Časté chyby

From Wazeopedia

Revision as of 20:52, 19 June 2016 by Wottem (talk | contribs) (6 revízií)

Pri úpravách mapy sa editori často dopúšťajú chýb, ktoré sú spôsobené nesprávnymi editorskými postupmi. Niektoré z nich môžu spôsobiť chybné navigovanie.

Chyby segmentov

Mimobežné kríženie

S mimobežným krížením sa môžeme stretnúť pri križovatkách, na ktorých sú mierne posunuté protiľahlé cesty. Výhodnejšie je spojiť ich do jedného spoločného kríženia:

Av-krizeni-mimo.jpg

Opravu mimobežného kríženia urobíme nasledovne:

 • Skontrolujte a zapamätajte si pôvodné nastavenie šípok pripojenia.
 • Uchopte jeden zo spojovacích bodov.
 • Pretiahnite ho na druhý spojovací bod.
 • Posuňte nové kríženie do stredu križovatky.
 • Overte správne nastavenie šípok pripojenia.
 • Upravte geometriu segmentov.

Podrobnejší popis na stránke Križovatky.

Vidlička

Križovatky je výhodnejšie kresliť jednoducho. Nemá význam vyrábať zbytočné pripojenie ciest, ktoré z pohľadu navigácie vodičovi nič neprinesú a skôr môžu zmiasť. V mape majú byť cesty dostatočne dlhé. Niekedy musíme opravovať vidličky nakreslené okolo kôpky prachu na križovatke alebo okolo stromu:

Av-vidlicka.jpg

Pri oprave by sa nemal mazať žiadny existujúci segment:

Av-vidlicka-oprava.jpg
 • Skontrolujte a zapamätajte si pôvodné nastavenie šípok pripojenia.
 • Z bočnej cesty presuňte koncové body a spojte ich (2, 3).
 • Vymažte zbytočné spoje (5)
 • Vymažte zbytočné geometrické uzly (5).
 • Overte správne nastavenie šípok pripojenia.
 • Nastavte uhly medzi odbočkami tak, aby vodič dostal správne hlasové inštrukcie (6).
 • Uložte zmeny.
Vidlicka.gif

Veľa geometrických uzlov

Veľké množstvo geometrických uzlov na segmente zbytočne zaťažuje systém, sťažuje ďalšie úpravy. Zbytočné detaily sa na malom displeji aj tak nezobrazia.

Av-cesta.jpg

Opravte segment zmazaním zbytočných geometrických uzlov:

 • Vyberte segment.
 • Kurzorom prejdite na geometrický uzol.
 • Vymažte uzol stlačením klávesy D.
 • Uložte zmeny.

Po vymazaní geometrických uzlov je niekdy potrebné upraviť geometriu segmentu posunutím ostatných geometrických uzlov.

Vysoké objekty

Pri kreslení ciest pamätajte na to, že niektoré satelitné zábery sú fotené šikmo. Najmä vyššie budovy majú posunutú strechu voči základom. Začiatočníckou chybou je kresliť tvar budovy podľa strechy:

Av-budova.jpg

Niektorým editorom robí problém ignorovať koruny stromov a tiene, ktoré stromy, alebo iné vysoké objekty vrhajú. Dôkladne obkresľujú stromy aj tiene až presunú segment mimo vozovku:

Av-strom.jpg

Segmenty cesty musia kopírovať stred vozovky. Nebojte sa segmentom pretnúť obrázok budovy, stromu, alebo ich tieňa.

Zbytočný spojovací uzol

Dva segmenty s rovnakými vlastnosťami by väčšinou nemali byť spojené ako na obrázku:

Av-zbytecne-krizerni.jpg

Výnimkou sú cestné slučky a rovnaké koncové body prejazdných segmentov.

Oprava:

 • Vyberte zbytočný uzol spojenia.
 • Vymažte ho stlačením Delete.
 • Niekedy je potrebné novovzniknutý geometrický uzol vymazať stlačením D.
 • Uložte zmeny.

Reverzné pripojenie

Reverzné pripojenie (Reverse Connection, tiež "revcon") vzniká pri zmene smeru cesty. Ak máte nainštalovaný doplnok WME Toolbox a nastavené zobrazovanie Revcons, zobrazia sa na križovatkách chybové fialové trojuholníky:

Av-revcon.jpg

Oprava:

 • Skontrolujte a zapamätajte si pôvodné nastavenie šípok pripojenia.
 • Vyberte križovatku s chybou.
 • Stlačte klávesu Q a potom klávesu W.
 • Overte správne nastavenie šípok pripojenia.
 • Uložte zmeny.

Nesprávna výška

Väčšina segmentov na mape by mala mať v poli Výška nastavenú hodnotu Povrch. Napr. pri nesprávnom spojení dvoch segmentov môže dojsť k nežiadúcej zmene výšky segmentu. Ak máte nainštalovaný WME Toolbox a povolenú voľbu Elevation < or > ground, zobrazí sa okolo segmentov s inou výškou ako povrch zvýraznenie (modrá pre výšku nad terénom, červená pod úrovňou terénu):

Av-vyska.jpg

Oprava:

 • Vyberte chybné segmenty.
 • V ľavo na paneli nastavte výšku na Povrch alebo použite klávesovú skratku Ctrl+, alebo Ctrl+.

Zápornú výšku by nemali mať nastavenú žiadne segmenty. Výnimkou sú napr. podzemné parkoviská a tunely. Nastavenie tunelov aktuálne (február 2016) nie je vyjasnené, tak tunely nenastavujeme.

Chyby miest

Veľa geometrických uzlov

Veľké množstvo geometrických uzlov plochy zbytočne zaťažuje systém a sťažuje ďalšie úpravy. Zbytočné detaily sa na malom displeji nezobrazia.

Av-rybnik.jpg

Zbytočné geometrické uzly vymažte:

 • Vyberte plošné miesto.
 • Kurzorom prejdite na geometrický uzol.
 • Vymažte uzol stlačením klávesy D.
 • Uložte zmeny.

Po vymazaní geometrických uzlov je niekdy potrebné upraviť geometriu segmentu posunutím ostatných geometrických uzlov. Dobrý editor dokáže vystihnúť tvar plochy s minimálnym počtom geometrických uzlov.

Miniparkoviská

Delenie parkoviska na veľa malých parkovísk predelených napr. len chodníkom alebo stromom nemá pre vodiča význam:

Av-parkoviste.jpg

Vymažte parkoviská až na jediné a toto roztiahnite na plochu celého parkoviska. Majte na pamäti, že nekreslíme malé parkoviská (do 15 vozidiel) a parkovacie miesta pri ceste. Viac na stránke Parkoviská.

Rieky

Rovnomenné vodné toky i rovnomenné vodné plochy by mali byť nakreslené ako jedno súvislé plošné miesto:

Av-rozdelena-reka.jpg

V mape existujúce rieky predlžujte (dokresľujte) tak, aby tvorili čo najdlhší úsek. Využite doplnok WME Street to River PLUS. Rieky nerozdeľujeme mostami, pretože cesty sú na mape automaticky zobrazované nad riekou.

Pri spájaní dvoch rôznych vodných tokov alebo vyústení toku do vodnej plochy nenechávame medzeru. Jedna vodná plocha musí mierne prekrývať druhú:

Av-reky.png

Upravte geometriu vodného toku tak, aby vzniklo správne prekrytie.

Na druhú stranu, les rastúci zo dna rybníka je predovšetkým kozmetická vada:

Av-les-voda.jpg

Podobne by sa nemali prekrývať dva susedné areály firmy. Ďalším prípadom môžu byť obchody vo veľkom nákupnom centre, ktoré kreslíme ako bodové miesta vo vnútri plochy centra.

Je na každom editorovi, aby zbytočné prekrytia na mape nevyrábal. Ak natrafíte na podobné prekrytie, upravte geometriu plôch.

Pozri tiež