Školenie pre začínajúcich editorov

From Wazeopedia
Editors.png

Vitaj kolega editor,

vítame ťa medzi nami a sme radi, že si sa rozhodol k nám pridať a trochu nám pomôcť. Čím je na to viac ľudí, tým viacej práce sa urobí, ale hlavne každý sme odniekiaľ kde to dobre poznáme. Miestna znalosť je presne to, čím môže neskúsený nováčik pomôcť aj veľmi zkúseným editorom.

Naopak, ostatní editori sa snažia nováčikom pomáhať, aby rýchlo prenikli do základných pravidiel a nerobili nechcené chyby. Z tohoto dôvodu sme pripravili týchto pár riadkov.

Tri zásady editora

Počas úprav mapy maj na pamäti tri základné zásady: použiteľnosť, jednoduchosť a zachovanie.

Použiteľnosť 
Mapa musí byť použiteľná aj na malom displeji.
Jednoduchosť 
Navigácia musí poskytovať jasné navigačné pokyny.
Zachovanie 
Kvôli zachovaniu informácií získaných od užívateľov Waze nemažeme existujúce cesty.

Zdroje informácií

To, čo sa dozvieš na tejto stránke, sú iba nevyhnutné základy. Ďalšie informácie postupne hľadaj v nasledujúcich zdrojoch. Nesnaž sa rýchlo prečítať všetko naraz, lebo se z toho môžeš zblázniť ;-).

Sprievodca

Tohto wiki sprievodcu ti už asi nemusím predstavovať, na jednej z jej stránok sa práve nachádzaš. Stránky sa postupne dopĺňajú a upravujú, najnovšie informácie se tu objavia až po finálnej dohode. Určite ťa budú zaujímať najčastejšie otázky a odpovede.

Fórum

Pre návrhy, dohadovanie, otázky a ďalšie aktuálne dianie slúži Česko-slovenské fórum [1]. Súčásťou fóra je úvodná časť, v ktorej nájdeš okrem iného, odpovede na nejčastějšie otázky wazerov FAQ - Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť [2] ako aj rubrika Waze nováčik - otázky [3], kde nemusíš mať strach opýtať sa na čokoľvek, čo sa týka Waze a nikto ti nevynadá, že je to blbosť, že už se to pýtalo 150 ľudí pred tebou a určite sa nájde niekto, kto ti odpovie.

Chat

Na rýchly pokec medzi editormi slúži textový komunikátor (Chat) v okne editora.

Kopírovánie informácií

Nekopírujte informácie zo zdrojov, ktoré sú chránené autorskými právami (OSM mapy a pod.). Zakázané je najmä používanie alebo vytváranie akýchkoľvek skriptov, ktoré v WME nahradia podkladovú mapu inou mapou. V minulosti už kvôli takýmto činnostiam muselo Waze v niektorých krajinách zmazať celú mapu na území väčšom, ako je Slovensko. Informácie, napríklad názvy ulíc a miest, si overujte z viacerých zdrojov.

Live mapa (Live map)

Live mapa (LM) [4] je verzia operačnej mapy Waze dostupná na webovom prehliadači. Zobrazuje aktuálnu premávku a hlásenia wazerov z ich mobilných aplikácií Waze. Editori Live mapu obyčajne používajú na zobrazenie navigačných inštrukcií, ktoré sú zobrazované podobne ako v mobilnej aplikácii a na kontrolu po oprave chyby v editore.

Editor mapy

V Editore mapy (WME) môžeš pridať, upraviť alebo vymazať objekty ako cesty (Routes), križovatky (Junktions), miesta (Places), čísla domov (House Numbers) a i.

Wazík

Stretnutie editorov v WME

Možno si si už všimol ikonu Wazik.jpg niektorého z kolegov ako okolo teba krúži a snaží sa nadviazať prvý kontakt. Ak ho uvidíš, neboj sa, neprišiel ťa zožrať ani ničiť tvoje dielo :-).

Komunikácia v editore

Editor mapy je vybavený jednoduchým textovým komunikátorom priamo v okne editora, kde ti rád niekto poradí, ak niečo nebudeš vedieť. Priebežne sleduj ikonu WME Chat minimized visible no new.JPG, či s tebou nechce niekto hovoriť. Ak sa zmení jej farba, otvor okno a odpíš.

Komunikátor umožňuje kliknutím na meno užívateľa skočit na jeho pozíciu, takže skúsenejší kolega môže preskočiť na rovnaké miesto kde si ty a tak spoločne môžete vidieť situáciu a diskutovať nad ňou. Takisto sa môžeš pozrieť kde práve editujú iní.

Ak počas svojej práce potrebuješ inému editorovi ukázať presné miesto na mape, použi permalink.

Permalink

Permalink Bouton permalink.png je odkaz na segmenty a miesta na mape. Môžeš ho vložiť do chatu, na fórum alebo do e-mailu. Po kliknutí na permalink sa ukáže oblasť mapy s označenými segmentmi alebo miestami s nastaveným priblížením a vrstvami. Čítaj viac o vytvorení permalinku.

Nástroje (skripty)

Pri práci v editore používame rôzne nástroje (scripty a doplnky prehliadača), ktoré nám uľahčujú prácu. Tieto nástroje dobre fungujú len v prehliadačoch FireFox a Chrome, takže by si mal používať niektorý z nich a nástroje si určite nainštalovať.

Pre inštaláciu nástrojov je potrebné do prehliadača najskôr nainštalovať doplnok, ktorý v ňom umožní inštalovať a spúšťať užívateľské skripty:

Firefox.png Doplnok pre Firefox sa nazýva Greasemonkey Ico-greasemonkey.png a inštaluje sa z oficiálnych stránok s doplnkami [5].

Chrome-icon.png Doplnok pre Chrome sa nazýva Tampermonkey Ico-tampermonkey.png a inštaluje sa z internetového obchodu Chrome [6].

Opera-icon.png Ako doplnok pre Operu môžete inštalovať Tampermonkey β Ico-tampermonkey-opera.png z [7].

Existujú tri základné nástroje, ktoré používa takmer každý editor a ty si ich tiež určite nainštaluj:

 • WME Validátor – je nejdôležitější nástroj, ktorý používame a editovať bez neho je ako editovať naslepo. Inštaluje sa odtiaľto: [8]. K validátoru existuje aj Lokalizácia so slovenskými pravidlami, kde sú nielen preložené texty, ale hlavne obsahuje aj dodatočné kontroly podľa pravidiel používaných vo Waze na Slovensku. Lokalizácia sa inštaluje odtiaľto [9].
 • WME Chat addon – vylepšuje vlastnosti komunikátora (Chat) v editore a opravuje niektoré jeho chyby. Inštaluje sa odtiaľto: [10].
 • WME Aerial Shifter – umožňuje korigovať chybne zarovnanú podkladovú mapu na území Slovenska. Inštaluje sa odtiaľto: [11].

Ďalšie nástroje objavíš sám, postupne ako budeš nadobúdať skúsenosti a čítať ďalšie zdroje informácií.

WME Validátor

Skript WME Validátor je účinný nástroj na vyhľadávanie chybných segmentov na mape. Ako ho používať sa dočítaš na samostatnej stránke Práca s Validátorom.

Korekcia posunutej podkladovej mapy

Posunutá podkladová mapa

Podkladová satelitná mapa (Google map) je na niektorých miestach oproti skutočnosti mierne posunutá. Je to preto, že satelit fotí povrch zeme z veľkej výšky a nie vždy presne kolmo k stredu zeme. To znamená, že fotí pod uhlom, čím na snímkach vznikajú niektoré nepresnosti. Posunutie môže byť na rôznych územiach odlišné.

Ak chceme kresliť podľa podkladovej mapy správne lokalizované objekty, musíme odchýlku mapy opraviť. Zarovnanie chybne posunutej podkladovej mapy umožňuje prídavný skript WME Aerial Shifter [12]. Správne zarovnanie mapy sa robí obyčajne v blízkosti editácie a to zadávaním hodnôt posunutia do políčok, ktoré sú obyčajne v hornej časti nad oknom mapy. Viac na stránke Zarovnanie podkladovej mapy.

Editovateľné oblasti (EA)

Editable area skinny.png

Všetky vaše jazdy s Waze sa zaznamenávajú, bez ohľadu na to či jazdíte s navigovaním do cieľa, alebo bez. Bezprostredne po skončení cesty sa jazda zapíše do vašej histórii jázd. Vaše editovateľné oblasti (EA) sú oblasti, v ktorých môžete upravovať mapu a skladajú sa z:

 • ciest, ktoré ste prejazdili so zapnutou aplikáciou Waze,
 • oblastí v určitej vzdialenosti od ciest, kde ste jazdili so zapnutým Waze. Vzdialenosť (šírka koridoru) závisí na vašej úrovni editora,
 • oblasti kde vám boli pridelené práva Správcu oblasti (AM).

Každá jazda a jej editovateľná oblasť má expiračnú dobu tri mesiace. Po vypršaní tejto lehoty tu už nie je možné editovať žiadne mapové objekty.

V závislosti od úrovne editora môžu byť vo vašej EA niektoré mapové objekty uzamknuté.

Úrovne editorov a zamykanie objektov

Podľa počtu vykonaných úprav na mape a podľa kvality práce sú editori rozdelený do 6-tich úrovní Permission levels.png (level L1 až L6). V komunikátore alebo v informácii, kto daný segment vytvoril alebo editoval, je vidieť číslo, ktoré predstavuje príslušnú úroveň editora.

Nováčikovia začínajú na úrovni L1, ale vypracovať sa na úroveň L2 je otázka asi 14-tich dní usilovnej práce.

Jednotlivé segmenty na mape je možné zamknúť a umožniť tak ich editovanie len editormi s určitou úrovňou. To znamená, že segment na mape môže editovať len editor s rovnakou, alebo vyššou hodnotou úrovne ako sa nachádza pod označením Zámok vo vlastnostiach objektu. Ak editor nemá právo editovať zvolený segment, medzi vlastnosťami objektu sa objaví upozornenie:

Uzamknuty info.png

Zamykanie sa používa na ochranu dôležitých častí mapy pred chybami neskúsených editorov.

Okrem špeciálnych prípadov sa zamykajú tieto segmenty:

 • L4 – diaľnice, cesty 1. a 2. triedy, veľké mestá
 • L3 – cesty 3. triedy

Pripájanie k zamknutým segmentom

Začínajúci editor môže bez obmedzení editovať mimo veľké mestá a mimo hlavné ťahy ciest. Ak potrebuješ pripojiť novú cestu k ceste ktorá má nastavený Zámok na úroveň vyššiu ako je tvoja úroveň postupuj nasledovne:

 1. Koncový bod novej cesty umiestni na zamknutú cestu v mieste budúceho pripojenia.
 2. Potvrď vykonané zmeny tlačítkom Uložiť.
 3. Požiadaj o pripojenie na diskusnom fóre v rubrike SK: Žiadosti o úpravu ciest na Slovensku [13].


Wme-pripojeni-cest.png
Pred pripojením: 1,2 pôvodná cesta ostala nerozdelená. Po pripojení: 3,4 nový segment rozdelil pôvodnú cestu

Do diskusného príspevku napíš, čo a kde (permalink) žiadaš pripojiť a iný editor, s príslušným oprávnením, sa o ostatné postará.

Úprava žiadosti o pripojenie

Príspevky v rubrike Žiadosti o úpravu ciest na Slovensku [14] sú určené pre žiadosti a diskusiu zmien a chýb v mape Slovenskej republiky. Každá žiadosť by mala byť založená ako nové vlákno, pričom by mala spľňať tieto náležitosti:

 • V subjekte uveďte názov obce, ulice, a pod., u menej známych názvov miest a obcí i určenie oblasti - okres, blízke väčšie mesto, a pod., aby bolo z predmetu každému okamžite jasné, či môže pomôcť.
 • Ak úpravy vyžadujú odomknutie niektorých zamknutých segmentov užívateľom s vyšším oprávnením, na začiatok subjektu treba pridať napr. "[L4] Horná Dolná, cesta č. 012345".
 • V správe popíšte problém a prípadný návrh riešenia a vždy pridajte permalink!

Vzor žiadosti:

[L4] Horná Dolná, cesta č. 012345
Poprosím v Hornej Dolnej pripojiť novú cestu s neobmedzeným odbočením:
https://world.waze.com/editor/?zoom=5&l162717268
Chybou je nechať segment nepripojený k zamknutému bez požiadania o pripojenie.

Pozri tiež