Områdebehandler/Area Manager

From Wazeopedia

<-- Forside

Area Manager (AM)

En områdebehandler (AM/Area Manager) for et område innebærer at man tar en aktiv rolle i et begrenset område av Wazekartet. Man får full tilgang til å redigere alle veier innenfor dette området uavhengig om man har kjørt der i det siste eller ikke.

I Norge er det egenadministrasjon av tildeling av AM-områder. Dette vil si at det er Country Manager som tildeler områdene.

Oppgavene for en AM er bl.a.:

  • å følge "Best editing practice" som beskrevet i Wiki (engelsk versjon) og de norske tilpasningene
  • å holde kartet oppdatert når veger endres, legges til eller fjernes
  • å holde oversikt over større veganleggsområder og stengninger
  • å regelmessig ta hånd om feilrapporter fra andre brukere
  • å regelmessig ta hånd om automatisk genererte feilrapporter fra Waze
  • å kunne være en mentor for andre kartredigerere, både gjennom brukerforumet og ved å ta direkte kontake (PM) når men oppdater uheldige redigeringer i sitt område.

Her kan du lese en mer utfyllende beskrivelse av hva det innebærer å være AM.

For å bli AM forventes det at du bl.a.:

  • har lest og forstått de retningslinjer som er satt for kartredigering
  • har aktivt redigerer Wazekartet en periode
  • deltar gjerne aktivt i Waze brukerforum (fortrinnsvis det norske)

Syns du dette virker interessant? Fyll ut dette skjemaet så vil en av oss kontakte deg om kort tid.

Regional Manager

I tillegg til Area Managere har vi i Norge også noen Regional Managers (RM).

En Regional Manager får ansvaret for sitt region, det være seg et eller flere fylker. Vedkommende får en mentor-rolle som skal ivareta nye medlemmer og gjerne informere de når man ser at ting ikke er ihht våre retningslinjer.

Det er en forutsetning at man har vært involvert i kartredigering stabilt over en lengre periode og har satt seg godt inn i Wiki og andre viktige kilder.

Mer informasjon finnes i forumet.

To Do lister for Norge

For å holde oversikt over gjenstående oppgaver er det laget To Do lister. Dette er lister som AM'ene i de forskjellige Regionene oppdaterer.