Lanes/Filer

From Wazeopedia

Nytt av 2021.

Waze kan nå vise anvisning for hvilken fil man skal velge inn mot kryss.

  1. Lanes benyttes kun steder hvor eksisterende filer svinger av, eller motorvei deler seg. Lanes skal ikke benyttes på normale avkjøringer/ramper på motorveier.
  2. Det bør stort sett alltid være "View only" satt rett frem slik at Lanes er synlig for de som skal rett frem. Hvis veldig komplisert kryss og mange filer kan "View and listen" settes. Men det bør begrenses da det impliserer en "continue straight" override som da gir nedtelling til dette krysset for de som skal rett frem etc.
  3. Pilenes orientering på Lanes bør matche pilene på skiltene over veibanen.
  4. Man bør sjekke at veinavn på segmenter inn i krysset stemmer fra alle sider, slik at teksten i Lanes blir mest mulig korrekt. Er det et segment uten navn så vurder å sette navn på dette slik at det stemmer med skilting.
  5. Lanes kommer opp lenge før krysset i appen, så man må tenke på om det kan forvirre fordi det er kryss foran man passerer mens Lanes vises for neste kryss.

Større artikkel fra USA: https://wazeopedia.waze.com/wiki/USA/Lanes