Okno Street View

From Wazeopedia

Táto funkcia umožňuje prehliadať panoramatické fotografie služby Google Street View [1] priamo v prostredí editora.

Google Street View zobrazuje panoramatické fotografie krajiny obvykle zaznamenané zo špeciálneho snímkovacieho automobilu.

Okno Street View

V editore, pod ovládačom zväčšenia mapy sa nachádza ikona Sv-icon.png, ktorú keď uchopíte myšou a presuniete na príslušný cestný segment, otvorí sa okno s náhľadom panoramatických fotografií Street View, zhotovených na tomto mieste. Všimnite si, že ako posúvate kurzor SV, tento mení svoju farbu podľa dostupnosti fotografií na tom-ktorom mieste:

Sv-red.png

Fotografie Street View sú nedostupné
Sv-blue.png

Fotografie Street View sú dostupné

Keď kurzor uvoľníte v mieste dostupných fotogrrafií, zobrazí sa v pravej časti okna editora okno s náhľadom Street View:

Sv.jpg

Editor s otvoreným oknom Street View

Ovládanie

V okne Street View sú prítomné ovládacie prvky na zväčšenie zobrazenia (funguje aj koliesko myši),na otáčanie pohľadu a na maximalizovanie okna. Na posun pohľadu použite kurzorové šípky alebo potiahnutie myšou. Veľké presuny je výhodnejšie robiť presunutím ikony Street View na mape.

Počas zobrazenia okna Street View je možné editovať Waze mapu.

Okno Street View sa zavrie tlačítkom x v ľavom hornom rohu náhľadového okna, alebo klávesovou skratkou Shift+W.

Aktuálnosť snímkov

Podobne ako pri Google satelitných fotografiách aj pre Street View platí, že snímky nemusia byť aktuálne. Pretože od ich vyhotovenia uplynul určitý čas, môžu sa zobrazené skutočnosti odlišovať. Skript ToolBox umožňuje zobrazovať dobu zhotovenia snímku. Táto sa potom zobrazuje v hornej časti okna Street View.

Pozri tiež