Difference between revisions of "Číslovanie domov"

From Wazeopedia
m (12 revízií)
(No difference)

Revision as of 20:49, 19 June 2016

Využívanie internej databázy čísla domov je vo vývoji. Pre viac informácií pozri [1].

Waze má vlastnú databázu adries nazývanú Čísla domov (House Numbers). Tieto čísla domov sú nezávislé na iných adresách, alebo inom poskytovateľovi.

Pridanie čísla domu

Kedže Waze je cestná navigácia, tak aj čísla domov sú tu naviazané na cesty. Čísla domov sa v editore pridávajú na vybratý cestný segment v špeciálnom zobrazení, ktoré sa otvorí po stlačení tlačítka Upraviť čísla domov vo vlastnostiach segmentu. Zobrazenie tiež vyvoláte rýchlou klávesou H.

Ak chcete pridať číslo domu

 • kliknite na tlačítko Pridať Housenumbers wme add button.jpg,
 • kliknite do mapy na mieste domu, alebo príslušnej adresy a umiestnite správne cieľový zameriavač na cestný segment,
 • napíšte zodpovedajúce číslo domu a potvrťe ho klávesou Enter.

Po skončení pridávania čísel potvrťe svoje zmeny tlačítkom Uložiť Housenumbers wme save button.jpg. Zobrazenie na pridávanie čísel domov opustíte stlačením Zatvoriť Housenumbers wme close button.jpg.

Pravidlá a obmedzenia

 • Zadávame čísla orientačné, nie popisné.
 • Čísla domov je možné zadávať párne na jednu stranu ulice a nepárne na druhú v narastajúcom rade. Zadávať číla mimo tohto poradia môžu iba editori úrovne L3 a viac.
 • Čísla domov nie je možné editovať, ak nie sú uložené ostatné úpravy.
 • Čísla domov je možné upravovať a pridávať do vzdialenosti 100 m od označenej ulice.
 • Čísla domov nie je možné pridať na segmenty, ktoré nemajú vyplnené pole Ulica (Pozri Označovanie ciest na Slovensku).
 • Čísla domov nesmú obsahovať žiadne iné znaky, okrem čísiel.
 • Segment nemôže byť odstránený, ak sú k nemu pripojené čísla domov.
Na uliciach, kde nie sú pridané čísla domov, Waze naviguje podľa adries z Google Maps. Ak sa rozhodnete zadávať čísla domov, urobte tak kompletne pre celú ulicu.

Pozri tiež

 • Diskusia o číslovaní domov [2]
 • Číslování domů (CZ)[3]