as areas at the (building) outline and usually don't cover streets.

The table of categories also gives a guideline to choose between point and area places, according to their category, sub-category and probable area size.

Places details

Any Place - Point or Area - should contain as much information as possible.

General tab

The General tab for a Place is where you complete all of the basic information: categories, name, description, gas brand, residential/public, hours of operation, country, state, city, street and house number.

Category

Places need at least one category to be assigned, but may belong to several others. Always choose the main category first. For example, a Gas Station may also be “Convenience Store”, “Car Wash”, or “Charging Station”. For a more detailed explanation of categories, see the Place categories page.


Name and address

If possible, provide name and address. The naming of a Place should be done in the formal language of the location where the place is situated. Use the official name of the Place. In bi-lingual areas, use the alternative name.
If at the External Providers field (see below), a Google link is specified, add the Google name as alternative name.
The address is especially useful to guide Wazers to the Place.


Description

The Description field is visible in the Waze app meant for helpful and objective information related to the Place itself.
Some Places are paid for: don't change the description if it isn't clearly wrong.
Don't use the description field for own notes or remarks to other editors.


Entry points

Add, if necessary, Entry points so Waze is able to navigate you to the right side of the place. Use one place per destination. The navigation chooses the nearest entry point.
If a hospital has different destinations for the general entrance and for emergency/first aid at the other side of the building - create an area place for the hospital with its own entry point and a point place for the emergency/first aid entrance.
Don't put entry points on top of road segments but a little beside them to get the best left/right notification. Every entry point should have a name, the name will be shown in the client ETA screen. It’s important to keep the name short to fit the card and make sure it’s easily understandable.


External providers

Waze allows you to connect to POI from external providers, from L2 and higher. One of the providers is Google Maps.
When a Place is linked, drivers can select any destination from search results in the app, whether the result is from Waze or Google, it will always lead you to the navigation stop point from Waze.
When linking a Google POI, add the Google name as alternative name. Then - if, in the app a Google search result is selected, the navigation will lead you to the Waze place.
Searching for a place will result in duplicate results (same name) if more than one Waze Place is linked to the same Google POI.
If there are more than one places defined for one POI, link the external provider to the most important one. Example: Underground station with more than one entrance defined, use the main entrance.


In the picture below you see an example from the Rijksmuseum in Amsterdam.

Place-rijksmuseum-amsterdam.png

More Info tab

You can provide the website address and phone number in the “More Info” tab, where you can also select optional services, like Wifi, Toilets, Terrace or Parking for customers (not to be drawn separately!). Information in this tab are shown in the search results. From there you can click the website address or telephone number and activate your browser or phone function. Therefore, they should be in a usable format:

WME Places searchresults EN.png

Website

The website address is best written as www.address.extension, like www.casca.nl. Leave out http:// or https://.
If the website is multilingual and a choice has to be made, if possible default to English.


Telephone

Telephone numbers should best be written in international format: Generally, the number consists of the country code, followed by the area code (without 0), and than the subscribers number, all without dashes, slashes, brackets and the like. Formatting spaces are allowed but not necessary. One exception: don't preceed 0800 and 0900 numbers with the country code.
+31 AA BBBBBBBB, or +31 AAA BBBBBBB for landlines,
+31 6 CBBBBBBB for mobile numbers
0800 BBBBBB or 0900 BBBBBB for 0800 and 0900 numbers


Opening hours

Add if possible the opening hours.

Photos tab

Any photos which drivers have added to a Place will appear in the "Photos" tab. In WME, we can only view and delete photos. Photos can only be uploaded via the Waze app, via a PUR. Make a well thought-out decision about discarding a photo. Once a photo is deleted, it cannot be recovered. Delete only if the photo really is unclear, not helpful and/or inappropriate. Photos should not show people's faces, car license plates or any other information that might link to a person. For more guidelines on accepting or discarding photo's see the global Wiki page paragraph Place Updates (Moderation).

Lock Levels

Please consider that places that are fundamental to the functioning of Waze, such as Parking Lots, should be locked at least to Level 2 (or higher), to prevent loss of data due to automatic acceptance of submissions. See also the page on Place categories.

Aspects

Utilities

Further reading

See also the global page on Places.

Main Page | Index