All translations

From Wazeopedia

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)==Complex Restrictions==
With a standard [[Restrictions|time based restriction]] a certain road can be closed for a certain period. It is also possible to define more restrictions on the same road, not only for different time slots but also per verhicle type (for instance motorcycle and taxi) or on minimum passengers.
<br />
[[File:Private-road-nl3.jpg|right|150px]]
In case a restriction is defined during a certain duration '''except for destination traffic''' a more complex solution is necessary. 
This type restriction described here is often used on the borders of a certain area to prevent traffic passing through. More than one complex restriction will be needed: they should be applied on all entrance roads to this area on the in-going traffic. Outward traffic should always be possible.
<br />
* Add the simple time based one way restriction on the existing road into the restricted area.
* Add two extra [[Private road|private road]] segments without restrictions as one way roads into the restricted area to accomodate the entrance of ''destination traffic''. Define these private roads with [[Elevation|elevation]] -1 or with an angle bigger than 3 degress to prevent the overlapping roads warning. 
* Set the [[Junction Arrows|turn restrictions]] to prevent traffic from the time based restriction road towards the private road segments, vice versa.
* Set [[Junction_Arrows#Turn_Instruction_Overrides|TIO]] voice prompts to None to suppress "keep left", "keep right" instructions while passing this construction. [[File:Tio-voice-prompt-none.png]]
* Lock the complete construction on '''L3''' or '''L4'''.
* And add a [[Map Comment|map comment]] with subject (gate/gateway) "sluisje"/"barrière" and a description of the complex restriction.<br />
<br />
[[File:Time-based-restriction-sluisje.png|500px]]
 h Dutch (nl)==Complexe beperkingen==
Met een standaard [[Restrictions|tijdgebonden beperking]] kan een bepaalde weg voor een bepaalde periode worden afgesloten. Het is ook mogelijk om meer beperkingen op dezelfde weg te definiëren, niet alleen voor verschillende tijdvakken maar ook per voertuigtype (bijvoorbeeld motorfiets en taxi) of voor minimumpassagiers.
<br />
[[File:Private-road-nl3.jpg|right|150px]]
Indien een beperking gedurende een bepaalde tijdsduur '''behalve voor bestemmingsverkeer''' wordt gedefinieerd, is een uitgebreidere oplossing noodzakelijk.<br>
<br>
Deze hier beschreven typebeperking wordt vaak toegepast aan de grenzen van een bepaald gebied om doorstroming te voorkomen. Er zal meer dan één complexe beperking nodig zijn: ze moeten worden toegepast op alle toegangswegen naar dit gebied op het doorgaande verkeer. Uitgaand verkeer moet altijd mogelijk zijn.
<br />
* Voeg de eenvoudige op tijd gebaseerde eenrichtingsbeperking op de bestaande weg toe aan het beperkte gebied.
* Voeg twee extra [[Private road|privéweg]]-segmenten toe zonder beperkingen als eenrichtingswegen in het beperkte gebied om de ingang van ''bestemmingsverkeer'' te accommoderen. Definieer deze privé wegen met [[Elevation|hoogte]] -1 of met een hoek groter dan 3 graden om de waarschuwing voor overlappende wegen te voorkomen.
* Stel de [[Junction Arrows|afslagbeperkingen]] in om verkeer van de op tijd gebaseerde beperkingsweg naar de privéwegsegmenten te voorkomen, en vice versa.
* Stel [[Junction_Arrows#Turn_Instruction_Overrides|TIO]] gesproken prompts in op '''Geen''' om de instructies voor "links houden", "rechts houden" te onderdrukken bij het passeren van deze constructie. [[Bestand:Tio-voice-prompt-none.png]]
* Zet de complete constructie op '''L3''' of '''L4'''.
* En voeg een [[Map Comment|kaartopmerking]] toe met onderwerp (poort/poort) "sluisje"/"barrière" en een beschrijving van de complexe beperking.<br />
<br />
[[File:Time-based-restriction-sluisje.png|500px]]