Letiská

From Wazeopedia
Rollbahn.jpg

Letiská tvoria na mape významný orientačný a navigačný prvok.

Cesty na letisku

Vzletové a pristávacie dráhy (VPD) ako aj pojazdové cesty a privátne odstavné pásy na letiskách označujeme samostatným typom cesty Ranvej (Runway/Taxiway). Do mapy zakresľujeme len asfaltové alebo betónové cesty (dráhy). Ak sa ranvej križuje so zjazdným segmentom cesty, nastavte úroveň cesty nižšie ako je úroveň ranvej.

Fly-inCommunity.png

Každú ranvej kreslíme ako jednoduchý segment. Označujeme ako typ Ranvej a v adrese pri Mesto použijeme zaškrtnutie Žiadne. Nakoniec uzamknite na ochranu pred náhodným pripájaním ciest nováčikmi a uložte.

Tento typ cesty sa v aplikácii aktuálne nezobrazuje a nie je vyhľadateľný, slúži len ako grafický prvok v editore a Live Mape.

Areál letiska

Areál letiska vytvárame ako plochu ohraničujúcu celý oplotený areál letiska. Označujeme ho kategóriou Letisko (Airport). Meno miesta by malo byť v tvare -

Letisko <Názov letiska>

Príklad označenia názvu letiska:

Letisko M. R. Štefánika

Do alternatívneho názvu dávame (ak existuje): ICAO smerovaciu značku, IATA kód, alternatívne meno letiska (už len názov v tvare <Názov letiska>), iný zaužívaný názov letiska. Príklad:

LZIB
BTS
Bratislava
M.R. Štefánika

Príslušné názvy a ICAO smerovacie značky pre letiská na Slovensku je možné nájsť v pravidelne aktualizovanom zozname [1] (zo zoznamu meno za lomítkom použite ako primárne, pred lomítkom ako alternatívne meno).

IATA kódy pre letiská je možné vyhľadať na stránke organizácie IATA [2].

Heliporty

Miestom s kategóriou Letisko môžete označiť aj oficiálne pristávacie miesta pre vrtuľníky tzv. heliporty [3]. V názve miesta je potom potrebné uvádzať:

Heliport <Názov heliportu>

Príklad:

Heliport NsP Žilina

Do popisu pre letiská-heliporty uvádzame typ letiska a/alebo povolenej leteckej prevádzky. Pre medzinárodné letiská to bude:

Medzinárodné letisko <primárny názov letiska>

Príklad:

Medzinárodné letisko M. R. Štefánika

alebo

Civilné neverejné letisko Lučenec

alebo

Vojenské letisko Malacky

Ostatné letiská

V prípade letísk pre letecké práce ("práškárske letiská") pridávame do popisu text: Letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve.

Pozri tiež

Pre kontrolu údajov letísk a heliportov môžete použiť zoznam dopravného úradu [4].