Zoznam výnimiek

From Wazeopedia


  1. Bratislava, Rovinka a Dunajská Lužná - cesty I. a II. triedy sú ponížené na úroveň cesty III. triedy, pričom úsek cesty I/63 od Dunajskej Lužnej po obchvat má nastavenú zvýšenú preferenciu
  2. Martin, na uliciach Kollárova, Jahodnícka, Jesenského, Kohútova, Mudroňova, P.O.Hviezdoslava, Červenej armády, Ambra Pietra, Jilemnického (cesta I/65 vedúca cez centrum) z dôvodu správneho routingu neuvádzame alternatívny názov "65, Martin, Slovakia".
  3. Povýšenie (pomocou routing preferencies) cesty II/507 pri Bytči v úseku od D1 po cestu I/10.
  4. Povýšenie (pomocou routing preferencies) cesty III/1291 cez Bukovú v celej dĺžke (Plavecký Peter - Trstín).