All translations

From Wazeopedia

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)===Not or not always drivable===
We often get the question "how do we map non-drivable or restricted access roads?" In the table below you will see what to do in every situation.<br />
<table width=90%>
<th align=left>Road type</th><th align=left>Description</th>
<tr><td valign=top>[[Walking trail]]</td><td>Not able to drive with a vehicle<br />Possible destination along the segment<br />Considered for routing if connected. <br /> Connect only via <i>[[Nodes|phantom nodes]] when a regular junction node isn't available</i>.
</td></tr>
<tr><td valign=top>[[Pedestrian Boardwalk]]</td><td>Not able to drive with a vehicle<br />Does not have any destinations along the segment<br />
Not considered for routing. <br /> 
Play a role in [[Parking_Lot_Place|parking spaces]] suggestions based on walking time.<br />
Connect only via <i>[[Nodes|phantom nodes]] when a regular junction node isn't available</i>.</td></tr>
<tr><td valign=top>[[Private road]]</td><td>Able to drive with a vehicle<br />Not always allowed to drive with a car</td></tr>
<tr><td valign=top>[[Street]] with [[Restrictions|restriction]]</td><td>Access restricted for certain vehicle types<br />Access restricted for certain hours of the day</td></tr>
</table>
<br />
 h Dutch (nl)===Niet of niet altijd berijdbaar===
We krijgen vaak de vraag "hoe brengen we niet-berijdbare of beperkte toegangswegen in kaart?" In de onderstaande tabel ziet u wat u in elke situatie moet doen.<br />
<table width=90%>
<th align=left>Wegtype</th><th align=left>Omschrijving</th>
<tr><td valign=top>[[Walking trail|Walking trail (met bestemmingen)]]</td><td>Niet toegestaan om met een voertuig hier te rijden<br />Mogelijke bestemmingen langs het segment<br />
Wordt meegenomen bij de routering wanneer verbonden.<br />Alleen verbinden met <i>[[Nodes|fantoomnodes]]</i> wanneer een reguliere junction node al niet beschikbaar is.</td></tr>
<tr><td valign=top>[[Pedestrian Boardwalk|Pedestrian boardwalk (zonder bestemmingen)]]</td><td>Niet toegestaan om met een voertuig overheen te rijden<br />Heeft geen bestemmingen aan het segment<br />
Wordt niet meegenomen bij de routing.<br />
Wordt meegenomen bij de suggesties van [[Parking_Lot_Place|parkeerplaatsen]] op basis van looptijd.<br />
Alleen verbinden met <i>[[Nodes|fantoomnodes]]</i> wanneer een reguliere junction node al niet beschikbaar is.</td></tr>
<tr><td valign=top>[[Private road|Private road (Bestemmingsverkeer)]]</td><td>Mogelijk om met een voertuig te berijden<br />Niet altijd toegestaan ​​om hier met een auto te rijden</td></tr>
<tr><td valign=top>[[Street|Straat]] with [[Restrictions|restrictie]]</td><td>Toegang beperkt voor bepaalde voertuigtypen<br />Toegang beperkt voor bepaalde uren van de dag</td></tr>
</table>
<br />